01 เมษายน 2550

VDO. ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 1/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 2/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 3/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 4/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 5/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 6/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 7/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 8/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 9/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 10/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 11/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 12/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 13/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 14/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 15/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 16/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 17/18


ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 18/18


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล