18 สิงหาคม 2566

คำสอน


จงอย่ายึดติดกับการมองอยู่มุมเดียว
โลกมี 360 มุมให้เลือกมอง
อยู่ที่ตัวเองว่าจะเลือกมองมุมใหน
จะมองในมุมที่เกิดปัญหา
จะเลือกมองในมุมที่เห็นแล้วเป็นสุข
จะเลือกมองแต่มุมที่เห็นแล้วทุกข์
คุณมีเสรีที่จะเลือกมองได้