18 กันยายน 2554

VDO. EP. 174# กฏจักรวาล


EP. 174# กฏจักรวาล 1/8


EP. 174# กฏจักรวาล 2/8


EP. 174# กฏจักรวาล 3/8


EP. 174# กฏจักรวาล 4.1/8


EP. 174# กฏจักรวาล 4.2/8


EP. 174# กฏจักรวาล 5/8


EP. 174# กฏจักรวาล 6/8


EP. 174# กฏจักรวาล 7/8


 EP. 174# กฏจักรวาล 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล