วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

จิตวิญญาณและจิตหยาบ

“ ถ้าท่านไม่รู้ว่า

จิตวิญญาณของท่านต้องการให้

จิตหยาบทำอะไร

ไม่ทำอะไร 

การตายแล้วเกิดใหม่ก็มิอาจเลี่ยงพ้น