14 สิงหาคม 2566

คำสอน

 

ชาตินี้...ที่โง่เขลา
เพราะว่าเราผิดพลาดเมื่อเมื่อชาติก่อน
ไม่ชอบคิดปิดปัญญาพาบั่นทอน
จึงร้าวรอนนอนโศกว่าโชคชัง