13 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


วิธีการทำบุญ
เป็นแค่กิริยาวัตถุอย่างหนึ่ง
เป็นพฤติกรรมแห่งการให้
ที่ทั้งผู้ให้และผู้รับเกิดปิติสุข
ในปัจจุบันขณะเท่านั้น