27 ตุลาคม 2557

คำสอน 27/10/2014

 

อาวุธเพื่อการหลุดพ้น

1.สัจธรรมความรู้จากพระบิดา
2.ความฉลาดทางปัญญา
3.ความรักเพื่อให้จากใจบริสุทธิ์
4.มหาสติ
5.ปณิธานแห่งนิพพาน
6.ความสุขสงบแห่งจิตใจ

12 ตุลาคม 2557

คำสอน 12/10/2014

 

ตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋า
เรามาแล้ว...

เชิญคนดีมาต่อแถว
...สู่สวรรค์

คำสอน 12/10/2014

 

อย่าสอบตก
เพราะ 6 ช.

อย่าทำแต่สิ่งที่ชอบ
อย่าตอบปฏิเสธในสิ่งที่ชัง
อย่าคลั่งในสิ่งที่เชื่อ
อย่าเบื่อในสิ่งที่ชิน
อย่าหมิ่นในสิ่งที่ชม
อย่างมงายในสิ่งที่แชร์

ไม่เชื่อเรื่องนิพพาน
ไม่ต้องอ่านบทความนี้

ถ้าสอบไม่ผ่าน
นิพพานไม่ได้

คำสอน 12/10/2014

 

เมื่อถึงกาล สิ้นยุค
มากทุกข์เข็ญ

ในเดือนเพ็ญ
กระต่ายข้า จะลาหาย

บนโลกกว้าง
กระต่ายป่า จะลาตาย

เพราะมั่นหมาย
ล่วงลับ กลับนิพพาน

คำสอน 12/10/2014

ทุกศาสนา
ล้วนเป็น
สากล

ทุกศาสนา
ล้วนเป็น
หนึ่งเดียว

01 ตุลาคม 2557

คำสอน 1/10/2014

 

มนุษย์เห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู
รู้ได้ด้วยจิต คิดเข้าใจได้ด้วยปัญญา

ผู้ที่จะโปรดให้รู้ คือคนที่มีอยู่แล้วเหลือเฟือ
แต่คนที่ไม่มีนั้นอุปมาแม้มีตา
เขาก็จะเหมือนไม่เห็น
ได้ยินก็จะเหมือนไม่ได้ยิน
แม้พยายามจะติดตาม
แต่เขาก็จะเหมือนไม่เข้าใจ

พวกนี้จึงมักก้าวล่วงเรา
และกล่าวจาบจ้วงพระบิดาอยู่เนืองๆ
ประตูมิติบานเดียวที่จะเปิดให้มิใช่นิพพาน
แต่มันจะเป็นประตูดำดิ่งสู่ไฟนรก