30 กรกฎาคม 2556

คำสอน 30/07/2013

 

ตัวชี้วัด "คนโง่"

1.ดีแต่นึกไม่ฝึกคิด
2.ดำเนินชีวิตด้วยจิตอยาก-ไม่อยาก
3.ใช้ปากมากกว่าใช้หู
4.อวดรู้ทั้งๆที่ไม่รู้จริง
5.หยิ่งทะนงหลงเงาตนเอง
6.มักเพ่งเล็งจับผิดผู้อื่น
7.ขมขื่นเมื่อถูกติติง
8.นิ่งเฉยไม่เป็น
9.มักเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
10.ชั่วโดยไม่รู้ว่าตนชั่ว

อันความโง่โชว์ง่ายไม่ต้องคิด
ความหลงผิดคิดชั่วทำตัวยุ่ง
ก่อเวรกรรมใส่ตนจนนังนุง
จากดาวรุ่งเป็นดาวร่วงเพราะบ่วงมาร

14 กรกฎาคม 2556

คำสอน 14/07/2013

 

ประเภท
ของกรรม

1.พันธะสัญญาเดิม
2.พันธะสัญญากรรม
3.ชะตากรรม
4.วิบากกรรม
5.เคราะห์กรรม

จะนิพพานได้
จักต้องว่างไปจาก
กรรมทั้ง 5 นี้ด้วย

พันธะสัญญาเดิม 6 ข้อ
เป็นสัจจะสัญญาที่มนุษย์ทุกคนเคยให้ไว้ต่อ
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ก่อนจะมาเกิดในภพชาติแรก

ว่าง คือ การทำหน้าที่ทั้ง 6 ให้สำเร็จ
พันธะสัญญากรรม คือ บทละครที่เขียน
ร่วมกันมาเล่นเป็นครอบครัว

ชะตากรรม คือ ผลกรรม
จากการกระทำผิดบาปต่อผู้อื่น

วิบากกรรม คือ ผลกรรมของการกระทำผิด
บาปต่อจิตวิญญาณตนเอง

ว่างจากกรรม 3 ประเภทนี้ คือ
การตัดสินใจให้ถูกต้องในทุกบททดสอบ
แล้วมอบความรักให้เขาไป

13 กรกฎาคม 2556

คำสอน 13/07/2013

 

ใครจะดีจะชั่ว
ช่างหัวเขา

อย่าเอาจิต เข้าไปถาก
อย่าเอาปาก เข้าไปถู
อย่าเอาหู เข้าไปหา
อย่าเอาตา เข้าไปแส่...

การก้าวล่วงผู้อื่นเนืองๆ
จะยังผลให้พลังทางจิต
วิญญาณลดลงเรื่อยๆ
เมื่อตายแล้ว จะหมดสิ้น
โอกาสได้ย้อนกลับคืนสู่การ
เกิดเป็นมนุษย์อีกตลอดไป
เพราะไร้พลัง

คำสอน 13/07/2013

 

วิธีสอบให้ผ่าน
บททดสอบ

เมื่อมีผู้อื่นหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบให้

1.ต้องรักให้ได้ แม้ว่าเขาจะทำตัวไม่น่ารัก
2.ต้องให้เขาให้เป็น แม้เขาจะทำตัวไม่น่าให้
3.ต้องคิดก่อนจะพูดอะไรออกไป
4.ต้องตัดสินใจก่อนจะกระทำสิ่งใดตอบสนอง
5.การพูดหรือกระทำตอบต้องไม่เป็นลบต่อเขา
6.ต้องสงบจิต - สงบใจ และสงบปาก - สงบคำ

04 กรกฎาคม 2556

คำสอน 4/07/2013


 เส้นทางสายนิพพาน

ชั้นที่ 1: ละวางกิเลส-ตัณหา
ขั้นที่ 2: ละวางอัตตาตัวตน
ขั้นที่ 3: ละวางการก่อผลกรรม
ชั้นที่ 4: หมุนธรรมจักรที่ในตน
ชั้นที่ 5: ผ่านพ้นทุกบททดสอบ
ชั้นที่ 6: ประกอบสัมมาอาชีวะ