29 เมษายน 2562

สนทนาประสาจิตจักรวาล 29/04/2019

 #สนทนาประสาจิตจักรวาล


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

 

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่

ภัยพิบัติโลกจะเกิดแรงขึ้นๆๆๆๆๆเรื่อยๆ

ยากที่ใครจะทักทานผันเปลี่ยนได้

 

เชื่อเราเถิดพี่น้องทั้งหลาย

คนเก่ง คนฉลาด และคนดี

สามคุณสมบัตินี้เท่านั้นหากมันมีอยู่ในใคร

ผู้นั้นก็จักได้รับการ "คัดไว้"

ผู้ใดที่ทรงคัดไว้ผู้นั้นก็จัก "ได้รับความรอด"

เพื่อให้เป็นหนึ่งในทีมงานมนุษย์โลกเสรี

ที่จะทำหน้าที่ "ช่วยซับน้ำตา"

ให้แก่มวลประชาที่ได้รับความรอด

แต่ต้องตกอยู่ในสภาพ "บอบช้ำ"

บอบช้ำทางร่างกาย

รวมทั้งทางจิตใจและสมอง

 

คือ เสียสติ ตกใจ

ไม่เป็นตัวของตัวเอง

คล้ายดั่งวัตถุเลื่อนลอย

เพราะตื่นตกใจกลัวภัยพิบัติ

ถึงขนาดจำเลขที่บ้านตัวเองไม่ได้

จำญาติพี่น้องก็ไม่ได้

ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6 ปีจึงจะดีดังเดิม

ในปฏิบัติการชำระโลกครั้งสุดท้ายนี้

 

นอกจากนั้น

ผู้ที่ถูกคัดไว้ให้เหลือรอด

ก็จักต้องช่วยกัน "กำจัด" ซากสิ่งมีชีวิต

ที่ล้มตายเน่าเหม็นจำนวนมากมาย

โดยไม่รู้ว่าจะกลบฝังกันที่ไหนกันอีกด้วย

ซึ่งการเก็บกวาดกลบฝังจะเป็นภารกิจหนัก

สำหรับผู้ที่ทรงคัดไว้ให้เหลือรอดโดยแท้

 

วิธีการเก็บกวาด คือ

นำซากทั้งหมดลงลอยทะเล

เพื่อให้คลื่นลมนำพาสู่มหาสมุทรอันไพศาล

ซึ่งในความเวิ้งว้างของมหาสมุทรนั้น

ยังมีทีมงาน "Aliens Crysis 11" ฝูงใหญ่

รอจัดการกับซากเน่าเหล่านี้อยู่นานแล้ว

 

ใครจะถูกคัดไว้

ใครจะต้องถูกคัดทิ้ง

ล้วนมีตนเองเป็นผู้กำหนดเองทั้งสิ้น

เพราะดาวเคราะห์โลกดวงนี้

เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีนั่นเอง

 

ใครคนไหน

จะหันหน้ามาฟังคำเตือนของเรา

ใครจะเบือนหน้าหนีไปอย่างไม่ใส่ใจใยดี

หรือใครที่ก่อนจะจากเราไป

นอกจากจะไม่รับฟังและจะไม่เชื่อแล้ว

ยังหันมาฉี่รดใส่

โดยใช้พฤติกรรมก้าวล่วงต่อเราก็ไม่เป็นไร

กรรมใคร กรรมมัน

เมื่อถึงวันนั้นในอีกไม่นาน

 

ท่านทั้งหลายจักได้เห็นประจักษ์ว่า

ที่เราทักตลอดมาเป็นความจริง

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

29-04-2019

27 เมษายน 2562

สนทนาประสาจิตจักรวาล 27/04/2019

 #สนทนาประสาจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

การที่จิตวิญญาณ

ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่าน

ขันอาสา #องค์จิตจักรวาล

พระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน

พากันเดินทางข้ามมิติเข้ามาในเอกภพ

มาเกิดเป็น "คนสองมิติ" บนโลกเสรีนี้

แล้วก็ "คน" ตนเองให้เป็น "#มนุษย์"

เพื่อทำหน้าที่ตาม #พันธะสัญญา_6 นั้น

 

ท่านทั้งหลายจึงมีหน้าที่ต้องสอบให้ผ่าน

บททดสอบจิตสามนึกทุกรูปแบบ

ที่คนรอบข้างของท่านในทุกหนแห่ง

จะพากันหยิบยื่นมาให้อย่างมิได้ว่างเว้น

เพื่อช่วยให้ท่านยกระดับจิตและปัญญา

จนสั่นสะเทือนเสมอกันกับจิตวิญญาณ

ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนเองได้

ในลักษณะของเงื่อนไขทั้งบวกและลบ

เป็น "เครื่องมือ" ในการผ่านบททดสอบ

 

สำหรับบททดสอบที่มนุษย์จักต้องเผชิญ

เพื่อยกระดับจิตและปัญญาของสมองนั้น

จะแบ่งออกเป็นสองภาคส่วนด้วยกัน

คือ การยกระดับความฉลาดทางปัญญา

กับการยกระดับความฉลาดทางจิตใจ

ซึ่ง "บททดสอบ" ทั้งสองด้าน

เพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าจนถึงขั้นสูงสุด

มันมักจะมาทดสอบมนุษย์พร้อมกันเสมอ

 

พระบิดาทรงทราบดีว่า

ถ้ามนุษย์จะยกระดับสติปัญญาให้สูงได้

มนุษย์ก็ต้องมี "ปัญหา" รายวัน

ทั้งเก่าใหม่ใหญ่เล็กให้ได้ขบคิดได้ตัดสินใจ

ทั้งปัญหาชีวิตและปัญหาด้านกิจการงาน

มากน้อยก็ต่างกันไปในแต่ละวันในแต่ละคน

 

ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีปัญหาในชีวิต

ถ้ายิ่งเจอปัญหามากก็จะยิ่งฉลาดมาก

เพราะ "#ปัญหา" เป็นบ่อเกิดแห่ง #ปัญญา

 

เมื่อมนุษย์คนนั้นๆมีปัญญาสูง

ก็จะมีความสามารถในการคิดสูง

จะเป็นคนที่ฉลาดในการมองโลก

ฉลาดเรียนรู้ ฉลาดคิด ฉลาดแก้ปัญหา

ฉลาดในการใช้กลไกอายตนะและอวัยวะ

อันหมายถึงฉลาดในการเป็นมนุษย์

และฉลาดดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั่นเอง

 

นี่จึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญ

ที่มนุษย์ทุกคนจักต้องเข้าถึงกันให้ได้

มิเช่นนั้นท่านก็จะไม่สามารถ

ทำหน้าที่ในพันธะสัญญา 6

ตามที่ได้ให้สัจจะต่อพระบิดาไว้ว่า

จะทำให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้

เมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์

 

แต่น่าเสียดายที่หลายคน

เมื่อเผชิญกับปัญหาซึ่งเป็นบททดสอบ

เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการคิด

ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะ

เพื่อเรียนรู้ตนเอง ชีวิต โลก และจักรวาล

การใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เผชิญ

การใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

การใช้ปัญญาเพื่อการคิดสร้างสรรค์

 

#กลับมองปัญหาว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์

จึงพากันเกลียดกลัวปัญหาในชีวิต

จึงมองไม่เห็นคุณค่าของปัญหา

จึงพากันรังเกียจปัญหาและกลัวปัญหา

จึงพากัน "หนีปัญหา" ด้วยการละทิ้งสังคม

แล้วหันไป #ปลีกวิเวก แทน

เหมือนอยากจะไปสวรรค์คนเดียว

 

จนผู้นำทางจิตวิญญาณหลายๆคน

ต้องตกอยู่ในสภาพ #คนนำทางตาบอด

ที่ชักนำคนตาบอดทั้งหลายให้หนีทุกข์

หรือหนีปัญหาทั้งหลายในชีวิตไปอยู่ป่า

ก็เพราะ "หลงทุกข์ หลงธรรม" นี่แหละ

 

จึงยังผลให้มีมนุษย์โลกอยู่มากมาย

ที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญา

ของสมองทั้งสองซีกของตนเองได้

คนส่วนใหญ่จึงคิดเองไม่เป็น

ได้แต่ท่องจำและทำตามผู้อื่นเสียมากกว่า

สาเหตุเพราะมัวแต่จะหนีทุกข์หนีปัญหา

หรือไม่ก็มักจะวานให้คนอื่นคิดแทน

ด้วยการนำเอาปัญหาของตนไปถามคนอื่น

เพื่อให้เขาช่วยคิดตัดสินใจแทนนั่นเอง

 

เมื่อส่วนใหญ่หนีปัญหาพากันหนีทุกข์

คนส่วนใหญ่จึงรักคนไม่น่ารักไม่ได้

จึงให้อภัยแก่คนไม่น่าให้อภัยไม่เป็น

เพราะไม่ฉลาดคิดหาคำตอบดีๆให้ตนเอง

เพื่อให้ตนเองยอมรับและจำนนให้จงได้ว่า

 

ท่านน่ะจะมองเห็น "คุณค่า"

ในสิ่งที่ "ไร้ค่า" ได้อย่างไรหนอ

ท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรบ้าง

ท่านจะอภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยได้อย่างไรกัน

 

คำถามเหล่านี้

ต้องเป็นคนฉลาดคิด ฉลาดใช้ปัญญาเท่านั้น

จึงจะสามารถคิดรู้ เข้าใจ และเข้าถึง

คำว่า #รักเพื่อให้ ที่ว่านี้ได้อย่างแท้จริง

 

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

ทุกปัญหาที่คนรอบข้างยื่นมาให้ท่าน

มันก็คือบททดสอบปัญญาของท่านนั่นเอง

 

นอกจากบททดสอบสติปัญญา

ซึ่งเป็นความฉลาดทางสมองที่ว่านี้แล้ว

ในทุกบททดสอบที่ท่านเผชิญ

มันจะมีบททดสอบจิตใจของท่านปนอยู่ด้วย

เพื่อช่วยยกระดับสภาวะจิตมนุษย์ของท่าน

ควบคู่กันไปด้วย

 

ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องเผชิญปัญหา

ซึ่งปัญหาทุกปัญหามันคือบททดสอบ

จิตมนุษย์ของท่านมักจะสั่นสะเทือน

เป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดตอบสนองเสมอ

 

ถ้าท่านสอบตก คือ

ปล่อยให้จิตใจของท่าน

ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าที่เป็นบททดสอบ

จนเกิดเป็นอารมณ์ขยะรายวันขึ้นมา

ท่านก็จะเป็นคนมืดบอดทางปัญญาไปทันที

เพราะอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นขยะที่เกิดขึ้น

มันจะปิดกั้นการใช้ปัญญาของสมองไว้

ทำให้ท่านรักคนไม่น่ารักไม่ได้

ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยก็ไม่เป็น

จะทำอะไรโง่ๆมากกว่าจะฉลาดดำเนินชีวิต

 

ดังนั้น

ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลาย

จึงมากมีด้วยบททดสอบทั้งสองมิติ

คือ บททดสอบอารมณ์ของจิตใจ

และบททดสอบการใช้สติปัญญาของสมอง

 

ถ้าท่านจะผ่านบททดสอบจิตใจ

ท่านก็จะต้องเอาชนะจิตใจที่ใฝ่ต่ำ

โดยต้องไม่ตกเป็นทาสกิเลสตัณหาเด็ดขาด

เมื่อจิตใจท่านว่างไปจากกิเลสตัณหาได้

ท่านจึงจะสามารถเข้าถึงความรักบริสุทธิ์

อันเป็นธาตุแท้ของจิตวิญญาณของท่านได้

นั่นคือ "รักเพื่อให้" มิใช่รักเพื่อเอา

ซึ่งท่านต้องใช้สติปัญญาของสมอง

ควบคุมการสั่นสะเทือนของจิตด้านบวก

ให้เป็นธรรมชาติของท่านเองให้จงได้

 

นี่แหละจึงเป็นที่มาของแก้วสองดวง

คือ มหาสติ และ ปณิธานแห่งการหลุดพ้น

ที่พระบิดาทรงมีพระเมตตา

ประทานผ่านเรามาให้แก่ท่านทั้งหลาย

ได้ถือครองและใส่ใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อการ "หลุดพ้น" ให้ได้ในชาตินี้

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

27-04-2019
24 เมษายน 2562

คำสอน 24/04/2019

 

จงอย่ามัวเก็บเกี่ยวประโยชน์
จากเนื้อหนังของท่าน
เก็บไว้ไม่นานก็เสื่อมสลาย

แต่จงหว่านเมล็ดพันธ์ุลงไป
ในจิตวิญญาณของท่านด้วย
ประโยชน์ที่เก็บเกี่ยวได้
จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์

คำสอน 24/04/2019

 

เรามาจากพระบิดา

ผู้ที่จดจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณได้แล้ว
ผู้ที่รู้จักพระเจ้าแล้วย่อมฟังเรา

ส่วนผู้ที่มิได้มาจากพระองค์
ย่อมไม่ฟังเราเพราะมิได้รับการดลใจ

23 เมษายน 2562

ดวงตาแห่งพระเจ้า 23/04/2019

 #ดวงตาแห่งพระเจ้า

 

The Eye of God

 

******************

วันนี้ (22 เม.ย.2562)

ได้ปรากฏมีสัญญลักษณ์มายา

เป็นภาพ "ดวงตาแห่งพระเจ้า"

ในม่านเมฆาบนฟ้า

เหนือเมือง #บันดุง บน #เกาะชวา

 

ประเทศอินโดนีเซีย 🇮🇩

ผู้คนที่นั่นแลเห็นกันทั่ว

เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า

นี่เป็นมายาศักดิ์สิทธิ์

ที่ทรงพระเมตตาให้ส่งสัญญาณถึง

พี่ๆน้องๆทุกคนบนเกาะชวาแห่งนี้

ด้วยการเตือนกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆว่า

 

ในฐานะที่บนเกาะแห่งนี้

มีธรรมสถานศักดิ์สิทธิ์

อันเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจศาสนิกชนทั่วโลก

นามว่า " #บุโรพุทโธ " ตั้งอยู่

จึงขอให้พี่ๆน้องๆบนท้องถิ่นนี้

รับรู้ไว้ด้วยว่าอีกมิช้านาน

เมื่อวันแห่งการชำระคาบสุดท้ายมาถึง

เกาะชวาแห่งนี้เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ "สีแดง"

จึงเป็นพื้นที่ซึ่งจะสูญหายไปจากแผนที่โลก

พร้อมเกาะน้อยใหญ่ทุกเกาะของประเทศนี้

เหมือนดั่งแผ่นดินที่เคยเป็นเกาะใหญ่

 

นามว่า "แอตแลนติส" ที่สูญหายไปจนบัดนี้

แต่ "เกาะชวา" แห่งอินโดนีเซียนี้

พระบิดาจะคงเหลือพื้นที่บางส่วนเอาไว้

ให้ลูกที่ดีที่พระองค์ทรงคัดไว้

ได้ใช้ยึดเกาะเพื่อการมีชีวิตรอดเท่านั้น

ลูกๆที่เป็นคนดีที่จะทรงคัดไว้

ล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่แล้ว

ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่า "นัยน์ตาฟ้า"

ทอดพระเนตรดูบุตรของพระองค์ทั้งโลก

 

อย่างไม่เคยกระพริบทั้งวันคืน

ไม่ต่างจากราตรีมีดวงพระจันทร์

ขณะที่กลางวันก็มีดวงพระสุริยะ

ขอท่านจงมุ่งเป็นคนดีและหมั่นประพฤติดี

ตามที่พระองค์ทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามา

โดยการทำดีของท่านทั้งหลาย

ไม่จำเป็นจะต้องร้องขอสิ่งตอบแทนอะไร

เพราะพระองค์จะทรงประทานความรอด

ให้แก่บุตรทั้งหลายผู้ใฝ่ดีด้วยพระหัตถ์เอง

 

ดังนั้น

จงเลิกก้าวตามคนนำทางตาบอดเสียเถิด

เพราะพระองค์มีพระบัญชาให้เรากลับมา

ชี้ทางหลุดพ้นให้ท่านทั้งหลายอยู่นี่แล้ว

ยังจะรั้งรออะไรกันอยู่อีกหรือ...

การชำระโลกระดับ #แผ่นดินหาย นั้น

มันน่ากลัวยิ่งกว่าที่ท่านคิดหลายเท่านัก

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

23-04-2019

ดวงตาแห่งพระเจ้า 23/04/2019

 #ดวงตาแห่งพระเจ้า

 

The Eye of God

 

******************

วันนี้ (22 เม.ย.2562)

ได้ปรากฏมีสัญญลักษณ์มายา

เป็นภาพ "ดวงตาแห่งพระเจ้า"

ในม่านเมฆาบนฟ้า

เหนือเมือง #บันดุง บน #เกาะชวา

 

ประเทศอินโดนีเซีย 🇮🇩

ผู้คนที่นั่นแลเห็นกันทั่ว

เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า

นี่เป็นมายาศักดิ์สิทธิ์

ที่ทรงพระเมตตาให้ส่งสัญญาณถึง

พี่ๆน้องๆทุกคนบนเกาะชวาแห่งนี้

ด้วยการเตือนกันเสียตั้งแต่เนิ่นๆว่า

 

ในฐานะที่บนเกาะแห่งนี้

มีธรรมสถานศักดิ์สิทธิ์

อันเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจศาสนิกชนทั่วโลก

นามว่า " #บุโรพุทโธ " ตั้งอยู่

จึงขอให้พี่ๆน้องๆบนท้องถิ่นนี้

รับรู้ไว้ด้วยว่าอีกมิช้านาน

เมื่อวันแห่งการชำระคาบสุดท้ายมาถึง

เกาะชวาแห่งนี้เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ "สีแดง"

จึงเป็นพื้นที่ซึ่งจะสูญหายไปจากแผนที่โลก

พร้อมเกาะน้อยใหญ่ทุกเกาะของประเทศนี้

เหมือนดั่งแผ่นดินที่เคยเป็นเกาะใหญ่

 

นามว่า "แอตแลนติส" ที่สูญหายไปจนบัดนี้

แต่ "เกาะชวา" แห่งอินโดนีเซียนี้

พระบิดาจะคงเหลือพื้นที่บางส่วนเอาไว้

ให้ลูกที่ดีที่พระองค์ทรงคัดไว้

ได้ใช้ยึดเกาะเพื่อการมีชีวิตรอดเท่านั้น

ลูกๆที่เป็นคนดีที่จะทรงคัดไว้

ล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่แล้ว

ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่า "นัยน์ตาฟ้า"

ทอดพระเนตรดูบุตรของพระองค์ทั้งโลก

 

อย่างไม่เคยกระพริบทั้งวันคืน

ไม่ต่างจากราตรีมีดวงพระจันทร์

ขณะที่กลางวันก็มีดวงพระสุริยะ

ขอท่านจงมุ่งเป็นคนดีและหมั่นประพฤติดี

ตามที่พระองค์ทรงสื่อพระโอวาทผ่านเรามา

โดยการทำดีของท่านทั้งหลาย

ไม่จำเป็นจะต้องร้องขอสิ่งตอบแทนอะไร

เพราะพระองค์จะทรงประทานความรอด

ให้แก่บุตรทั้งหลายผู้ใฝ่ดีด้วยพระหัตถ์เอง

 

ดังนั้น

จงเลิกก้าวตามคนนำทางตาบอดเสียเถิด

เพราะพระองค์มีพระบัญชาให้เรากลับมา

ชี้ทางหลุดพ้นให้ท่านทั้งหลายอยู่นี่แล้ว

ยังจะรั้งรออะไรกันอยู่อีกหรือ...

การชำระโลกระดับ #แผ่นดินหาย นั้น

มันน่ากลัวยิ่งกว่าที่ท่านคิดหลายเท่านัก

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

23-04-2019

16 เมษายน 2562

ของขวัญวันอังคาร 16/04/2019

 #ของขวัญวันอังคาร

 

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

เราจะบอกท่านทั้งหลายว่า

 

จะหยุดก่อกรรมทำเวรกับเพื่อนมนุษย์ได้

ต้องใช้ #มหาสติ ตามมรรควิถี "จิตจักรวาล"

เพื่อลด ละ เลิก โลภ โกรธ และงมงายให้ได้

โดยไม่ต้องปิดหู ปิดตา ปิดปาก ให้ยุ่งยาก

โดยไม่ต้องละทิ้งหรือเลี่ยงหนีสังคมให้ลำบาก

 

ถ้าอยากรู้ว่า "มหาสติ" คือ อย่างไร

โปรดสืบค้นจากห้องเรียนนี้ได้ตามอัธยาศัย

เราเคยให้องค์ธรรมนี้ไว้ในห้องเรียนนี้แล้ว

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

16-04-2019
15 เมษายน 2562

สนทนากับพระเจ้า (พิเศษ) 15/04/2019

 #สนทนากับพระเจ้า (พิเศษ)

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

เราเห็นตนเองกำลังยืนอยู่ริมคลอง

เรามองออกไปก็เห็นแกะผู้ตัวหนึ่ง

กำลังยืนอยู่ริมลำคลองนั้นเช่นกัน

 

แกะตัวนี้มีสองเขา

เขาข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง

แต่เขาข้างที่ยาวกว่านี้งอกขึ้นมาทีหลัง

 

เราเห็นแกะผู้ตัวนี้

ขวิดไปทางตะวันตก

ทางเหนือและทางทิศใต้

โดยไม่มีสัตว์ใดต่อกรกับมันได้

และไม่มีสิ่งใด

ที่จะช่วยให้พ้นไปจากอำนาจของมัน

แกะผู้ตัวนี้จึงทำอะไรตามใจชอบ

และกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้น

 

ขณะที่เรากำลังครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่

ทันใดนั้นก็มี "แพะผู้" ตัวหนึ่ง

ซึ่งมีเขาโดดเด่นระหว่างตาสองข้าง

เขานั้นอยู่ตรงกลางหน้าผากนั่นเอง

วิ่งห้อข้ามพื้นพิภพมาจากทางตะวันตก

เท้าของมันแทบจะไม่แตะพื้นดินเลย

 

แพะผู้ตัวนี้

ปรี่เข้าใส่แกะสองเขาที่ทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่

ซึ่งเราแลเห็นมันยืนอยู่ริมลำคลองนั่น

โดยแพะผู้เขาเดี่ยว

พุ่งเข้าชนด้วยความโกรธอย่างยิ่ง

เราเห็นมันขวิดแกะผู้อย่างโกรธจัด

ขวิดจนเขาทั้งคู่ของแกะผู้หักไป

 

แกะผู้ตัวนั้นสู้แพะผู้ไม่ได้

จึงล้มลงนอนกลิ้งอยู่กับพื้น

และถูกแพะผู้เหยียบย่ำ

โดยไม่มีใครช่วยแกะผู้ตัวนั้นได้

 

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

 

แพะผู้ตัวนั้นยิ่งใหญ่มาก

แต่เมื่อมันผยองตนขึ้นและเรืองอำนาจสุดๆ

เขาอันใหญ่ของมันก็หัก

และมีเขาโดดเด่นสี่อันงอกขึ้นมาแทนที่

โดยเขาทั้งสี่ที่งอกขึ้นมาแทนนี้

ชี้ไปยังทิศทางลมทั้งสี่แห่งฟ้าสวรรค์

 

ปรากฏว่า

ยังมีเขาเล็กๆอีกเขาหนึ่ง

งอกขึ้นมาจากเขาหนึ่งในสี่เขานี้อีก

แล้วงอกขึ้นเรื่อยๆ

แผ่อำนาจไปทางใต้ ทางตะวันออก

และสู่ดินแดนอันงดงาม

มันเติบใหญ่ขึ้นจนถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์

แล้วเหวี่ยงดาวบางดวง

ร่วงลงมาสู่พื้นโลกและเหยียบย่ำ

มันหยิ่งผยองตีเสมอองค์ราชัน

แห่งกองทัพสวรรค์

โดยเลิกล้มการถวาย

เครื่องบูชาประจำวันแด่พระองค์

จึงทำให้สถานนมัสการของพระองค์ตกต่ำ

 

เราได้ยินฑูตสวรรค์สององค์สนทนากัน

โดยฑูตสวรรค์องค์หนึ่งถามว่า

อีกนานเท่าใดที่นิมิตเกี่ยวกับเครื่องบูชา

ซึ่งมีการกบฏที่ทำให้เกิดการละเว้น

จนยังผลให้สถานนมัสการและกองทัพสวรรค์

ถูกเหยียบย่ำจะสำเร็จ

 

ฑูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตอบว่า

 

"อีก 2,300 ราตรี

สถานนมัสการจะได้รับการชำระ

ให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง"

 

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงในสิ่งที่เราเห็น

ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา

อธิบายความหมายในสิ่งที่เราเห็นนั้น

ต่อท่านทั้งหลายว่า

 

สิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดนั้น

เกี่ยวกับ "กาลอวสาน" ของมนุษย์โลกเสรี

ซึ่งถูกกำหนดทุกสิ่งอย่างเอาไว้แล้ว

มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในเวลาแห่งพระพิโรธในภายภาคหน้า

 

"แกะผู้สองเขา" ที่เราเห็นก็คือ

สองมหาอำนาจชาติผู้นำแห่งเอเซีย

หนึ่งในนั้นเป็นผู้มีเชื้อเจ้า

 

ส่วน "แพะผู้" ก็คือ ผู้นำ

ที่เป็นมหาอำนาจในอีกซีกโลกหนึ่ง

และ "เขาใหญ่" ระหว่างตาสองข้าง

ก็คือ ผู้นำคนแรกของพวกเขานั่นเอง

ส่วน "เขาสี่อัน" ซึ่งงอกแทนอันที่หัก

ก็คือ "สี่อาณาจักร" ที่เกิดขึ้นมาจากชาตินั้น

แต่ไม่มีอำนาจเทียบเท่า

 

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย

พระองค์ยังทรงกล่าวต่อเราด้วยว่า

 

ในปลายยุคพลังงานเก่าของโลกเสรีนี้

เมื่อพวกกบฏต่อพระเจ้าชั่วกันเต็มที่

ก็จะมีผู้นำคนหนึ่งทางฝ่าย "แพะผู้"

ขึ้นครองความเป็นใหญ่ในโลกตะวันตก

 

เขามีหน้าตาถมึงทึงและเจ้าเล่ห์เพทุบาย

ตัวเขาและชาติของเขาจะเข้มแข็งมาก

แต่ความเข้มแข็งน่ากลัวของเขานั้น

มิได้มาจากอำนาจของตัวเขาเอง

แต่เป็นพลังอำนาจเร้นที่หนุนหลังเขาอยู่

ซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะเรียกง่ายๆว่า

"อำนาจมืด" หรือ อำนาจใต้ดินจากฝูงมอด

ที่ไม่สามารถจะเปิดเผยให้โลกรู้ล่วงหน้าได้

ถ้ายังไม่ถึงเวลาอันเหมาะควร

 

เขาคนนี้จะทำให้โลกทั้งโลก

เกิดความเสียหายย่อยยับอย่างน่าตกใจ

ไม่ว่าเขาจะคิดทำการชั่วใดๆก็สำเร็จลุล่วง

 

เขาจะมุ่งทำลายบรรดาผู้ทรงอำนาจ

ที่เป็นชนชาติอื่นๆในสังคมโลก

ซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า

เพราะเป็นฝ่ายที่เลือกข้างพระบิดา

 

เขาจะล่อลวงชนชาติต่างๆมากขึ้น

เพราะถือว่าตนเองเหนือกว่าชนชาติอื่น

ที่สำคัญคือพวกเขาจะคิดกันว่า

การทำลายชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจตน

คือการสร้างความมั่นคงให้กับชาติตนเอง

แล้วในที่สุดเขาก็จะเหิมเกริมมากยิ่งขึ้น

จนบังอาจท้าทายอำนาจสวรรค์ของพระบิดา

 

แต่ในบั้นปลายเขาผู้นี้ก็จะถูกโค่นทำลาย

โดยอำนาจที่มิได้มาจากมนุษย์เช่นกัน

 

เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

15-04-2019