21 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อนุตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริง
ในมิติของพระเจ้า
มนุษย์จะนึกเองคิดรู้เองไม่ได้
เพราะว่าสมองมีขีดจำกัด
แต่เรากลับมาสื่อให้ทุกคนรับรู้
ใครไม่รู้จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้