10 สิงหาคม 2566

คำสอน


 สวรรค์มายา
โลกที่สมดุลช่วยค้ำจุนเอกภพได้
มนุษย์ที่สมดุลจะช่วยค้ำจุนโลกได้
นรกช่วยรักษาจิตวิญญาณให้สมดุล
เพื่อกลับมาเกิดใหม่ได้อีก
แต่สวรรค์มายานั้นช่วยมนุษย์โลก
เอกภพและจิตวิญญาณไม่ได้เลย
เพราะเป็นแค่จินตภาพไม่มีอยู่จริง