10 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


นรกดีกว่าสวรรค์มายา
นรกมีประโยชน์กว่าสวรรค์มายา
เพราะนรกเป็นโรงพยาบาล
รักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติให้หายได้
แต่สวรรค์มายานั้นไร้ผลประโยชน์
เพราะเป็นที่คุมขังจิตวิญญาณ
เพราะเป็นที่คุมขังจิตวิญญาณ
ของผู้หลงทางนิพพานซึ่งเป็นคนดี
แต่มีจิตหยาบที่ยังเสพติดกิเลสอยู่