06 กันยายน 2561

คำสอน 6/09/2018

 

สิ่งกวนใจ สอนให้คุณอดทน
การถูกทอดทิ้ง สอนให้คุณเข้มแข็ง
ความโกรธ สอนให้คุณให้อภัย
ความเกลียด สอนให้คุณ
รักอย่างไร้เงื่อนไข
ความกลัว สอนให้คุณกล้าหาญ

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
สอนให้คุณ...ปล่อยวาง