10 สิงหาคม 2566

คำสอน


สวรรค์มายา
สวรรค์มายาไม่มีอยู่จริง
ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์
โดยใช่ความเชื่อและศรัทธาของจิต
เป็นเครื่องกำหนดให้เกิดขึ้น
ทุกรูปธรรมผู้หลงมิติกันอยู่บนนั้น