19 ธันวาคม 2553

VDO. EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 1/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 2/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 3/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 4/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 5/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 6/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 7/8


EP. 166# เพราะคนป่วยโลกจึงป่วย 8/8

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล