10 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อย่ากลัวนรก
ถ้าคุณไม่อยากลงนรก
ก็จงอย่าทำผิดกฏแห่งกรรม
ไม่มีใครไม่ต้องไปนรก
ถ้าจิตยังเสพติดกิเลสอยู่
จนหมุนได้แต่กรรมจักรเท่านั้น