30 มิถุนายน 2556

คำสอน 30/06/2013

 

ความหมายของ
สุญตา

1.สุญ แปลว่าว่าง หรือไม่มี
2.ตา หมายถึง อายตนะทั้ง 6 
3.สุญตา จึงหมายถึงการว่าง
ไปจากอายตนะทั้งหก คือ
มีมันอยู่แต่เหมือนไม่มี
4.สุญตาจึงหมายถึง จิตที่เป็น
อุเบกขา คือ รับรู้ทุกสิ่งด้วยกลไก
อายตนะ แต่ไม่รับเอามาเพื่อปรุงแต่ง
5.จิตสุญตา จึงมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลใดๆ
จากการสัมผัสของอายตนะ
เพื่อการคิดรู้และเรียนรู้เท่านั้น.....

27 มิถุนายน 2556

คำสอน 27/06/2013

 

มนุษย์โลก
ล้วนคือนักรบแห่งแสง

พระบิดายังมิทรงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์โลก
เครื่องยนต์แห่งกรรมสองมิติของเจ้าจะยังคงใช้การได้ต่อไป จิตสำนึกกับ
กายหยาบของเจ้าก็จะยังคงมีอำนาจอยู่ดังเดิมและขณะนี้มันก็กำลังถูก
ฟื้นฟูพลังอำนาจให้สูงขึ้นอีกในยุคหน้า เพื่อให้ยีนส์ในเซลอวัยวะร่างกาย
ของเจ้า สามารถรับรู้ รับฟังข่าวสารจากจิตจักรวาล ในระบบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าในยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมา...

ในยุคหน้า...พวกเจ้าจะสามารถเป็นนักรบแห่งแสงได้ด้วยพลังอำนาจใน
ตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุมายาหรือเทคโนโลยีลี้ลับใดๆช่วย...ไม่
จำเป็นต้องให้ใครๆจากนอกระบบเข้ามาช่วย...เพราะเรื่องของโลกเป็น
เรื่องของพวกเจ้าเท่านั้น จงจำไว้ว่าผู้อื่นไม่เกี่ยว....และบุตรเอกแห่งบิดาผู้
นี้เท่านั้น คือ ตัวแทนแห่งบิดา จงอย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้างของคนแปลก
หน้า แล้วสมคบกันมาทำลายโลกของตนเอง! โดยไม่รู้ตัว...ผู้บุกรุกและผู้
ชั่วร้ายทั้งหลายจักถูกพิพากษาโทษสถานหนัก......

23 มิถุนายน 2556

คำสอน 23/06/2013

 

ความมุ่งมั่น

กว่าได้ลิ้ม รสหวาน น้ำตาลอ้อย
เจ้าหนูน้อย ต้องฝ่า ปัญหาใหญ่
มีความแข็ง ให้ปอก ทั้งนอกใน
ผ่านไม่ได้ มิได้ลิ้ม ชิมน้ำตาล

มิต่างกัน ดอกมนุษย์ จักหลุดพ้น
ต้องอดทน ฟันฝ่า อย่างกล้าหาญ
ชนะกาย ชนะใจ ชนะมาร
จึงนิพพาน ผ่านพ้น ทุกคนไป

22 มิถุนายน 2556

คำสอน 22/06/2013

 


อันของสูง หมายปอง ต้องปืนป่าย
ด้วยแรงกาย ปัญญา และกล้าหาญ
เปรียบได้ดั่ง ตั้งใจ ใฝ่ "นิพพาน"
ปณิธาน นั้นต้องเห็น เป็นรูปธรรม

คือรักได้ ให้เป็น จงเน้นไว้
ไม่ก้าวล่วง ผู้ใด ไม่ใฝ่ต่ำ
ใช้ "มหาสติ" ครองตน ให้พ้นกรรม
แล้วกราบนำ พระบิดา มาสู่ใจ...

20 มิถุนายน 2556

คำสอน 20/06/2013

 

ผู้จะข้ามผ่านสะพานเชื่อมยุค
ในคำพิพากษา

1.เหลือผลกรรมไม่เกิน 30%
2.ครองมหาสติมิเคยขาด
3.แสดงปณิธานแห่งนิพพานอยู่อย่างมิว่างเว้น
4.ใช้สติปัญญาเพื่อการเรียนรู้บทเรียนโลกได้ทุกสรรพสิ่ง
5.รับฟังจิตวิญญาณในตนเองผ่านสมองซีกขวานำซ้ายได้เสมอ
6.ใช้กฤตสตินำพาตนเองและจิตวิญญาณข้ามผ่านภัยพิบัติได้
7.ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาด้วยศรัทธาอย่างสม่ำเสมอ
8.เฝ้าฟังพระโอวาท ไม่ขาดการสานสัมพันธ์ไปจากเรา

10 มิถุนายน 2556

คำสอน 10/06/2013

 

เงาใครหว่า

มนุษย์ส่วนใหญ่สอบตกเรื่องนี้กันทั้งนั้นแหละ
เกิดมานาจึงยังนิพพานกันไม่ได้
เพราะเมื่อหลงเงามายา อัตตามันก็เกิด
พอยึดติดในอัตตา กิเลสตัณหามันก็เกิด
พอมีกิเลสตัณหา อุปาทานมันก็เกิด
พอมีกิเลส ตัณหา และอุปทาน ความโง่มันจึงเกิดขึ้นมาง่ายๆ
พอยอมให้ความโง่มันโผล่ขึ้นมาง่ายๆ ความงมงายมันก็เกิด
พอมีทั้งโง่ทั้งงมงาย...เมื่อตายจึงมิอาจหลุดพ้น...

07 มิถุนายน 2556

คำสอน 7/06/2013

 

หลักการดำเนินชีวิต

1.ครองมหาสติให้ได้ตลอดเวลา
2.แสดงปณิธานแห่งนิพพานให้ชัดเจน
3.เรียนรู้ทุกสิ่งที่เผชิญและผจญ
4.สอนให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกรายวัน
5.ใช้ปัญญาเพื่อการตัดสินใจให้ถูกต้อง
6.ไม่ประมาทและขาดสติในการดำเนินชีวิต

06 มิถุนายน 2556

คำสอน 6/06/2013

 

ปวดหัว...เวียนหัว
มึนหัว...วิงเวียน...คลื่นใส้
อยากอาเจียน
อ่อนเพลีย
ท้องเสียโดยไม่รู้สาเหตุ!

เกิดเพราะกลไก
ทางไฟฟ้าในร่างกายเธอ
กำลังถูกเปลี่ยนแปลง
ด้วยพลังงานแสงสุริยะทั้งวันคืน
ตามแผนปฏิบัติการชำระโลก

อยากรู้ก็ต้องอ่าน
ไม่อยากรู้ก็ต้องอ่าน!

05 มิถุนายน 2556

คำสอน 5/06/2013

 

มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าอาวาส
ต่างมีวัดเป็นของตนเอง
จงอย่าปล่อยทิ้งให้รกร้าง

-มีโลกเป็นดั่งลูกนิมิต
-มีจิตเป็นดั่งมหาวิหาร
-มีปัญญาญาณเป็นดั่งยอดเจดีย์
-มีกายสังขารเป็นดั่งอาราม
-มีกลไกอายตนะทั้งหกเป็นดั่งธรรมจักร
-มีพลังความรักเป็นดั่งแสงเทียนแห่งธรรม

คำสอน 5/06/2013

 

สหพันธ์ทางจิต
The Integral of God's Spirits & Human Behavtors on Earth

คัมภีร์จักรวาล
สำหรับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่

รวมบางสิ่งที่เธอยังไม่รู้
ว่าเธอจักต้องรู้

"มนุษย์ก็คือโลก โลกก็คือมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้นำ
ทางปัญญาและทางจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง
อื่นๆในระบบโลก เมื่อจักรวาลกล่าวถึงโลกจึง
ย่อมหมายรวมถึงทุกสรรพสิ่งทั้งระบบ มิได้
หมายถึงเฉพาะ "มนุษย์" เท่านั้น..."

คำสอน 5/06/2013

"แง่คิดสะกิตใจ"

ความยากง่าย ใช่อยู่ แค่รู้คิด
จงสอนจิต เตือนใจ เอาไว้ว่า
การรู้เรียน รู้ทำ ที่จำมา
ให้แกล้วกล้า การศึก ต้องฝึกตน

ที่ว่ายาก นั้นยาก แค่ปากเจ้า
แต่ถ้าเอา ปัญญา มาหาผล
ไขคำสอน ถอนผิดบาป กับทุกคน
ความหลุดพ้น จักง่าย อย่าหน่ายเลย

03 มิถุนายน 2556

เส้นทางลัดสู่นิพพาน สำหรับฆราวาส


คำสอน 3/06/2013

 

นิพพานดิบ

1.เธอจงละวางความเบื่อหน่ายวุ่นวายใจเสียให้สิ้น
2.แล้วทำจิตใจเธอให้สงบเย็นและฉ่ำชื่น เพราะว่างไปจาก
อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นขยะทั้งหลายทั้งปวง
3.รักษาจิตให้สงบอยู่กับปัจจุบัน และศรัทธามั่นในนิพพาน
4.ไม่ต่อสู้ ไม่ตอบโต้ ไม่ต่อต้าน ไม่หลีกเลี่ยงทุกเงื่อนไขสถานการณ์
ที่ต้องเผชิญหรือผจญมันไปในแต่ละวัน โดยรักให้ได้
ให้ให้เป็น ใช้ปัญญาตอบสนองต่อทุกเงื่อนไขบททดสอบ
5.กำหนดจิตให้มีความปิติสุขเบิกบาน เสมือนดั่งเธอ
เข้าถึงนิพพานแล้วฉะนั้น......

01 มิถุนายน 2556

คำสอน 1/06/2013

 

แมวที่สำคัญผิดคิดว่าตนเป็นสิงโต
มักจะทำกร่างวางท่าทางแบบสิงโตกับสัตว์อื่น
ให้เป็นที่ครึกครื้นขบขันเสมอ....

หลงตัวเอง

"คนหลงตัวเอง คือ คนที่สำคัญตนผิด
ไปจากความเป็นจริง แล้วพยายามที่จะทำ
ไปในทุกวิถีทาง เมื่อมีโอกาส
เพื่อที่จะให้คนอื่นๆเขาเชื่อไปตามนั้น"