10 สิงหาคม 2566

คำสอน 10/08/2023

 


นรกดีกว่าสวรรค์มายา

นรกมีประโยชน์กว่าสวรรค์มายา
เพราะนรกเป็นโรงพยาบาล
รักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติให้หายได้
แต่สวรรค์มายานั้นไร้ประโยชน์
เพราะเป็นที่คุมขังจิตวิญญาณ
เพราะเป็นที่คุมขังจิตวิญญาณ
ของผู้หลงทางนิพพานซึ่งเป็นคนดี
แต่มีจิตหยาบที่ยังเสพติดกิเลสอยู่