23 ธันวาคม 2555

VDO. เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 10 สามศาสนา31/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

22 ธันวาคม 2555

VDO. ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 1/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 2/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 3/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 10 "รักดีกว่า" 4/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

07 ธันวาคม 2555

เตือนเขตภัยพิบัติโลก
หมายเหตุ:

แขวงคำม่วน ประเทศลาวในปัจจุบันนั้น
เดิมพระบิดาทรงประทานนามไว้ว่า "คำมวน" มาจากการที่ชนในกลุ่มนั้นทั้งชายหญิง ชอบกินทั้งหมากพลู-บุหรี่ ด้วยวิธีมวนใบพลูกับมวนใบยาสูบกันเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้หญิงสาวจนถึงสาวแก่นิยมกินหมากพลูด้วยวิธีการม้วนหรือมวน ตามสำเนียงชาวถิ่นนั่น ส่วนชายหนุ่มจนถึงชายแก่ ก็นิยมดูดบุหรี่มวนหรือม้วนใบยาสูบกัน พอไปพบปะสังสรรค์กันที่ไหน ก็จะคว้าหมากพลูบุหรี่มวนใบยาสูบ มายื่นส่งให้แก่กันและกัน เพื่อแสดงความเป็นมิตร....

เจอกันทีไรก็หมาก 1 คำมวน สำหรับหญิง และมวนยาสูบ 1 คำมวน สำหรับชาย

ลางคนเล่นทีเดียวทั้งสองอย่าง คือ ทั้งหมากพลู และบุหรี่ 1 คำหมาก กับ 1 คำมวนบุหรี่

ดังนั้น ในแผนที่จึงใช้นามเดิม คือ "คำมวน" อย่างจงใจ มิได้พิมพ์ตกวรรณยุกต์เอกแต่อย่างใดนะ....จะบอกให้

ป.วิสุทธิปัญญา
7-12-2012

ภาคใต้


:))
คุณศศิวรรณ การประกอบ:
Q1.ไม่ทราบว่า ภาคใต้ จังหวัดพังงา กระบี่ จะมีผลกับภัยปลายปีนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะ?
A1.
1.ผลภัยปลายปีนี้ยังไม่มีอะไรกระทบมาก นอกจากปัญหาเรื่องฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำอาจจะท่วมในที่ๆไม่เคยท่วม ภูเขาบางลูกจะสไลด์ลงมา ในช่วงเส้นทางระนอง-ตะกั่วป่า-พังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล ก็ให่ระวังไว้หน่อย
2.ทะเลทั้งสองด้านจะมีคลื่นสูง (Storm Surge) แม้ในวันที่ไม่มีฝน-พายุ บ้านเรือนริมทะเลโปรดระวังโดยเฉพาะตอนที่กำลังหลับ
3.แผ่นดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางบ้าง ตั้งแต่ช่วง 12/12/12 ถึง 31/01/2013
4.ที่กล่าวไว้อาจไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้ ขึ้นกับช่างเทคนิคว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะมีการเปลี่ยนแผนปฏิบัติการกันรึไม่....
5.แต่ที่แน่ๆพื้นที่ภาคใต้ เขตพังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเกาะภูเก็ต เมื่อปฏิบัติการชำระโลกสิ้นสุดลงก็จะเป็นพื้นที่สีแดงตามแผนที่ๆแนบมาให้ดู...สีแดงคือพื้นที่ๆจะถูกลบออกจากแผนที่ และเป็นการประกาศเขตภัยพิบัติของจักรวาลให้ทุกคนรู้ล่วงหน้า

Q2.จะต้องเตรียมหาสถานที่ไว้เพื่อหลบภัยไว้ล่วงหน้าหรือไม่ค่ะ?
A2.
1.เมื่ออ่านคำตอบแล้ว เธอคงตอบเองได้นะว่าต้องเตรียมหาสถานที่หลบภัยในตอนปลายปีนี้รึเปล่า
2.ในระยะสั้นคงไม่ต้องหาที่หลบภัยมั้ง นอกจากบ้านติดทะเล ติดภูเขา ใกล้แม่น้ำ เธออาจต้องระวังความปลอดภัยเอาไว้บ้างก็ดี
3.แต่ระยะยาวเธอคงต้องหลบไปให้พ้นพื้นที่สีแดง จากแผนที่ประกาศเขตภัยพิบัติของโลกของจิตจักรวาลแน่
4.เมื่อไหร่ที่จะมีปฏิบัติการชำระภาคใต้ ฟ้าจะส่งรหัสเตือนพวกเธอเอง หากเธอมีธรรมะเธอจะตื่นรู้ได้เอง....และหากเธอมีพระบิดาและเรา เธอย่อมได้รับการเตือนล่วงหน้าแน่ๆ....
5.การเตรียมตนเองเพื่อการผจญภัยที่ดีที่สุด มิใช่การหนีหรือหลบภัย ไม่ว่าเธอจะหลบหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นหรอก เนื่องจากภัยที่จะเกิดขึ้นมันมิใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นภัยอันเกิดจากปฏืิบัติการชำระโลก เพื่อชำระสิ่งสกปรกโสโครกออกไปจากระบบโลก รวมทั้งคนไร้ศีลธรรม คนเบาปัญญา(คนที่งมงาย) ขยะวัตถุเทคโนโลยีและสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำร้ายกันเอง ทำร้ายโลก และการจัดการระบบนิเวศนืที่เสียสมดุลเพราะถูกมนุษย์กระทำให้คืนสู่สมดุล ด้วยการสร้างแม่น้ำสายใหม่ ถมทับแม่น้ำสายเก่า ถล่มเกาะแก่งทิ้งไป ทำลายภูเขาน้อยใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ให้แตกสลายกลายเป็นพื้นน้ำหรือที่ราบ จมเมืองหลวงเก่า-ใหม่ ทำลายวัตถุนิยมอันเป็นศูนย์กลางแห่งความงมงาย ฯลฯ
6.วิธีการเตรียมผจญภัยที่ดีที่สุด คือ เตรียมตนเองและจิตวิญญาณให้พร้อม ไม่ใช่การหนี-การหลบหน้า การเตรียมที่ดีคือ
6.1 คอยติดตามรับฟังข่าวสารจากจิตจักรวาลอย่างต่อเนื่อง
6.2 คอยติดตามรับฟังพระโอวาทจากพระบิดาเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ...
@.แสดงปณิธานแห่งนิพพาน ต่อองค์จิตจักรวาล พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเธอเอง
@.ปณิธานที่แสดงคือ รักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงใคร ใช้จิตปัญญาไม่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิต
@.ครองมหาสติตลอดวันในยามตื่น คือ รู้สติ มีสติ และใช้สติ
@.ทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้และเมล็ดธัญพืชเท่านั้น เพื่อลดการฆ่าสัตว์ด้วยปากจากการกินเลือดเนื้อของพี่ๆน้องของเธอเอง
@.ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้ อย่าปล่อยให้ขี้โรค-ป่วยง่าย หากมีโรคประจำตัวก็ให้รีบแก้ไขเสียโดยไว.....
7.สุดท้ายคือ พยายามทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลเอาไว้เสมอ

ด้วยรักและปรารถนาดี
ป.วิสุทธิปัญญา
7-12-12

Note: อย่าลืมย้อนขึ้นไปดูแผนที่เขตภัยพิบัติ 3 จังหวัดที่เธอถามไว้ประกอบด้วยนะ