19 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


BE NOTED
คนโง่คือคนที่มีปัญญาแล้วไม่ใช้
คนฉลาดคือคนี่ใช่ปัญญาได้
คนโง่ง่ายคือที่ชอบแล้วเชื่อ
คนงมงายคือคนที่เชื่อแล้วปฏิเสธ
ในสิ่งที่ตนยังอธิบายมิได้
คนหลงตัวเองคือคนที่คิดว่าตนฉลาด