28 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


จิตวิญญาณเอเลี่ยน
เดิมมี 6 เหลี่ยมมุมคือ 6D
เกิดมานานจเสื่อมเหลือแค่ 5D
มนุษย์มีจิตหยาบเริ่มจากศูนย์
ยกระดับในท้องแม่ถึง 4D แล้วคลอด
คลอดแล้วต้องยกระดับไปให้ถึง 6D
เพื่อหลุดพ้นกลับบ้าน