22 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อย่าทำบุญด้วยกิเลส
โดยทำล้วอธิษฐนขอบางสิ่งตอบแทน
เพราะกุศลผลบุญที่คุณทำนั้น
ในมิติของจิตวิญญาณ
ใครทำใครคนนั้นต้องได้อยู่แล้ว