30 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 30/11/2023

 


นิสัยดียังมีแตกต่าง บ้างก็อ้างตรงที่ยังมีชั่ว
คนทุกคนต้องสนคนใกล้ตัว
ละดีชั่วเพื่อเข้าถึงหนึ่งเดียวกัน

คำสอน 30/11/2023

 

สีทุกสีต่างกันนั้นมีค่า
ช่วยให้ตามองเห็นเพราะเป็นสี
ถ้าโลกนี้สีเดียวเหี่ยวฤดี
โลกหลายสีจึงสวยด้วยองค์ธรรม

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 30/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
พวกคนนำทางตาบอดที่ทำตนเป็น “กรรมกรของมอด”
ได้ออกมาสอนสวนทางกับพระโอวาทของพระเจ้า
ความว่า
 “เรื่องของกิเลสมิใช่ปัญหา ถ้าอยากหลุดพ้น”
ขณะที่พระองค์ทรงสื่อถ่ายทอดพระวจนะมาทางเราว่า
#กิเลสมารในจิตหยาบของพวกคุณเป็นปัญหาใหญ่ยิ่ง
 
โดยกูรูที่แสดงตนว่ากูเป็นผู้รู้กูเป็นผู้ฉลาดด้านธรรมะ
ได้ให้อรรถาธิบายขยายความว่าเรื่องกิเลสมิใช่ปัญหา
โดยยกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยง
มาตีความแบบเหมาเอาเองกันดื้อๆตามที่ตนเข้าใจ
ซึ่งเป็นการหลงผิดตามที่ถูกบิดเบือนโดยพวกมารชั่ว
 
คนนำทางตาบอดที่อวดตนเป็นคนสอนธรรมะ
ไม่เคยสำนึกรู้ว่าการสอนธรรมะให้พี่น้องรู้ผิดเข้าใจผิด
ไม่ว่าจะด้วยความโง่ง่ายเพราะเชื่อตามความบิดเบือน
ในสัจธรรมเทียมเท็จที่เกิดจากมีสติปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้
แล้วจดจำความรู้เทียมเท็จที่ผิดนั้นมาสอนคนอื่นต่อ
หรือจะเป็นเพราะความอวดรู้แต่รู้ผิดเดาผิดก็ตามแต่
ผลกรรมที่กูรูผู้อวดรู้แล้วทำให้คนอื่นหลงเชื่อตามผิดๆ
จิตวิญญาณผู้นั้นจะถูกส่งไป
 “ทำทุกข์” ในนรกขุมที่ 13.
ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายที่ลึกลงไปกว่านั้นก็จะไม่ได้ผุดเกิดอีก
 
เราจึงใคร่ติงเตือนพี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลายว่า
การเป็น
 “ครูสอนธรรม” นั้นพระเจ้าจะทรงเจิมแต่งให้
หรือไม่ก็ต้องเป็นพระศาสดาของศาสนานั้นๆเจิมแต่ง
เพราะพระเจ้าและพระศาสดาทรงหยั่งรู้ว่าผู้ใดเหมาะสม
จงอย่าริอ่านแต่งตั้งตัวเองเพื่อแสดงบทของพ่อครูแม่ครู
หรือริอ่านทำตนอุตริอวดเป็นเจ้าลัทธิแต่งตั้งใครเด็ดขาด
เพราะเบื้องบนจะมิทรงยินยอมให้แกะตัวใดก็ตามหลงฝูง
จากการหลงเชื่อตามสัจธรรมคำสอนที่ไม่ถูกตรงเด็ดขาด
ยิ่งเป็นคาบสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าในช่วงเวลานี้
จะทรงยิ่งจริงจังกับหลักเกณฑ์นี้กันเป็นกรณีพิเศษเลย
เนื่องจากทรงยอมให้ผีโสโครกหลอกใช้คนให้หลอกคน
เป็นเวลาผ่านมายาวนานนับพันปีเศษซึ่งนานมากแล้ว
 
พวกกูรูผู้เป็นกรรมกรของมารคือจิตวิญญาณผีโสโครก
ยกเอาคำว่า
 “อนิจจังไม่เที่ยง” ของพระพุทธองค์มาอ้าง
เพื่อสนับสนุนเรื่อง
 “กิเลสไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากหลุดพ้น”
โดยกล่าวว่าใดๆในโลกล้วนนั้นเป็นอนิจจังด้วยกันทั้งสิ้น
เพราะทุกสิ่งล้วนมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปทั้งนั้น
 
ดังนั้น
กิเลส” ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎแห่งอนิจจังนี้ด้วย
เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันก็จะดับของมันไปเอง
จะไปห่วงใยในเรื่องกิเลสให้มันวุ่นวายกันอยู่ทำไม
นี่จึงเป็นการสอนเรื่องกิเลสที่บิดเบือนอยู่
 2 กระทอก
กระทอกแรกตรงที่บิดเบือนว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้
กระทอกที่สองบิดเบือนด้วยคำสอนที่วิปริตแบบอุตริ
ทั้งสองกระทอกล้วนเป็นพูดเองเออเองมิใช่สัจธรรมแท้
ซึ่งสัจธรรมแท้จริงที่มิใช่เทียมเท็จก็คือ
 
เรื่อง “กิเลส” นี้เป็นจริตของจิตหยาบที่เป็นนามรูป
จะนำเอาอนิจจังซึ่งเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์มาอ้างมิได้
ถ้าเอาอนิจจังมาอ้างสิ่งนั้นต้องเป็นรูปธรรมชัดเจน
โดยสิ่งนั้นต้องมีอัตตารูปลักษณ์ในมิติทางกายภาพ
มันจึงจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติของมัน
นั่นคือเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็จะดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมไป
โดยมีหนึ่งในเงื่อนไขของความเสื่อมก็คือ
 “กาลเวลา”
อันหมายถึง “อนิจจังไม่เที่ยงแท้” นั่นแหละคุณ
 
พระพุทธองค์สอน #กฎแห่งไตรลักษณ์
อันประกอบด้วย 3 องค์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพื่อสอนมนุษย์ให้รู้จัก
 #การปล่อยวาง มิให้ยึดสิ่งใด
ถ้าคุณไปหลงยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีอัตตาเข้า
สิ่งนั้นก็จะเกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาได้ในทันทีทันใด
โดยสิ่งที่คุณไปยึดติดนั้นก็ยังเป็นมายาของมันดังเดิม
แต่อัตตาตัวตนของสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในจิตคุณ
เพราะจิตคุณ
 “ปรุงแต่ง” อัตตานั้นขึ้นมาเอง
เพื่อให้จิตเองมีอัตตาตัวตนให้ยึดติดมันได้ง่ายขึ้น
 
อัตตาปลอมๆของสิ่งนั้นที่จิตคุณสร้างขึ้นมาเองนี้
มันมิได้คงอยู่อย่างยั่งยืนถาวรเพราะมันไม่มีอยู่จริง
แต่มันเป็นตัวตนที่ถูกกิเลสคุณนั่นแหละสร้างขึ้นมา
โดยสร้างจากความโง่เพราะมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้
ด้วยการยอมให้
 “กิเลสมาร” มีอำนาจเหนือนำปัญญา
นี่จึงเป็นที่มาของเรื่อง
 #อนิจจังไม่เที่ยง ทั้งสิ้น
 
ขณะที่จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกิเลสเพราะสิ่งนั้นอยู่
ความทุกข์ทางจิตมันก็จะเกิดขึ้นและดำรงอยู่เช่นกัน
ทุกข์เพราะจิตจะเกิดความอยากด้วยสารพัดอยาก
ทุกข์เพราะจิตจะเกิดความไม่อยากสารพัดไม่อยาก
ทุกข์เพราะถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคในการตอบสนอง
นี่จึงเป็นที่มาของเรื่อง
 #ทุกขัง อันเกิดจากการยึดติด
อัตตามายารูปลักษณ์ของสรรพสิ่งที่คุณสัมผัสนั่นเอง
 
การกลัวความทุกข์และอยากมีความสุขมากมาย
ทั้งที่อัตตาตัวตนของทุกข์กับสุขไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งพวกคุณไม่เคยมีใครแลเห็นรูปธรรมของมันได้
เพราะทุกข์หรือสุขมันเป็นแค่จริตที่เป็นอาการของจิต
แต่การกลัวและการอยากนี่แหละคือการยึดติดที่เราว่า
ยังผลให้ทุกข์กับสุขเกิดอัตตาตัวปลอมขึ้นมาที่ในจิต
แล้วพวกคุณก็ยึดติดมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยปละละวาง
 
เมื่อกาลเวลาผ่านไปจิตคุณก็จะเกิดความคุ้นชิน
ที่มีต่อสิ่งนั้นหรือปรากฏการณ์ที่จำเจซ้ำซากนั้น
ทำให้ความอยากหรือไม่อยากค่อยๆลดน้อยถอยลงไป
จนส่งผลถึงการยึดติดนั้นพลอยถูกปล่อยวางลงไปด้วย
ยังผลให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตลดลงไปได้เช่นกัน
 
ในท้ายที่สุดแล้วกระบวนการที่ผิดพลาดของจิตหยาบ
ที่เริ่มจากอนิจจังตามด้วยทุกขังก็จะกลายเป็นอนัตตา
คำว่า
 “อนัตตา” แปลว่าสิ่งที่มีตัวตนจนคุณยึดติดนั้น
มันก็จะไม่มีอัตตาหรือไม่มีตัวตนในจิตคุณอีกต่อไป
เพราะจิตว่างจากกิเลสปลอดตัณหากับอารมณ์ขยะ
อันเป็นที่มาแห่งทุกข์ของจิตหยาบของคุณไปแล้ว
 
นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า #การเกิดดับ ของจิตหยาบ
ที่มีต่อทุกสิ่งที่คุณสัมผัสรู้ดูฟังด้วยอายตนะภายนอก
ซึ่งมีกิเลสมารเป็นอุปสรรคตัวสำคัญของพวกคุณ
ที่ทำให้คุณหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรกันอยู่ทุกวันนี้
โดยพวกกรรมกรสอนธรรมของผีโสโครกบิดเบือนว่า
กิเลสไม่ใช่ปัญหา ถ้าอยากหลุดพ้น”
 
เพราะเหตุนี้เอง
องค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง
จึงทรงเน้นย้ำให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่า
ให้รีบ
 #ดับการเกิดดับของกิเลสมาร ในจิตหยาบให้สิ้น
เพื่อทำลายอุปสรรคในการหมุนธรรมจักรด้วยรักเพื่อให้
หมายถึง
 #การนิพพานกิเลส ที่เรากล่าวย้ำมาตลอด
ซึ่งการนิพพานกิเลสนั้นคุณต้องนิพพานก่อนที่จะตาย
มิใช่ตายแล้วนิพพานแบบตาลยอดด้วนคือหายไปเฉยๆ
โดยไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นคนบนโลกเสรีนี้ได้อีก
เพราะลอยขึ้นไปติดค้างเสวยกิเลสอยู่บนสวรรค์มายา
จะกลับลงมาก็ไม่ได้จะลอยขึ้นไปให้สูงอีกก็ไม่ไหว
 
คุณจงจำไว้ว่า
นิพพานก่อนตายหมายถึงดับการเกิดดับของกิเลส
ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่อง
 #ไตรลักษณ์ ไว้
แดนนิพพานก่อนตายก็คือ
 “ในจิตหยาบ” ของคุณเอง
 
ส่วนนิพพานหลังจากที่คุณตายแล้ว
คือการก้าวตามมรรควิถีของพระศาสดาทุกพระองค์
โดยจิตหยาบของคุณต้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
เพื่อพากัน
 #กลับบ้านเกิด ในแดนสุญตานอกเอกภพ
ซึ่งพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าทรงรอคุณอยู่
ทั้งหมดที่เรากล่าวมาพอสังเขปในสองบทเรียนนี้
คือการ
 “ร้องเรียกแกะทุกตัว” ให้กลับเข้าคอกได้แล้ว
เพราะโลกกำลังจะมืดพร้อมกันทุกทิศนาน
 8 ราตรี
ที่เมื่อถึงเวลานั้นจะต้อง
 #ตัวใครตัวมัน กันแล้ว!
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
30/11/2566

29 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 29/11/2023

 

นิพพาน
เป็นมรรคผลสูงสุดในมิติของจิตวิญญาณด้าน
ของแก่นแท้ การหลุดพ้นเป็นมรรคผลสูงสุดของ
จิตวิญญาณในมิติโลกทางด้านกายภาพ

คำสอน 29/11/2023

 

พลังงานสะอาดเป็นพลังจิต
ที่ขันธ์ห้าผลิตจากรักเพื่อให้
ซึ่งโลกต้องใช้ในการเหวี่ยงหมุน

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 29/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
อย่าเชื่อพวก “คนนำทางตาบอด” กรรมกรของมอด
ที่เที่ยวออกมาสอนธรรมะแก่คนชอบธรรมที่โง่ง่าย
ด้วยประโยคที่ว่า
 #กิเลสไม่ใช่ปัญหาถ้าอยากหลุดพ้น
เพราะเป็นคำสอนที่บิดเบือนบูดเบี้ยวไปจากสัจธรรม
ซึ่งคนชอบธรรมส่วนใหญ่ที่เป็นคนดีจะถูกหลอกให้เชื่อ
ด้วยคำกล่าวทำนองนี้ของผู้กล่าวที่เป็นคนดังในสังคม
 
โดยอาศัยหลักการที่ว่า
ใช้การขายความศรัทธาในอัตตาตัวตนของคนกล่าว
ใช้วิธีการพูดด้วยคำพูดที่เรียบง่ายคล่องแคล่วฉาดฉาน
ใช้คำอธิบายเสริมอย่างมีหลักการแบบจับแกะชนแพะ
ด้วยการดึงเอาข้อธรรมะบทนั้นมาเชื่อมโยงกันกับบทนี้
ทำให้ชาวบ้านที่ขาดพื้นฐานด้านธรรมะที่ยกมาอ้างอิง
พากันมึนๆงงๆเออออห่อหมกตามไปด้วยแม้ไม่เข้าใจ
แถมพวกนี้ยังเน้นด้วยว่าพระศาสดาเป็นผู้กล่าวสอนไว้
ตนเป็นแค่เพียงผู้นำเอามากล่าวต่ออีกทอดหนึ่งเท่านั้น
 
แทนที่จะขายสัจธรรมความจริงที่จริงแท้เป็นสำคัญ
แต่ดันใช้กุศโลบายไม่บริสุทธิ์และความไม่รู้ของผู้สอน
เข้าทำนองหลอกขาย
 “กะละมัง” แล้วแถม “ผงซักฟอก”
โดยเบี่ยงเบนประเด็นไปจากธุรกิจการขายผงซักฟอก
ด้วยการ
 “หลอก” ขายกะละมังแทนผงซักฟอกกันดื้อๆ
เพราะขายกะละมังนั้นมันขายง่ายกว่าผงซักฟอกนั่นเอง
 
ผงซักฟอกขายยากกว่ากะละมังเพราะเหตุว่า
ในตลาดผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อชาวบ้านมีตัวเลือกเยอะ
คนอ้างตนว่าเป็นผู้สอนธรรมะในสังคมก็มีอยู่หลายราย
คนชอบธรรมจึงมีตัวเลือกที่จะฟังจะเชื่อกันอย่างมากมาย
ผงซักฟอกในตลาดมีบรรจุภัณฑ์หลายแบบหลายขนาด
คนสอนธรรมะในสังคมก็มีหลายแบบหลายเพศวัยให้เลือก
เนื้อในของผงซักฟอกมีสีกลิ่นฟองและคุณสมบัติคล้ายกัน
คนสอนธรรมะแต่ละรายแต่ละสำนักก็มีคุณสมบัติคล้ายกัน
คุณสมบัติที่เหมือนกันก็มากที่ต่างกันก็มีที่อวดอุตริก็เยอะ
ซึ่งชาวบ้านคนซื้อผงซักฟอกจะพากันตัดสินใจลำบากมาก
 
ผงซักฟอกบางยี่ห้อมีกลิ่นหอมถูกใจ
แต่ซักไม่สะอาด ต้องขยี้เยอะ แถมกัดมืออีกต่างหาก
 
ผงซักฟอกบางยี่ห้อมีกลิ่นหอมถูกใจ
แต่ฟองไม่ค่อยจะมี ต้องขยี้เยอะ แม้จะไม่กัดมือก็ตาม
 
ผงซักฟอกบางยี่ห้อมีกลิ่นไม่ถูกใจ
ฟองมีมากโดยเห็นได้จากโฆษณา
ต้องขยี้เยอะหรือไม่ตนก็ไม่เคยลองจึงยังไม่รู้
 
ผงซักฟอกบางยี่ห้อตนเคยชินเคยใช้มานานแล้ว
รู้ว่าใช้ซักเสื้อผ้าได้สะอาดดีเป็นที่ถูกใจ
แต่ใช้มานานหลายปีแล้วจึงอยากลองของใหม่บ้าง
 
ส่วนใหญ่ตลาดคนสอนธรรมในสังคม
แต่ละรายแต่ละสำนักก็มีหลากหลายเหมือนผงซักฟอก
คุณสมบัติของคนสอนธรรมจึงไม่ต่างจากผงซักฟอก
คนพวกนี้จึงใช้วิธีการขายตนเองแทนการขายสัจธรรม
นั่นคือเน้นที่
 “ของแถม” คือกะละมังกับภาชนะบรรจุ
เพราะผงซักฟอกมันซ่อนอยู่ภายในภาชนะบรรจุ
ชาวบ้านจะรู้ว่าดีมีประโยชน์หรือไม่ต่อเมื่อได้ใช้มันแล้ว
จะใช้เป็นไม่เป็นนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องว่ากันต่อ
 
คำเล่าลือ แรงเชียร์ คำโฆษณาประชาสัมพันธ์
ความแปลกแหวกแนวในเปลือกนอกของตัวสินค้า
ที่ชาวบ้านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยตามองดูหูรับฟัง
จึงถูก
 “คนขายสินค้า” หรือขายธรรมะนำมาล่อหลอก
เหมือนนำเอากะละมังใบใหญ่ๆที่มีสีสันสะดุดตาราคาสูง
มาขายพ่วงผงซักฟอกในราคาล่อตาล่อใจให้อยากซื้อ
คือซื้อผงซักฟอกชิ้นนั้นได้ในราคาเดิมแต่แถมกะละมัง
โดยคนขายยอมขาดทุนกำไรจากเดิมเพื่อเพิ่มยอดขาย
ลูกค้าใหม่ก็อยากได้กะละมังโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
เนื่องจากผงซักฟอกยี่ห้อเดิมที่ตนใช้ราคาไม่ได้ต่างกัน
ลูกค้าเดิมที่ซื้อใช้อยู่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่น
เพราะเสียดายกะละมังของแถมที่เอามาใช้ซักผ้าได้
แถมกะละมังยังมีสีแดงแจ๊ดถูกใจคนซักผ้าอีกต่างหาก
 
วิธีการขายกะละมังพ่วงผงซักฟอก
มันคือแผนการตลาดอันชาญฉลาดของนักขายสินค้า
ที่พวกกรรมกรแสงของผีโสโครกล้วนนำมาใช้กันเกร่อ
คนที่ตกหลุมพราง (
pitfall) คือคนจำพวกโง่ง่าย
คน
 “โง่ง่าย” คือ คนที่ทำตามแรงจูงใจของสิ่งเร้านั้นๆ
แรงจูงใจของสิ่งเร้าก็คือ
 #กิเลสมาร ที่เกิดขึ้นในจิตตน
คนที่ฉลาดมากแค่ไหนถ้าถูกกิเลสมารครอบงำแล้ว
เป็นต้องเข้าทำนอง
 “ตกม้าตาย” ทุกรายไปนั่นแหละคุณ
 
บุคลิกหน้าตา วาจาที่เลือกใช้ในการนำมาพูด
ชื่อเสียงโด่งดังในทางสังคมอันเกิดจากแรงโฆษณา
ที่โผล่หน้าตาส่งเสียงให้ได้ยินได้ฟังได้เห็นกันอยู่ซ้ำๆ
มันคือการขายแค่เปลือกนอกของสินค้ามิใช่ข้อสัจธรรม
โดยชาวบ้านจะตกหลุมพรางตัดสินใจรับธรรมะของเขา
ด้วยวิธีพิสดารคืออยากได้กะละมังจึงซื้อผงซักฟอกไป
สังคมโลกที่จิตติดกิเลสมารจึงมีอาการสับสนกันแบบนี้
ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของธรรมะที่สาระต้องเป็น
 #สัจธรรม
พวกคุณที่เป็นมนุษย์ก็ยังหลุดพ้นจากกิเลสมารไม่ได้
ถ้าจิตวิญญาณของคุณต้องตายไปจากโลกวันนี้เวลานี้
จะมีใครสามารถหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตากันได้บ้าง
 
เราเห็นว่ากิเลสมารเป็นอุปสรรคสำคัญ
ที่ทำให้พวกคุณไม่สามารถ
 #หมุนธรรมจักรในตนเอง
เพื่อคนทั้งสองมิติจนเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นมนุษย์มิได้
และร่วมกันหมุนธรรมจักรพิทักษ์สมดุลโลกเสรีนี้ไม่ได้
ซึ่งเป็นการล้มเหลวในภารกิจของจิตวิญญาณนั่นเอง
 
เมื่อคุณล้มเหลวเพราะกิเลสมาร
จิตหยาบของคุณจะทำให้จิตวิญญาณต้องเดือดร้อน
เพราะต้องลงไปรักษาเยียวยาอาการป่วยด้วยหลงมิติ
ให้ช่างเท็คนิกผู้เชี่ยวชาญกระบวนการไซโคโชว์ในนรก
ที่พวกคุณเรียกว่า
 “ยมบาล” ช่วยรักษาเยียวยาให้
เมื่อรักษาจนหายดีแล้วจึงจะถูกส่งกลับขึ้นมาเกิดใหม่
เพื่อใช้จิตสามนึกของมนุษย์ชำระขยะพลังงานกรรม
ที่จิตหยาบก่อทิ้งเอาไว้เป็นขยะอยู่ในระบบโลก
เพราะมันเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ์
 
พลังงานกรรมที่ไม่บริสุทธิ์คือการทำบุญแล้วร้องขอ
คือการกระทำความดีอย่างมีเงื่อนไขในการกระทำ
ส่วนพลังงานกรรมที่ไม่สะอาดก็คือพลังงานสกปรก
ที่พวกคุณสั่นสะเทือนขันธ์ห้าเป็นกรรมจักร
ด้วยการเริ่มต้นจากกิเลสคือความรู้สึกในทุกรูปแบบ
แล้วมันจะสั่นสะเทือนต่อเนื่องเป็นตัณหาและอารมณ์
จนทำให้วิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่ห้าผลิตขยะออกมา
ในรูปของพลังงานกรรมที่คุณต้องตายแล้วมาเกิดใหม่
เพื่อรับผิดชอบในการชำระขยะพลังงานของตนให้สิ้น
ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละคนขยะใครคนนั้นรับผิดชอบ
 
ที่สำคัญคือถ้าจิตหยาบพวกคุณยังมีกิเลสอยู่
มันจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณ
ถึงกับหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เลยทีเดียวเชียว
มันไม่ง่ายอย่างที่กรรมกรแสงของมอดออกมาบอกไว้
เพื่อให้พวกคุณหลงทางกันอยู่หรอกคุณ
 
พวกกูรูผู้อวดรู้ธรรมะที่สอนว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องใหญ่
เพราะมันมิใช่อุปสรรคสำคัญของการหลุดพ้น
ที่สอนพวกคุณ
 “สวนทาง” กันกับคำสอนของพระเจ้า
เขากล่าวไว้ว่าอย่างไรเขาบิดเบือนความจริงอย่างไร
บทต่อไปเราจะมาจุดตะเกียงทางปัญญาให้คุณ
ใครต้องการติดตามโปรดยกมือขึ้นเถิด
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
29/11/2566

28 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 28/11/2023

 

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
 
ถ้าโกงเวลาอายุขัยก็จะสิ้น
โกงเงินโกงทอง
ชีวิตจะต้องลำบากยากจน
โกงวาจาคือพูดไม่จริง
จะเป็นคนที่ไม่มีใครเมตตา

คำสอน 28/11/2023

 

อดีตนั้นมันไหลผ่านพ้นไปแล้ว
จงจำเหตุแห่งการล้มเหลวเป็นบทเรียน
อย่าจำความทุกข์ที่ตนล้มเหลวนั้น
อย่าโง่กว่าเด็กน้อยที่ล้มแล้วลุกยืนได้
จงยืนขึ้นแล้วก้าวเดินต่อในปัจจุบัน
เพื่อจะเดินและวิ่งไปสู่อนาคต

คำสอน 28/11/2023

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณ
คือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในเอกภพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์โลก
คือจิตสามนึกแห่งรักและสติปัญญา

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 28/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกที่คุณชอบอ้างถึงนั้น
มีเพียงหนึ่งเดียวหรือพระองค์เดียวและรูปธรรมเดียว
นั่นคือ
 #องค์จิตจักรวาล พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นไว้ใน
 #เอกภพ
 
ในเอกภพที่เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระองค์นี้
ไม่มีใครอื่นรูปธรรมอื่นที่จะศักดิ์สิทธิ์เสมอพระองค์ได้
เพราะทรงเป็นจุดศูนย์กลางของ
 #อนันตจักรวาล
จึงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งในทุกมิติ
เป็นรูปธรรมทางพลังงานดั่งเช่นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่
มีคุณสมบัติเป็นมหาสุญตาและมีจิตสามนึกของตนเอง
ทรงเป็นพระผู้ให้โอกาสจิตวิญญาณคุณมาเกิดบนโลก
เพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมผลิตพลังงาน
 #ค้ำจุนโลก
ซึ่งพวกคุณใช้ “พันธะสัญญา 6” แลกกับโอกาสที่ว่านี้
ให้ได้เข้ามาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกจนกว่าจะสิ้นยุค
 
เมื่อคุณจุดธูปสามดอกแล้วปักลงไปในกระถางธูป
นั่นคือการ
 #ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ ที่อยู่บนฟ้าสูง
เป็นการระลึกถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้า
ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวรูปธรรมเดียวตามที่เรากล่าวมา
โดยที่พระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของสากลจักรวาล
พิกัดตำแหน่งของพระองค์ที่ทรงสถิตประทับอยู่ก็คือ
#ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือ
 
ไฟแดงๆบนปลายธูปทั้ง 3 ดอก
หมายถึงการถวายความเคารพต่อองค์จิตจักรวาล
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของมนุษย์ในมิติของแก่นแท้
มุมที่เหลือคือถวายความเคารพต่อจิตจักรวาลดวงเล็ก
ซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของคุณ
กับอีกมุมหนึ่งคือถวายความเคารพจิตวิญญาณแก่นแท้
ผู้ขันอาสาลงมาเกิดในพระนามของจิตจักรวาลดวงเล็ก
โดยที่ทั้งสามรูปธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงของคุณ
ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนแยกจากกันไม่ออก
ซึ่ง
 #จิตหยาบ คือตัวคุณในขณะที่มีภพชาติเป็นมนุษย์
เป็นผู้จุดธูปสามดอกเมื่อบูชาพระบูชาเจ้าของคุณนั่น
 
คุณต้องจำไว้ว่า
ถ้าจิตหยาบคือตัวคุณเองไม่มีทั้งสามรูปธรรมดังกล่าวนี้
คุณจะไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน
จะไม่สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่จะทำภารกิจอยู่ในระบบโลก
ในพระนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองพระองค์กันได้เลย
ซึ่งการเรียนรู้และการทำภารกิจของจิตวิญญาณคุณนั้น
ล้วนเต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทายยิ่ง
เพราะมีทั้งบททดสอบและบทเรียนชีวิตที่ขีดเขียนมาเอง
เพื่อเผชิญและฟันฝ่ากันไปให้ลุล่วงอย่างสง่างามให้ได้
โดยมีทั้งบทยากและบทง่ายสลับคละเคล้ากันไปตลอด
 
ดังนั้น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพวกคุณที่เป็น
 “จิตหยาบ”
มิใช่คนนำทางตาบอดกรรมกรของมารจำพวกผีโสโครก
มิใช่เจ้าลัทธิมิใช่ภูตผีปีศาจมิใช่เทพเจ้ามิใช่ของขลัง
จำพวกดินปั้นปูนปั้นไม้แกะสลักและโลหะหล่อรูป
ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ผลิตสร้างกันขึ้นมาแต่อย่างใด
ทั้งคนและวัตถุเหล่านี้เป็นได้แค่สิ่งอันน่านับถือเท่านั้น
มิใช่สิ่งอันควรกราบไหว้บูชาเอาไว้เหนือหัวแต่อย่างใด
 
คุณยังไม่รู้ว่าวิชามารนั้น
สิ่งใดที่คุณกราบไหว้บูชาด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
นั่นเท่ากับว่าคุณได้ยอมยกเอาอำนาจของคุณที่มีอยู่
ให้แก่สิ่งนั้นตนนั้นไปทั้งหมดจนตัวเองไม่มีเหลือเลย
มันจะทำให้สิ่งนั้นมีอำนาจเพิ่มขึ้นเพื่อเหนือนำคุณได้
อุจจาระหมาแห้งก้อนเดียวมันก็จะศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เพิ่ม
ผีสางนางไม้ก็จะมีฤทธิ์เพิ่มจนหลอกคุณทำร้ายคุณได้
อำนาจฤทธิ์ของทุกสิ่งเกิดได้เพิ่มได้ก็เพราะความเชื่อ
แม้จะเชื่อเพราะความงมงายโง่ง่ายที่ไร้เหตุผลก็ตาม
 
คุณควรจำเอาไว้เสมอว่า
#จงบูชาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสมควรบูชา
คือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาพระบุตรและพระจิต
เพราะผู้ประทานความรักและผู้ให้ชีวิตแก่คุณได้มาเกิด
คือสามพระองค์นี้ที่ต้องเทิดไว้เหนือเศียรเกล้าเท่านั้น
 
พวกที่ใบ้หวยหรือพวกที่ช่วยให้คุณประสบพบโชคดี
เป็นแค่ผู้วิเศษเพราะมีอุตริเหนือมนุษย์มาแสดงต่อคุณ
ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เป็นคนและภูตผีที่อยู่เบื้องหลัง
พระเยซูทรงเรียกว่าพวกนี้ว่า
 “ผีโสโครก” ทั้งนั้น
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามันเป็นศาสตร์ด้านอุตริวิชามาร
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณตรัสว่าเป็นวิชาพ่อมดหมอผี
ที่สำแดงมายาเพื่อหลอกกินของเซ่นไหว้ของคนโง่งม
 
พวกนี้จึงมิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง
เพราะเขาทำบางสิ่งให้คุณตามที่ร้องขอได้
โดยใช้พลังอำนาจในตัวคุณที่ยอมยกให้แก่เขาไป
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่ขาดสติปัญญา
เพื่อแลกกับสิ่งของเครื่องเซ่นที่คุณถวายให้แก่เขาไป
ทั้งๆที่ตัวตนรูปลักษณ์แท้จริงของพวกนี้คุณก็ไม่รู้จัก
 
ถ้าคุณเชื่อมากศรัทธาสูงสิ่งที่ขอก็จะได้ง่ายมากขึ้น
ถ้าเชื่อน้อยหรือไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่คุณขอก็มักจะไม่ได้
 
ผิดจากพระบิดาพระบุตรและพระจิตวิญญาณของคุณ
ทั้งสามรูปธรรมหรือสามพระองค์จะคอยคุ้มครองคุณ
ด้วยความรักปรารถนาดีต่อจิตหยาบคือตัวคุณเสมอ
พระองค์ทั้งสามไม่เคยจะร้องขออะไรตอบแทนเลย
ทรงได้แต่คอยลุ้นให้คุณหมุนธรรมจักรในตนเอง
โดยทรงลุ้นให้คุณรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้
ลุ้นให้อภัยแก่คนที่ทำตนไม่น่าให้อภัยให้เป็นเท่านั้น
อีกทั้งจะทรงรอจังหวะที่คุณก่อกรรมทำความดีงาม
พระองค์ทั้งสามจะประทานรางวัลอันเหมาะสมมาให้
 
ทำกรรมดีเมื่อไหร่จะทรงประทานรางวัลมาให้เมื่อนั้น
โดยคุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเซ่นไหว้กันแต่อย่างใด
เพราะทั้งสามพระองค์ทรงรักเมล็ดพันธุ์ของตน
ซึ่งเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่คุณใช้อยู่ขณะมีชีวิต
 
เห็นมีแต่พวกคุณเท่านั้นเองที่ไม่รู้คุณค่าของพระเจ้า
ไม่รู้คุณค่าของตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของตนเอง
ไม่รู้เห็นความสำคัญของจิตวิญญาณที่ถูกกักกันอยู่
จนไร้อิสรภาพมาตลอดชีวิตในทุกภพชาติที่มาเกิด
เพราะปฏิบัติธรรมโดยไม่ยอมหมุนธรรมจักรร่วมกัน
คงได้แต่หมุนกรรมจักรเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเท่านั้น
จิตวิญญาณคือตัวคุณที่แท้จริงจึงต้องทุกข์ทรมาน
ต้องผ่านการมีสังสารวัฏผ่านการมีภพชาตินับไม่ถ้วน
 
โดยจิตวิญญาณของคุณได้แต่รอให้
จิตหยาบหมุนธรรมจักรเพื่อยกระดับขึ้นมาถึงตนเอง
จนสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันในมิติที่ 6
ตลอดมา
เพราะโลกถึงกาลสิ้นยุคที่จิตวิญญาณจะต้องกลับบ้าน
ก่อนที่โลกจะมืดแปดด้านนาน 56 วันหรือ 8 ราตรี
ซึ่งโลกจะเต็มไปด้วยมหันตภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งนัก
อันเกิดจากปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดา
เพื่อเปลี่ยนโลกและทุกสิ่งที่เหลืออยู่สู่ยุคพลังงานใหม่
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
28/11/2566

27 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 27/11/2023

 

เอามือแตะอกเพื่อสั่งจิตใต้สามนึกว่า คุณไม่
ต้องการมีภพชาติและไม่ต้องการมีสังสารวัฏนั้น
เป็นจริงตามที่คุณสั่งไม่ได้พัน%

คำสอน 27/11/2023

 

ถ้าในยามหิว
คุณแค่บอกตนเองว่าขออย่าหิวแล้วคุณอิ่มได้
โดยไม่ต้องกินเมื่อไหร่ คุณจึงจะขอให้ตนหลุด
พ้นนิพพานได้เมื่อนั้น แต่เพ้อเจ้อนะ!

คำสอน 27/11/2023

 

คุณเป็นคนสองมิติ ถ้าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิด
อีก จิตวิญญาณต้องหลุดพ้นออกไปจากเอกภพ
ให้ได้ จิตหยาบจะต้องช่วยปฏิบัติธรรมมิใช่แค่
ร้องขอ!

คำสอน 27/11/2023

 

อำนาจจะเกิดได้เมื่อสิ่งนั้นต้องสั่นสะเทือนเสมอ
จิตวิญญาณจะมีอำนาจเหนือกฎแห่งกรรมได้
เมื่อจิตหยาบหมุนธรรมจักรด้วยรักเพื่อให้เท่า
นั้น

คำสอน 27/11/2023

 

จะอธิษฐานขอให้จิตวิญญาณคุณหลุดพ้นจาก
การมีสังสารวัฏไม่ได้ ให้หลุดพ้นจากกฎแห่ง
กรรมก็ไม่ได้ คุณต้องทำเองเท่านั้น

คำสอน 27/11/2023

 

ถ้าคุณเอาชนะใคร
โดยทำให้เขาต้องจำใจแพ้
คุณจะฝากรอยแค้นไว้ให้เขาเสมอ
แต่ถ้าเอาชนะใจเขาด้วยความดี
คุณจะชนะเขาได้ตลอดกาล

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 27/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
พวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนดาวโลกเสรีนี้
มีกายหยาบกับจิตหยาบร่วมกันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรม
ซึ่งมีจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดทำหน้าที่เป็นแก่นแท้
โดยยินดีรับผิดชอบทุกสิ่งที่จิตหยาบกับกายหยาบกระทำ
ขณะที่มีภพชาติเป็น
 #คนสองมิติ เพื่อทำการคนตนเอง
ในสองมิติให้เข้ากันจนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นมนุษย์ให้ได้
ตั้งแต่ภพชาติแรกที่ได้โอกาสมาเกิดให้เร็วที่สุด
 
วิธีการคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ทำได้โดย
การสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือ
 #จิตสามนึก ทางด้านบวก
เมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าผ่านอายตนะภายนอกทั้งห้า
เข้ามากระตุ้นจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือ
 “จิตมนุษย์”
ขณะที่คุณจะต้อง #รู้ตัวทั่วพร้อม หรือตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา
แปลว่าคุณจะแกล้งทำเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ไร้สติ
โดยปิดอายตนะภายนอกทั้งห้าเอาไว้หรือหนีสังคมไม่ได้
อายตนะภายนอกทั้งห้าที่ยังดีอยู่มีอยู่จะต้อง
 “เปิด” ตลอด
คุณจะปลีกวิเวกไปอยู่เถื่อนถ้ำปฏิบัติทำเพียงคนเดียวไม่ได้
 
เพราะการสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกของคุณ
เมื่อได้สัมผัสรับรู้สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขจากภายนอกนั้น
มันจะช่วยกระตุ้นจิตทั้งสามนึกคือ
 #นึกออกนึกเอานึกเอง
ให้สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ ขันธ์”
นั่นคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณตามลำดับ
ซึ่งกระบวนการทั้งห้าขั้นตอนนี้เป็นการสั่นสะเทือนทั้ง
 2 มิติ
คือมิติโลกทางกายภาพกับมิติจิตวิญญาณในทางพลังงาน
เกิดเป็น
 #มโนกรรม เพื่อขับเคลื่อน #กายกรรมและวจีกรรม
 
โดยมโนกรรมเป็นมิติทางพลังงานที่ขันธ์ห้าเรียกว่าวิญญาณ
ซึ่งคุณไม่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้งห้าที่มีอยู่
เราจึงเรียกว่าเป็นการ
 #หมุนธรรมจักรหรือกรรมจักรในตนเอง
แต่กายกรรมกับวจีกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ให้ตนเองและผู้อื่นสัมผัสรู้ดูเห็นได้ในมิติโลกทางกายภาพ
เพื่อเป็นสิ่งเร้าหรือเป็นเงื่อนไขให้คนรอบข้างของตัวคุณ
ใช้กระตุ้นจิตสามนึกหรือจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของเขา
ให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นกระบวนการของ
 “ขันธ์ 5” ขึ้นมา
เพื่อชวนให้คนรอบข้างตัวคุณสั่นสะเทือนตามคุณไปด้วย
 
ถ้าคุณสั่นสะเทือนจิตทั้งสามนึกเป็นด้านบวกได้ทุกเมื่อ
ด้วยการหมุนธรรมจักรในตนเองเป็นความรักความเมตตา
เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนอื่นๆออกมา
นั่นเท่ากับว่าคุณกำลังชวนให้คนอื่นร่วมหมุนธรรมจักรด้วย
จิตหยาบของคุณและทุกคนที่แสดงพฤติกรรมด้านบวกนั้น
รวมทั้งจิตหยาบของเพื่อนมนุษย์บนพื้นที่
 33.33 ตร.กม.
ซึ่งแม้จะมิได้มาร่วมกระบวนการหมุนธรรมจักรกับพวกคุณ
ต่างล้วนแล้วแต่จะได้รับอานิสงส์โดยทั่วหน้ากันทุกคนไป
โดยจิตหยาบของทุกคนจะถูกกระตุ้นให้สั่นสะเทือนแรงขึ้น
เพื่อยกระดับจากมิติที่สี่ตั้งแต่คลอดมาให้สูงขึ้นสู่มิติที่
 5
ถ้าทำแบบนี้ได้เรื่อยไปจิตหยาบก็จะฟอร์มตัวเองสู่มิติที่ 6
เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของคุณได้ในเร็ววัน
 
นอกจากนั้น
พลังงานรวมจากจิตสามนึกด้านบวกของพวกคุณ
มันจะทำให้สมการพลังงานทางช้างเผือก
 βx เป็นจริงได้
โดย
 βx = 3X² (β1+β2+β3+…+βxซึ่ง X เท่ากับสามขึ้นไป
พลังงานรวมที่ได้ออกมานี้จะมีหน่วยวัดค่าเป็นเม็กกะเฮิร์ท
ซึ่งมีเพียง
 1% ของพลังงานที่ผลิตได้จากสมการนี้เท่านั้น
มันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปจนถึงแกนแม่เหล็กในใจกลางโลก
ที่พระเจ้าทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์
 100% ไว้
พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก
 1% จะลงไปทำปฏิกิริยานิวเคลียร์
กับอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์
 100% ในแกนโลก
เพื่อทำให้อะตอมของก้อนธาตุออกซิเจนแตกระเบิดต่อเนื่อง
ด้วยกระบวนการ
 Nuclear Fission ในแบบปฏิกิริยาลูกโซ่
 
เพราะก้อนธาตุอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ในแกนโลก
มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะคือ
 “เหนียวหนืด” คล้ายตังเม
เมื่อมีการระเบิดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการ
 “บิดตัว” อย่างแรง
เพราะแกนโลกมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องในทุกวินาที
โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะซีกโลกด้านกลางวัน
ซึ่งเป็นเวลาที่สิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ส่วนใหญ่กำลังตื่นอยู่
ขณะที่ซีกโลกด้านตรงกันข้ามซึ่งเป็นเวลากลางคืนนั้น
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์โลกเองด้วยกำลังหลับอยู่
พลังงานรวมจากจิตสามนึกด้านบวกจึงเกิดขึ้นไม่ได้
แกนโลกทางซีกมืดที่เป็นกลางคืนจึงสงบจากการระเบิด
ยังผลให้ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกสามารถบิดตัวได้
 
เพราะการบิดตัวอย่างต่อเนื่องของแกนแม่เหล็กโลกนี่เอง
จึงทำให้ดาวโลกดวงใหญ่ๆสามารถเหวี่ยงหมุนรอบตัวเอง
จากการบิดตัวต่อเนื่องของแกนแม่เหล็กในใจกลางโลกได้
แต่มีข้อแม้ว่าพวกคุณทุกคนจะต้องหมุนธรรมจักรร่วมกัน
เพื่อทำให้สมการ
βx ของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงให้ได้
 
ทุกอย่างเป็นจริงได้ด้วย “ธรรมจักร”
โดยมันจะต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเท่านั้นมิใช่ใครอื่น
เริ่มที่คุณหรือที่ใครมันก็จะไปสิ้นสุดกระบวนการที่คนนั้น
เช่น ถ้าคุณทำดีกับใครเขาก็จะทำดีตอบรับกลับมาหาคุณ
หากไม่มีใครยุติการก่อกรรมทำดีนั้นเสียกลางคัน
การทำดีต่อกันด้วยกระบวนการหมุนธรรมจักรก็จะไม่ยุติ
พวกคุณก็จะเป็นผู้อยู่เหนือ
 #กฎแห่งกรรม ได้อย่างสิ้นเชิง
พวกคุณจะว่างจากการเกิดแก่เจ็บตายและไม่มีสังสารวัฏอีก
จะทิ้งกายสังขารไปในสภาวะหลุดพ้นเพื่อกลับคืนสู่พระเจ้า
ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณที่คุณจากพระองค์มากว่าหกหมื่นปี
เมื่อเสร็จภารกิจของจิตวิญญาณคือสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว
 
เพราะพวกคุณถูกคนนำทางตาบอดสาวกของพระศาสดา
พาหลงทางนิพพานเพราะตกเป็นกรรมกรของผีโสโครก
ที่หลอกให้พวกคุณเสพติดกิเลสจนลึกเข้าไปถึงสายเลือด
ทุกลมหายใจเข้าออกขณะเป็นคนสองมิติมีแต่กลิ่นกิเลส
พวกคุณจึงมีอาการมึนเมากิเลสแบบเดียวกับเมาเหล้า
ซึ่งเป็นการเมาโดยไม่รู้ตัวเองว่าตนกำลังเมามายไม่ได้สติ
 
ขณะที่เมาเหล้านั้นผู้อื่นจะได้กลิ่นละมุดฟุ้งกระจายไปทั่ว
แต่คนเมาเหล้าเองกลับเฉยชินเหมือนไม่ได้กลิ่นเหม็นเลย
พวกที่เมามายกิเลสก็ไม่ต่างจากพวกเมาเหล้าเหม็นเหล้า
การเมากิเลสจึงไม่รู้ตัวว่าตนกำลังเมาจนไม่ได้สติเช่นกัน
ขณะที่คนรอบข้างกับคนใกล้ตัวคุณเขาเหม็นกิเลสกันทั่ว
อาการที่แสดงว่าเขาคนนั้น
 #เหม็นกิเลสคุณ ก็คือ
 
1.เบือนหน้าหนีคุณไปทางอื่นเพราะไม่อยากคบหา
2.เขาจะคบหาคุณเพราะมีผลประโยชน์บางสิ่งให้เขา
3.เขาจะไม่มีความสุขเมื่อมีคุณเป็นพวกหรือเป็นเพื่อน
4.เขาจะไม่รักคุณและไม่จริงใจในแบบที่คุณต้องการ
5.เขาพร้อมที่จะตัดสัมพันธ์บั่นไมตรีกับคุณได้ทุกเมื่อ
6.เขาจะคิดถึงคุณเป็นคนสุดท้ายลืมคุณได้เป็นคนแรก
 
แต่ถ้าคุณสอบตกบททดสอบจิตสามนึกด้านบวก
เมื่อคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวหยิบยื่นเงื่อนไขลบมาให้
หรือเกิดจิตตกเพราะสันดานทางจิตในสัญญาขันธ์ที่มีอยู่
จนสั่นสะเทือนขันธ์ห้าด้วยกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะ
เพื่อกระทำตอบสนองต่อเงื่อนไขของสิ่งเร้าเหล่านั้น
ด้วยมโนกรรมลบทำให้วจีกรรมกับกายกรรมเป็นลบตาม
พวกคุณก็จะหมุนกรรมจักรแทนการหมุนธรรมจักรเสมอ
 
จิตวิญญาณพวกคุณจึงเสียชาติเกิด
เพราะจิตหยาบเหลวไหลไม่อาจร่วมกันหมุนธรรมจักรได้
ต้องเสียเวลาเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดใหม่มีมากภพชาติ
มีสังสารวัฏคือเกิดเป็นคนเป็นสัตว์นรกเป็นเทพเทวดา
โดย
 #มีกรรมเป็นกำหนดให้ต้องกำเนิด เป็นนั่นโน่นนี่
เพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่เป็นช่วยตัวเองกันยังไม่ได้
จึงไม่สามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกด้วยธรรมจักรได้
จนป่านนี้ผ่านการเกิดตายกันมานับภพชาติไม่ถ้วนแล้ว
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
27/11/2566

26 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 26/11/2023

 

ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์
มันคือรักเพื่อเอาก็เพราะโง่
ที่ใดมีรักที่นั้นมีสันติสุข
มันคือรักเพื่อให้เพราะฉลาดที่จะรัก

25 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 25/11/2023

 

การหมุนธรรมจักรในตนเองนั้น จิตจะต้องสั่น
สะเทือนขันธ์ 5 ด้วยรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอา
จึงจะเป็นรักในแบบที่โลกต้องการ

คำสอน 25/11/2023

 

เมื่อทำบุญจงอย่าขอส่วนบุญ
เพราะจะทำให้พลังงานบุญไม่บริสุทธิ์
จนนำไปใช้ค้ำจุนสมดุลโลกไม่ได้

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 25/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ถ้าเป็นจิตวิญญาณอิสระที่ยังมิได้มีภพชาติเป็นมนุษย์
พลังงานชั้นนอกสุดของจิตวิญญาณคือ
 “เมอร์คขะบาห์”
โดยเมอร์คขะบาห์จะทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน
ซึ่งเราได้กล่าวให้รู้ผ่านไปแล้ว 5 ประการ
บทนี้เราจะกล่าวถึงหน้าที่ในประการที่ 6 ต่อไป
 
6.หน้าที่ของเมอร์คขะบาห์ขณะที่จิตวิญญาณรูปธรรมนั้น
ยังมิได้เข้ามาเกิดเป็นแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรม
โดยยังเป็นรูปธรรมทางพลังงานล่องลอยอยู่ในระบบโลก
จะใช้พื้นที่ว่างระหว่างอนุภาคพลังงานในชั้นนอกสุดนี้
เป็นที่เก็บสะสมบุรพกรรมแม่เหล็กทั้งบวกและลบเอาไว้
#บุรพกรรมแม่เหล็ก นี้เรียกได้อีกอย่างว่า #วิบากกรรม
 
“วิบากกรรม” ที่อยู่ในรูปของบุรพกรรมแม่เหล็กดังกล่าวนี้
ล้วนเป็น
 “ผลกรรม” จากการหมุนกรรมจักรและธรรมจักร
ที่จิตหยาบเป็นผู้ผลิตสร้างมันขึ้นมาด้วย
 “ขันธ์ห้า” นั่นเอง
 
เมื่อคุณตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้ว
ถ้าจิตวิญญาณมีบุรพกรรมแม่เหล็กบวกลบสะสมอยู่มาก
แสดงว่าก่อนตายคุณเป็นคนที่
 “จิตหยาบไม่ใสสว่าง”
เนื่องจากมีสนิมกิเลสครอบงำจิตหยาบเอาไว้จำนวนมาก
จิตหยาบจึงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นในย่านความถี่ต่ำเท่านั้น
มิใช่คลื่นความรักเพื่อให้ที่เป็นความร้อนแรงและแสงสว่าง
ซึ่งเป็นคลื่นในย่านความถี่ที่สูงกว่าคลื่นของกิเลสตัณหา
 
ดังนั้น
คนที่มีบุรพกรรมแม่เหล็กสะสมอยู่ในเมอร์คขะบาห์มาก
จิตวิญญาณของคนๆนั้นจะเป็นรูปธรรมที่มีพลังอำนาจต่ำ
เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ไม่มีแรงหรือไม่มีพลังขับเคลื่อน
จิตวิญญาณตายตรงไหนเมื่อออกจากร่างก็จะมืดแปดทิศ
ไม่ว่าจะมองทางไหนจะเห็นว่ามืดมิดไปหมดไม่เห็นอะไร
เพราะบุรพกรรมแม่เหล็กทั้งบวกและลบเป็นอุปสรรค
ทำให้จิตวิญญาณที่เป็นดั่งไข่แดงซึ่งเร้นอยู่ชั้นในสุดนั้น
มองลอดผ่านช่องว่างอนุภาคเมอร์คขะบาห์ออกมาไม่ได้
จิตวิญญาณรูปธรรมนั้นแม้จะเป็นอิสระจากกายหยาบแล้ว
แต่จะเคลื่อนที่เดินทางไปไหนๆตามใจตนปรารถนาไม่ได้
ตายตรงไหนก็จะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะมองอะไรไม่เห็น
เนื่องจากตอนเป็นมนุษย์
 “จิตไม่ใสสะอาด” เพราะมีกิเลส
จิตวิญญาณหรือ
 “ใจ” ที่เป็นแก่นแท้ของคุณจึง #ไม่สวย
 
ที่จิตวิญญาณหรือใจของคุณไม่สวยนั้นเป็นเพราะเหตุว่า
เมอร์คขะบาห์ในชั้นเปลือกนอกของจิตวิญญาณของคุณ
สั่นสะเทือนอยู่ในย่านความถี่ต่ำคือย่านของกิเลสตัณหา
จึงทำให้รูปธรรมจิตวิญญาณของคุณมีแสงสว่างแบบริบหรี่
ความสวยงามอันพึงจะมีเพราะมีแสงสว่างมากพอจึงด้อย
เพราะเหตุนี้เองที่ยังผลให้จิตหยาบไม่ใสและใจคุณไม่สวย
 
พวกคุณจะต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าขณะเป็นมนุษย์
ถ้าคุณสะสมอนุภาคของบุรพกรรมแม่เหล็กเอาไว้มาก
ไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมด้านบวกหรือว่าด้านลบไว้ก็ตาม
มันคือ
 #สนิมของจิต ที่จะกัดกร่อนจิตวิญญาณให้ชำรุดได้
ถ้าคุณไม่รีบตายหรือละสังขารเพื่อให้จิตวิญญาณเป็นอิสระ
เพื่อทำการ
 “ชำระสนิมของจิต” ให้บริสุทธิ์ได้ทันกาล
ก่อนที่เมอร์คขะบาห์ของ
 “จิตวิญญาณ” มันจะรั่วเป็นรูพรุน
 
คุณคงจำที่เราเคยกล่าวความจริงให้รู้กันได้อยู่ว่า
ถ้าคุณทำบุญสุนทานด้วยการหมุนธรรมจักรเมื่อไหร่
แล้วทำการอธิษฐานขอผลตอบแทนการทำบุญของคุณนั้น
การอธิษฐานดังกล่าวจะทำให้ผลกรรมในมิติทางพลังงาน
เปลี่ยนแปลงไปเป็น
 #พลังงานไม่สะอาด ในฉับพลันทันที
เพราะพลังงานนั้นคุณตีตราจองเป็นเจ้าของมันไว้นั่นเอง
มันจะเป็นพลังงานกรรมในรูป
 “ผลกรรม” ส่วนตัวของคุณ
มันคือ
 #พลังงานขยะ ที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณมีภาระ
จนต้องรีบตายแล้วมาเกิดใหม่เพื่อทำให้มันเป็นกลางให้สิ้น
ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่คุณทำตัวเองให้ต้องตายให้มีภพชาติ
ทั้งๆที่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้ให้ว่ามนุษย์ไม่มีหน้าที่ตาย
 
ขณะเดียวกัน
ถ้ารูปธรรมจิตวิญญาณนั้นๆมีอนุภาคของวิบากกรรมมาก
จะทำให้ช่องว่างของอนุภาคพลังงานของเมอร์คขะบาห์
มีพื้นที่ว่างเหลือน้อยลงไปจากปกติอีกต่างหากด้วย
จึงยังผลให้อนุภาคพลังงานในชั้นเมอร์คขะบาห์ที่ว่านี้
มีพื้นที่ในการสั่นสะเทือนลดน้อยลงมากไปจากปกติด้วย
ซึ่งมันจะมีผลต่ออัตราความเร็วในการเคลื่อนที่เดินทาง
ทำให้จิตวิญญาณรูปธรรมนั้นเดินทางได้เฉื่อยช้าลงไป
เพราะเมอร์คขะบาห์มีพลังอำนาจในการเหวี่ยงตัวลดลง
คนโบราณเรียกว่า
 #จิตวิญญาณนั้นมีบารมีต่ำ พลังน้อย
จึงสอนให้เพียรทำบุญเพื่อสั่งสมบารมีกันเป็นการใหญ่
แต่ยิ่งขยันทำบุญสุนทานเพื่อตนเองกันมากเท่าไหร่
จิตวิญญาณโดยเมอร์คขะบาห์ก็จะยิ่งวิบัติมากขึ้นเท่านั้น
 
เพราะการทำความดีงามหรือการทำบุญสุนทาน
ด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่จะได้รับอานิสงส์ตอบแทนนั้น
การก่อกรรมดีแล้วขอสิ่งตอบแทนมันคือการทำเพื่อตนเอง
ผลกรรมในมิติทางพลังงานมันจะเป็นของคุณผู้นั้นไปทันที
มันจะไม่เป็นสมบัติสากลเหมือนก๊าซออกซิเจนที่ลอยอยู่
ซึ่งเป็นของส่วนกลางที่ใครก็หายใจได้โดยไม่ต้องขอใคร
ผลกรรมทางพลังงานพวกนี้มันก็เป็น
 “ขยะ” รกโลกเช่นกัน
มนุษย์ถูกมารจำพวกผีโสโครกหลอกให้ทำผิดกันมาตลอด
แทนที่จะผลิตเป็นผลกรรมทางพลังงานด้านบวกให้แก่โลก
ตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาเข้ามาช่วยกันทำ
แต่กลับเข้ามาทำเพื่อตนเองหรือพวกตัวและเพื่อมารแทน
พลังงานที่มนุษย์ผลิตออกมาด้วยขันธ์ห้าจึงไม่สะอาด
จนโลกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้ำจุนความสมดุลไม่ได้
ทำให้โลกเสียสมดุลรุนแรงมากขึ้นทุกวันจนถึงทุกวันนี้
 
เพราะพวกคุณไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่จะต้องทำอะไร
เพื่อโลกและจิตวิญญาณของตนบ้างและต้องทำอย่างไร
ส่วนใหญ่จะถูกหลอกให้ทำบุญสุนทานเพื่อการสั่งสมบารมี
ถูกหลอกให้ทำบุญสร้างกุศลด้วยกิเลสที่วิปริตผิดธรรมชาติ
สอนให้ทำบุญชาตินี้เพื่อจะเอาให้ดีกว่าชาตินี้ในชาติหน้า
ทั้งๆที่กฎธรรมชาตินั้นใครปลูกอะไรก็จะได้สิ่งนั้นอยู่แล้ว
ว่าแต่ว่าคนปลูกนั้นปลูกเป็นดูแลต้นที่ปลูกเป็นกันหรือเปล่า
 
เมื่อปลูกบนที่ดินของตนหรือปลูกที่ในจิตใจของตนแท้ๆ
ใยยังจะต้องขอเหมือนขอทานร้องขอส่วนบุญกันด้วยเล่า
 
สิ่งที่ควรจะสอนจะแนะนำกันแต่ไม่สอนก็คือ
ไม่สอนให้ฉลาดนึกด้วยจิต 3 นึก คือนึกออกนึกเอานึกเอง
โดยสอนให้มองโลกตามความจริงเห็นทุกสิ่งตามความจริง
ด้วยจิตที่ว่างไปจากกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะรายวันทั้งปวง
แต่สอนให้จิตเสพติดกิเลสแล้วใช้กิเลสมองโลกโดยไม่รู้ตัว
จนพวกคุณทำหน้าที่ของจิตวิญญาณกันไม่ได้เพราะไร้สติ
 
นอกจากนั้น
ยังไม่สอนให้พวกคุณฉลาดนึกด้วยจิตก่อนจะคิดด้วยสมอง
จนคนส่วนใหญ่กลายเป็นคนโง่ง่ายเพราะใช้สมองไม่เป็น
คงใช้แต่
 #ความเชื่อ ที่เป็น “ความรู้สึก” แทน “ความฉลาด”
สมองสองซีกที่พระเจ้าติดตั้งไว้ให้ตั้งแต่สามขวบก็ไม่ได้ใช้
เพราะไม่รู้ว่าเซลล์สมองเป็นเซลล์ประสาทที่มีข้อกำกับไว้ว่า
ถ้าไม่ใช้งานมันติดต่อกันนาน 9 ปีมันจะเสื่อมลง 10% เสมอ
ยิ่งผ่านการเกิดตายมาหลายภพชาติแล้วก็จะยิ่งโง่มากยิ่งขึ้น
ซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกเสรีนี้มีแนวโน้มไปในทางต่ำเสียด้วย
 
เห็นหรือยังว่าถ้าคุณเป็นคนชอบธรรมตัวจริงแล้ว
สิ่งที่คุณถูกสอนปฏิบัติทำกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้นั้น
มันมีหลายอย่างที่เป็นการสอนให้คุณเชื่อผิดหลงผิดกันอยู่
ตัวอย่างเช่น
 
1.ให้ทำความดีหรือทำบุญเพื่อเกื้อหนุนตนเองเสมอ
2.ให้ทำความดีหรือทำบุญเพื่อชาตินี้และชาติหน้า
3.ให้ทำบุญเบื้องล่างเพื่อเอาไปสร้างสวรรค์มายาเบื้องบน
4.ให้ทำบุญด้วยการร้องขอผลตอบแทนจากบุญกุศลที่ทำ
5.ให้ทำบุญอย่างมีเงื่อนไข เช่น เลือกคนที่ตนจะทำบุญด้วย
6.ให้ทำบุญด้วยวัตถุทำมากได้บุญมากทำน้อยได้บุญน้อย
 
โดยบิดเบือนความจริงไปจากสิ่งเหล่านี้ คือ
1.จิตปัจจุบันคือ
 “จิตหยาบ” เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
2.การทำบุญเป็นเพียง
 #กิริยาวัตถุ ที่มีหลายวิธีเท่านั้น
3.บุญกุศลสำเร็จที่ในจิตใจของผู้กระทำมิใช่การทำกับใคร
4.การทำบุญที่แท้จริงคือการหมุนธรรมจักรพิทักษ์โลก
5.จะหมุนธรรมจักรเพื่อโลกได้ต้องรักได้อภัยเป็นกับทุกคน
6.ต้องนิพพานกิเลสให้ได้โดยรับรู้แล้วไม่รับเอามาปรุงแต่ง
7.กิเลสในจิตคุณเป็นมารหรือเป็นอุปสรรคของธรรมจักร
8.กิเลสมารจะพาคุณหมุนกรรมจักรต้องนิพพานมันให้สิ้น
9.พระศาสดาไม่เคยสอนว่าการปลีกวิเวกหนีสังคม
เพื่อหลบไปทำสมาธิอยู่คนเดียวทั้งๆที่คุณเป็นสัตว์สังคม
เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตรงจริง
 
10.พระศาสดาไม่เคยสอนว่า “ขันธ์ 5” เป็นอัตตา
ถ้าดับขันธ์ห้าเสียได้อัตตาของตนก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป
ซึ่งขันธ์ห้าที่คุณใช้กันอยู่มิใช่อัตตาตัวตนแต่อย่างใด
 
แต่ขันธ์ห้านั้นเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอนของจิตหยาบ
เมื่อรับข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส
ส่งข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปกระทบจิตหยาบให้ทำการรับรู้มัน
จิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนขึ้นเป็น 5 ขั้นตอนเพื่อการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์แรกของการเรียนรู้ก็คือ #รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เป้าประสงค์ต่อมาคือ #ตนจะสนองตอบด้วยรักได้อย่างไร
 
11.พระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่า
นิพพานคือตายแล้วไปเกิดเป็นเทพเทวดาดีกว่าเป็นมนุษย์
เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์อันไม่พึงประสงค์
โดยพระองค์ทรงสอนวิธีจัดการกับปัญหาด้วย
 #อริยสัจสี่
ซึ่งปัญหาเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกคุณเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
เนื่องจากไม่มีปัญญาจะจัดการกับปัญหาที่เผชิญกันได้
ยิ่งทิ้งปัญหาเอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้น
 
ดังนั้น
อริยสัจ 3 ประการ คือ วิธีจัดการกับปัญหาที่ผู้อื่นยื่นมาให้
ส่วนมรรค 8 ประการ คือวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น
เพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเกิดทุกข์จากผู้อื่น
ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่ชอบธรรมของตนนั่นเอง
 
ถ้าคุณรู้วิธีจัดการกับปัญหาทั้งสองแบบที่ว่านี้ได้
คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องหนีโลกแบบหัวซุกหัวซุน
เพื่อไปเกิดบนสวรรค์มายาด้วยเชื่อว่าอยู่บนนั้นจะไม่ทุกข์
โดยที่จิตติดสุขอันเป็นกิเลสมารตัวใหญ่อยู่เลย
แถมยังจะตกเป็นกรรมกรผลิตพลังงานแสงให้ผีโสโครก
จากปฏิบัติการทางเท็คนิกสมาธิที่หมั่นฝึกไปจากโลก
เพื่อให้พวกนั้น
 “ดักดูด” เอาไปซ่อมจิตวิญญาณที่เสื่อม
แทนที่คุณจะทำหน้าที่อย่างมีเกียรติตามพันธะสัญญา 6
ในบทบาทของ
 #เพื่อนร่วมงานกับโลก เพื่อพิทักษ์โลก
ตามที่จิตวิญญาณของคุณขันอาสาพระเจ้าเข้ามาทำกัน
แทนที่จะไม่ฉลาดจนตกเป็นจับกังของมารที่ไม่หวังดีไป
 
พวกคุณไม่รู้ว่า
เพราะสาเหตุที่เรากล่าวนี้แหละ
จึงทำให้พระเยซูเจ้าทรงสละพระชนมชีพบนไม้กางแขน
เพื่อเตือนสติทางจิตวิญญาณว่า
 #เสียชีพอย่าเสียสัตย์
โดยเฉพาะสัจจะที่จิตวิญญาณของคุณให้ไว้ต่อพระเจ้า
หนึ่งในหกข้อคือจะมาเป็น
 “เพื่อนร่วมงานกับโลก”
ด้วยการใช้ขันธ์ห้าทำการหมุนธรรมจักรด้วย #รักเพื่อให้
มิใช่มาเกิดเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมกรให้ศัตรูของตนเอง
เพราะถูกบิดเบือนสัจธรรมเพื่อจะหลอกใช้พวกคุณโดยแท้
 
จงอย่าให้การเสียสละของพระองค์ต้องสูญเปล่า
แล้วนำภาพอันแสนรันทดของพระองค์บนไม้กางแขน
มาสำแดงความระลึกถึงพระองค์อ้างว่าถวายพระเกียรติ
โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมแม้เพียงจะฉุกคิดกันบ้าง
แทนที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อตนเองกับโลกและทุกสิ่ง
มิใช่เป็นกรรมกรของศัตรูที่ตนก็ยังไม่เคยรู้จักอยู่อย่างนี้
ทำให้โลกเสียสมดุลแรงขึ้นเรื่อยๆจนภัยพิบัติโลกแรงขึ้น
มรรควิถีการปฏิบัติธรรมเห็นทีจะต้องเปลี่ยนกันได้แล้ว
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
25/11/2566

24 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 24/11/2023

 

ความรักใช้เพื่อเหนี่ยวรั้ง
ความชิงชังใช้เพื่อผลักไส
กับมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมได้
ก็ต้องรักและจงอย่าผลักไสกัน

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 24/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ถ้าเป็นจิตวิญญาณอิสระที่ยังมิได้มีภพชาติเป็นมนุษย์
พลังงานชั้นนอกสุดของจิตวิญญาณคือ
 “เมอร์คขะบาห์”
โดยเมอร์คขะบาห์จะทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน
ซึ่งเราได้กล่าวให้รู้ผ่านไปแล้ว 3 ประการ คือ
 
1.คอยหุ้มห่อรูปธรรมจิตวิญญาณทั้งหมดเอาไว้ข้างใน
ถ้าไม่มีเปลือกชั้นนอกสุดนี้จิตวิญญาณจะดำรงอยู่ไม่ได้
 
2.เมอร์คขะบาห์ทำหน้าที่เป็นพาหนะของจิตวิญญาณ
โดยจะเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ
 “เหวี่ยง” หรือดีดตัวเองไป
ในทิศทางและเป้าหมายตามที่จิตวิญญาณต้องการ
ด้วยอัตราเร็วของแสงคือ 186
,000 ไมล์ ต่อ วินาที
โดยเมอร์คขะบาห์จะเปลี่ยนค่าเป็นสองเท่าในทุกวินาที
ยิ่งระยะทางห่างไกลมากเท่าไหร่จะยิ่งไปเร็วมากเท่านั้น
 
3.พลังงานชั้นนอกสุดของจิตวิญญาณที่ว่านี้
จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงและหมุนรอบแกนเร็วจี๋
ซึ่งพลังงานชั้นนอกสุดนี้จะคอยรับคำสั่งจากจิตวิญญาณ
ที่เป็นนิวเคลียสเหมือนเป็นไข่แดงที่อยู่ภายในใจกลาง
โดยพร้อมจะทำทุกอย่างตามต้องการนั้นในทันที
 
สำหรับบทนี้เราจะกล่าวถึง
หน้าที่ของเมอร์คขะบาห์ในประการที่สี่ต่อไป
 
4.ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงขนาดและรูปทรงเรขาคณิต
เพื่อให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆได้
เช่น รีดตัวเองให้เป็นเส้นด้ายเพื่อลอดผ่านรูเล็กๆได้
ขยายขนาดเพื่อเพิ่มปริมาตรของตนให้เต็มพื้นที่ได้
หรือลดขนาดเพื่อลดปริมาตรของตนให้น้อยลง
ขณะที่ยังคงมีจำนวนมวลของพลังงานนั้นอยู่เท่าเดิม
นั่นคือมีมวลคงที่แต่ขนาดหรือปริมาตรเป็นจินตภาพ
 
นี่เป็นคุณสมบัติของเมอร์คขะบาห์ของจิตวิญญาณ
ที่ยังดำรงอยู่ในระบบโลกเพื่อรอโอกาสในการเกิดอยู่
โดยที่พลังงานเฉพาะส่วนของเมอร์คขะบาห์ที่ว่านี้
ขณะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อเป็นมนุษย์
จะมาทำหน้าที่เป็น
 #พลังจิตใต้สามนึก ของพวกคุณ
ที่จะคอยรับคำสั่งจากจิตสามนึกหรือจิตหยาบแทน
ยกเว้นขณะที่จิตหยาบของคุณกำลังจะไม่ทำงานแล้ว
เพราะสมองซีกซ้ายไร้สำนึกจนเกิดอาการหาวหวอดๆ
จิตใต้สามนึกของคุณเขาก็จะหยุดทำงานด้วยเช่นกัน
 
5.ขณะเป็นรูปธรรมจิตวิญญาณ
เมอร์คขะบาห์ซึ่งเป็นเปลือกนอกสุดของรูปธรรม
จะทำหน้าที่สะสมประจุบวกหรือลบที่จิตหยาบสร้างไว้
พระเจ้าเรียกประจุพวกนี้ว่า
 #รหัสบุรพกรรมแม่เหล็ก
 
รหัสบุรพกรรมแม่เหล็กที่เป็น #ประจุบวก ทั้งหลายนั้น
ได้จากการทำดีหรือทำบุญแต่อธิษฐานขอสิ่งตอบแทน
จากการหมุนธรรมจักรที่ผิดพลาดเหตุเพราะความไม่รู้
 
รหัสบุรพกรรมแม่เหล็กที่เป็น #ประจุลบ ทั้งหลายนั้น
ได้จากการประพฤติผิดคิดชั่วเพราะกิเลสชักพาให้ทำ
ซึ่งมีทั้งการทำผิดบาปด้วยการก้าวล่วงผู้อื่นที่เขาไม่รู้
หรือทำผิดบาปต่อผู้อื่นที่เขารู้แต่ก็ยินดีอโหสิกรรมให้
อันเป็นการก่อกรรมด้วยการหมุนกรรมจักรกันนั่นแหละ
 
สิ่งที่พวกคุณควรจะรู้ไว้ก็คือว่า
ถ้าจิตวิญญาณมีบุรพกรรมแม่เหล็กเป็นประจุลบมาก
เพราะวันๆขยันหมุนกันแต่กรรมจักรเสียจนเคยตัวแล้ว
บริเวณพลังงานชั้นนอกสุดคือเมอร์คขะบาห์ของคุณ
ก็จะมีประจุบวกที่น้อยกว่าถูกผลักออกมาสะสมกันอยู่
แต่ถ้าจิตวิญญาณมีบุรพกรรมแม่เหล็กเป็นบวกมากกว่า
บริเวณพลังงานชั้นนอกสุดคือเมอร์คขะบาห์ของคุณ
จะมีประจุลบที่น้อยกว่าถูกผลักออกมาสะสมกันอยู่แทน
 
ด้วยเหตุนี้เอง
จิตวิญญาณรูปธรรมใดก็ตามที่มีกรรมชั่วติดตัวอยู่มาก
เปลือกนอกสุดก็จะมีประจุบวกออกมาออกันอยู่เสมอ
เพราะถูกประจุลบที่มีจำนวนมากกว่าผลักไสออกมา
จิตวิญญาณรูปธรรมใดก็ตามที่มีกรรมชั่วน้อยกว่ากรรมดี
เปลือกนอกสุดก็จะมีประจุลบออกมาออกันอยู่เสมอ
เพราะถูกประจุบวกที่มีจำนวนมากกว่าผลักไสออกมา
 
สำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกเสรีนี้
มีผู้หมุนกรรมจักรด้วยกิเลสมากกว่าผู้หมุนธรรมจักรได้
แสดงว่าจิตวิญญาณของคนที่ตายไปขณะยังรอภพชาติ
จะดูคล้ายกับว่าเป็นรูปธรรมที่มีศักยภาพไฟฟ้าเป็นบวก
ซึ่งจิตวิญญาณพวกนี้นี่แหละที่วิ่งเข้าชนกันในก้อนเมฆ
ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องกัมปนาทสะเทือนฟ้าดิน
เพราะเมื่อชนกันแล้วก็จะเกิดการแตกสลายหายตัวไป
โดยแสงฟ้าแลบจะปรากฏให้คุณเห็นก่อนเสียงระเบิด
ซึ่งเกิดจากความร้อนที่เขาวิ่งฝ่าเมฆเข้าหากันอย่างเร็ว
ทำให้ไฮโดรเจนลุกเป็นไฟโดยมีออกซิเจนเป็นตัวช่วย
ที่เห็นแสงก่อนได้ยินเสียงเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียง
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
24/11/2566

23 พฤศจิกายน 2566

คำสอน 23/11/2023

 

เคล็ดลับการหมุนธรรมจักรก็คือ อย่าแกล้งทำ
ให้อายตนะพิการ อย่าหนีสังคม อย่าก้าวล่วงผู้
อื่นและอย่าทำดีอย่างมีเงื่อนไข

คำสอน 23/11/2023

 

หลักการหมุนธรรมจักรคือต้องมีมหาสติหรือมี
ธรรมชาติสมาธิและต้องมีปณิธานแห่งการ
นิพพานกิเลสไว้ตลอดเวลา

คำสอน 23/11/2023

 

ถ้าคุณจะหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านเกิดของจิต
วิญญาณได้ ก็ต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จ เพื่อ
ไม่ก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าให้หมดสิ้น

คำสอน 23/11/2023

 

ลองทำเองดูสิ
ถ้าอยากให้เขาดีกับคุณ คุณก็ทำดีกับเขาก่อน 
ถ้าอยากให้เขาทำไม่ดีกับคุณ ก็จงทำไม่ดีกับ
เขาก่อนเลย ทำสิ
จะรออะไร!

คำสอน 23/11/2023

 

การปฏิบัติธรรมนั้น
ต้องปฏิบัติตนตามธรรมชาติ
ไม่เน้นพิธีกรรม ไม่ทำอุตริ
ไม่ริทำชั่วทั้งปวง

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 23/11/2023

#คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล
(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
พลังอำนาจของจิตวิญญาณคือ “พลังจิตใต้สามนึก”
ซึ่งเป็นพลังงานชั้นนอกสุดของรูปธรรมจิตวิญญาณ
ที่เป็นตัวตนแก่นแท้พวกคุณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์
 
ถ้าเป็นจิตวิญญาณอิสระที่ยังมิได้มีภพชาติเป็นมนุษย์
พลังงานชั้นนอกสุดของจิตวิญญาณคือ
 “เมอร์คขะบาห์”
โดยเมอร์คขะบาห์จะทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกันคือ
 
1.คอยหุ้มห่อรูปธรรมจิตวิญญาณทั้งหมดเอาไว้ข้างใน
ถ้าไม่มีเปลือกชั้นนอกสุดจิตวิญญาณจะดำรงอยู่ไม่ได้
 
2.เมอร์คขะบาห์ทำหน้าที่เป็นพาหนะของจิตวิญญาณ
โดยจะเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ
 “เหวี่ยง” หรือดีดตัวเองไป
ในทิศทางและเป้าหมายตามที่จิตวิญญาณต้องการ
 
ด้วยอัตราเร็วเท่ากับความเร็วของแสง
ที่เปลี่ยนค่าเป็นสองเท่าในทุกๆวินาที
ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแบบอัตราเร่งนั่นเอง
นั่นคือวินาทีที่
 1 จะเคลื่อนที่เท่ากับความเร็วแสง (C)
วินาทีที่ 2 จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2 เท่าของ C=2C
วินาทีที่ 3 เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เท่าของ 2C=4C
วินาทีที่ 4 เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เท่าของ 4C=8C
วินาทีที่ 5 เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เท่าของ 8C=16C
 
คุณจะเห็นได้ว่า
ยิ่งระยะทางห่างไกลจากกันมากเท่าไหร่
เมอร์คขะบาห์ก็จะเหวี่ยงเอาจิตวิญญาณทั้งรูปธรรม
ให้เคลื่อนที่เดินทางไปยังจุดหมายนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ
แม้ในขณะที่จิตวิญญาณคุณมีภพชาติเป็นมนุษย์อยู่
เพียงแค่
 “จิตหยาบ” สั่นสะเทือนเป็นความคิดถึงใคร
ที่เขาคนนั้นแม้จะอยู่ห่างไกลจากคุณคนละซีกโลก
คลื่นพลังงานความคิดถึงนั้นมันก็จะเดินทางไปหาเขา
ด้วยความเร็วแบบอัตราเร่งตามตัวอย่างข้างต้นทันที
ชั่วเสี้ยววินาทีคลื่นจิตที่เหวี่ยงไปโดยเมอร์คขะบาห์
ก็จะเดินทางย้อนกลับคืนมาหาคุณอย่างรวดเร็วเสมอ
ถนนของคลื่นพลังงานจิตที่ใช้ในการเดินทางไปกลับ
เพื่อการสื่อสารกันคือเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกนี่เอง
 
ดังนั้น
ถ้าในเอกภพหรือในระบบโลก
ไม่มีสนามแม่เหล็กสอดประสานยึดโยงเป็นโครงข่ายอยู่
รูปธรรมจิตวิญญาณจะไม่สามารถเดินทางไปไหนๆได้
รวมทั้งการสื่อสารทางจิตเพื่อติดต่อระหว่างกันและกัน
จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกด้วยถ้าไม่มีโครงข่ายสนามแม่เหล็ก
สอดประสานกันไว้อย่างแข็งแกร่งและสมดุลกัน
 
แม้แต่ยานบินหรือ UFO ของสิ่งมีชีวิตเผ่าดาวอื่น
ที่เขาสามารถท่องจักรวาลและเอกภพอันไพศาลได้
ก็ต้องใช้เส้นแรงสนามแม่เหล็กเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นถนน
จานบินหรือ
 “ยูเอฟโอ” ที่เคยตกลงมาจากฟ้าสู่พื้นโลก
ล้วนแต่ตกลงมาจากถนนคือเส้นแรงแม่เหล็กโลกทั้งสิ้น
ที่พวกเขาต้องตกลงมาให้ปรากฏก็เพราะโชคไม่ดีแท้ๆ
ขณะที่ยานบินลำนั้นแล่นไปตามเส้นแรงแม่เหล็กโลก
ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลในฉับพลันทันที
โดยจู่ๆเส้นแรงที่ยานกำลังแล่นไปมันขาดหายไปเฉยๆ
เนื่องจากมนุษย์ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไว้ไม่ได้
เพราะถูกหลอกให้เสพติดกิเลสจนหมุนกันแต่กรรมจักร
 
3.พลังงานที่อยู่ชั้นนอกสุดของจิตวิญญาณนี้
จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงและหมุนรอบแกนเร็วจี๋
ซึ่งพลังงานชั้นนอกสุดนี้จะคอยรับคำสั่งจากจิตวิญญาณ
ที่เป็นนิวเคลียสเหมือนเป็นไข่แดงที่อยู่ภายในใจกลาง
เพียงแค่จิตวิญญาณต้องการจะไปที่ไหนก็จะพาไปทันที
โดยไม่มีอิดออดโอ้เอ้ไม่มีลังเลโลเลไม่มีแข็งขืนฝืนทำ
เพราะเมอร์คขะบาห์คิดเองไม่เป็นแต่ทำตามเป็นเท่านั้น
ไม่ต่างจากจิตใต้สามนึกจะคอยทำตามจิตสามนึกนั่นเอง
 
ประดาพวกอุตริคือเจ้าลัทธิที่เป็นกรรมกรของผีโสโครก
ถูกลวงให้เผยแพร่มหัศจรรย์ต่างๆของ
 #จิตใต้สามนึก
ซึ่งพระเยซูเปรียบให้เป็น “ของเน่าเหม็น” อันน่ารังเกียจ
พวกคนโง่ง่ายและงมงายจึงทำตัวเป็นดั่งนกแร้งรุมทึ้ง
จึงตรัสว่า
 “มีสัตว์เน่าตายที่ไหนจะมีนกแร้งรุมทึ้งที่นั่น”
เพราะพระองค์ทรงกล่าวเป็นนัยว่าอย่าไปสนใจเรื่องนี้
พวกคุณเป็นมนุษย์ต้องฝึกใช้
 #จิตสามนึก อย่างเดียว
เนื่องจากคุณมี
 “จิตหยาบ” ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณ
อันเป็นรูปแบบของ
 #คนสองมิติ ตามที่พระเจ้ากำหนด
 
หมายความว่า
เมื่อคุณสั่นสะเทือนจิตหยาบเป็น
 “จิตสามนึก” เมื่อไหร่
จิตวิญญาณคุณโดยจิตใต้สามนึกจะสั่นสะเทือนตามเอง
คุณมิพักจะต้องบงการบัญชาหรือว่าออกคำสั่งให้เขาทำ
ถ้าทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องจิตวิญญาณจะไม่เสื่อมพลัง
เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงริบรับกลับคืน
 
จงอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างพวกมารหรือผีโสโครก
พวกนี้ตอนที่ยังมีชีวิตในขณะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่
พวกเขาไม่เคยมีจิตหยาบช่วยทำหน้าที่แทนแก่นแท้
พวกเขาคงมีแต่จิตวิญญาณปฏิบัติการทั้งสองมิติเท่านั้น
เมื่อจะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดจึงต้องใช้จิตวิญญาณ
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมทุกอย่างตามต้องการ
 
คำว่า “พฤติกรรมทุกอย่าง” หมายถึงพฤติกรรมดีๆชั่วๆ
ซึ่งพฤติกรรมชั่วๆก็คือการกระทำใดๆที่ผิดกฎจักรวาล
เมื่อทำผิดกฎบ่อยๆพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจึงเสื่อม
เดิมจิตวิญญาณพวกนี้จะอยู่ในมิติที่
 6D เท่ากับพวกคุณ
นานวันเข้าความเสื่อมก็มากขึ้นจึงเหลือแค่
 5D เท่านั้น
ขณะที่จิตวิญญาณของพวกคุณยังคงมี
 6D เท่าเดิม
เพราะพระเจ้าทรงเก็บจิตวิญญาณคุณไว้ในเซฟเฮ้าส์
แล้วให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทำการแทนขณะมีภพชาติ
 
โดยทรงออกแบบให้พวกคุณยกระดับจิตหยาบ
จากมิติที่ศูนย์ตั้งแต่แรกปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาแล้ว
พอยกระดับจนถึงมิติที่
 4D จึงให้คลอดออกมาเป็นทารก
ต่อจากนั้นต้องทำการยกระดับจิตหยาบให้ถึง
 6D ให้ได้
เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่มี
 6D อยู่แล้ว
เมื่อครบกำหนดถึงกาลสิ้นยุคจิตหยาบและจิตวิญญาณ
ต้องรวมตัวกันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อเดินทางกลับบ้าน
ในสภาวะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพกลับคืนสู่บ้านเกิด
ตามที่ได้ให้สัจจะกับพระเจ้าไว้ในพันธะสัญญา
 6 แล้ว
ตั้งแต่ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกกันนั่นแหละ
 
นี่คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์แห่งดาวโลก
กับสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นๆที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาล
ที่คุณไม่รู้ว่าตนไม่รู้และคิดเข้าใจว่าเหมือนกันกับตน
โดยจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นไม่มีหน้าที่ตาย
พวกเขาไม่มีอายุขัยว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงอยู่ได้ค้ำฟ้า
 
เพราะพวกเขาไม่มีพันธะสัญญา 6 เหมือนกับพวกคุณ
เพราะพวกเขาไม่มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณ
เพราะพวกเขาไม่มีหน้าที่จะต้องกลับบ้านแดนสุญตา
ขณะที่จิตวิญญาณพวกคุณไม่ต้องตายในหกหมื่นปีโลก
นั่นคือพวกคุณเมื่อถึงกาลสิ้นยุคค่อยหลุดพ้นกลับบ้าน
เพราะจิตวิญญาณพวกคุณมิใช่จิตวิญญาณพเนจร
เพราะจิตวิญญาณพวกคุณมิได้เป็นลูกกำพร้าพ่อแม่
เมื่อสิ้นยุคตามสัญญาหมดภาระตามกำหนดจึงค่อยตาย
นี่เป็นความจริงยิ่งกว่าจริงที่พวกคุณต้องรู้
 
เอเมน สาธุ
ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาล
โดย
 #ปัญญาวิสุทธิ์
23/11/2566