14 สิงหาคม 2566

คำสอน 14/08/2023

 


คนช่างสังเกต
คือคนที่ฉลาดเรียนรู้
โดยตาต้องไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธ
หูต้องไวต่อสิ่งที่ได้ยิน
ไม่แกล้งทำเป็นอายตนะพิการ