28 พฤษภาคม 2556

คำสอน 28/05/2013

 

สัมมาปัญญา

เป็นสุนัข รักเล่น ไม่เห็นแปลก
ไม่รู้แยก จริง-เล่น ไหนแก่นสาร
เพราะไม่มี หน้าที่ ต้องนิพพาน
ทุกวันวาร จึงกินนอน หอนเห่าคน

เป็นมนุษย์ สุดจะดี ตรงที่จิต
กับการคิด ด้วยปัญญา หาเหตุผล
รู้เรียนรู้ ชั่วดี หน้าที่ตน
การหลุดพ้น คือธงชัย ในบั้นปลาย

ใช้ชีวิต แบบน้องหมา เข้าท่าหรือ
เป็นอยู่คือ รอชีพดับ ลับลลาย
บทเรียนโลก บททดสอบ รายรอบกาย
ใช่จะตาย หายวับ ไปกับเธอ...

26 พฤษภาคม 2556

คำสอน 26/05/2014

 

แม่ของใคร?

นี่แม่ใคร ขายผัก ดูหนักเหนื่อย
นี่ยายใคร นิ่งเหนือย คล้ายเมื่อยล้า
สังขารขันธ์ เสื่อมงาม ตามเวลา
ยังอุตส่าห์ ค้าขาย เพื่อใครกัน

ลูกอยู่ไหน หลานยาย ไปไหนเล่า
ใยพวกเขา ดูดาย ไม่เห็นหัน
กรรมของแม่ แย่ของยาย น่าอายครัน
มีลูกหลาน จัญไร ทำไงดี...

25 พฤษภาคม 2556

คำสอน 25/05/2013

 

เล่นซุกซน

จนไม่รู้จักกาลเทศะ
ไม่เลือกพระ ไม่เลือกเณร
เพราะขาดการรู้คิดแยกแยะ
หากเป็นมนุษย์
จักเป็นการก่อกรรม
ก้าวล่วง
โดยประมาท
นักเรียนจงสำรวมระวังให้จงหนัก

คำสอน 25/05/2013

 

ด่านนภาลัย 

ประตูสวรรค์

ประตูนรก

รักได้ ให้เป็น
ไม่ก้าวล่วงใคร
ใช้จิตปัญญา
มีมหาสติ
คือปณิธานแห่ง
นิพพาน
จักมุ่งสู่ด่านนภาลัย

หากทำดี
ก็ไปสวรรค์

ทำชั่วกัน
ก็ลงนรก

23 พฤษภาคม 2556

คำสอน 23/05/2013

 

"ดับกำหนัด ขจัดขยะจิต"

อดีตชาติ วาดมัน ไว้ฉันใด
ภพชาติใหม่ จักผจญ ผลกรรมนั้น
สิ่งโหยหา จงดับ ในฉับพลัน
มิฉะนั้น มันจะขวาง หวงนิพพาน

เช่นตัณหา ราคะ ขยะจิต
ที่ตามติด เพราะอดีต ไม่คิดผ่าน
มิรู้อิ่ม ความกำหนัด ควรจัดการ
จงกล้าหาญ ร่วมกันดับ กับคู่กรรม

อีกทางหนึ่ง หากจะดับ ความกำหนัด
เจ้าจงจัด สิ่งเร้า ดั่งเข้าถ้ำ
ละมายา ยั่วกำหนัด ปฏิบัติธรรม
เพื่อน้อมนำ "อุเบกขา" มาสู่ตน

หยุดโหยหา ความรัก จากใครอื่น
แล้วแซ่มชื่น ในรัก เพื่อมรรคผล
จะรักใคร ไหนเล่า เท่ารักตน
หวังหลุดพ้น จิตต้องว่างห่างกามา

กามารมณ์เป็นเรื่องของความพึง
พอใจในเพศรส โดยมี "ความใคร่"
เป็นเครื่องมือ....เหตุนี้เอง...
ความใคร่ จึงเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน
พฤติกรรมการเสพสมของมนุษย์

แต่ทว่า....
อันความใคร่ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้น
เป็นอาการที่ถูกกระตุ้นด้วย
สัญชาตญาณของจิตเองอีกทอด
หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า "ความกำหนัด"
ดังนั้น...ถ้าต้องการ "ดับ" ความ
ใคร่ในกามแม้เรื่องเซ็กส์ จึงต้องดับ
กันที่ความกำหนัด ด้วยการอย่า
ยอมแพ้มันผลุดโผล่ขึ้นมาได้ อีกจน
ชั่วชีวิตนี้.....เพียงเท่านี้ก็ดียิ่งแล้ว

14 พฤษภาคม 2556

คำสอน 14/05/2013

 

จดหมายถึงลูกจากพระบิดา
ฉบับที่ 14

"ขณะนี้ DNA ของพระเจ้า
กำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก
จากนอกระบบโลก ที่มีพลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
โดยส่งเข้ามาเพื่อปรับโครงข่ายของเซลประสาท
สมอง ที่เคยหลับไหลใช้การไม่ได้ให้ฟื้นคืน
และปลุกเร้าให้ระบบทางกายภาพของพวกเจ้า
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มพลังมากกว่าเดิม
ทั้งยังมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นด้วย..."

จงเปลี่ยนของขวัญอันล้ำค่านี้
ให้เป็นจริงที่ตัวเจ้าเองเถิด
ก่อนที่ปฏิบัติการนี้จะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

02 พฤษภาคม 2556

คำสอน 2/05/2013

 

จดหมายถึงลูกจากพระบิดา
ฉบับที่ 13

อุปสรรคในการเรียนรู้
ของนักสู้
เพื่อการรู้แจ้ง

หนึ่งคือโง่ สองงมงาย สามไร้สติ
สามแบบที่ถูกคัดทิ้ง