04 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ทำบุญไม่ต้องร้องขอส่วนบุญ
ถ้าคุณเป็นคนทำบุญนั้นเอง
เพราะคุณจะได้รับ
กุศลผลบุญที่ทำนั้นอยู่แล้ว