04 สิงหาคม 2566

คำสอน


 เมื่อทำบุญสุนทาน
จงอย่าอธิษฐานขอสิ่งแลกเปลี่ยน
เพราะท่านได้รับบุญนั้นอยู่แล้ว
พวกที่ต้องของแบ่งแย่งส่วนบุญ
คือพวกที่เป็นจิตวิญญาณ
ไร้กายสังขารจึงทำบญเองไม่ได้