23 สิงหาคม 2566

คำสอน


นรกมีจริง
ในนรกมีการ "ทำทุกข์"
เพื่อช่วยสร้างสติทางวิญญาณ
ให้เกิดการสำนึกบาปได้ว่า
จิตหยาบของตนเมื่อเป็นมนุษย์นั้น
ก่อกรรมทำผิดอะไรมา
นรกจึงมิใช่ดินแดนของผู้ต้องโทษ
มิใช่ของเล่นสนุกของพระเจ้า
ตามที่ศัตรูของชาวโลก
ได้กล่าวหาว่าร้ายกันมาแต่อย่างใด