23 สิงหาคม 2566

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 23/08/2023

(เพื่อยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้าย)
 
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
 
เพราะว่าจิตวิญญาณของคุณ
เมื่อรับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติแรกแล้ว
ต้องละกายสังขารหรือ
 “เครื่องยนต์แห่งกรรม” ไป
เนื่องจากจิตวิญญาณ
 “หลงมิติ” สับสนในตนเอง
เหตุเพราะ
 “จิตหยาบ” ทำหน้าที่ผิดพลาดบกพร่อง
ด้วยการ
 “หลงมายา” คิดเข้าใจว่าเป็น #แก่นแท้
โดยสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสรรพสิ่งแล้วคิดว่าเป็นของจริง
จึงตกหลุมพรางของ
 “กิเลส” ที่ในจิตของตนเองเข้า
 
จนยังผลให้มายาต่างๆที่มีสภาวะเป็น “อนัตตา”
เกิดเป็นมี “อัตตาตัวตน” ขึ้นมาในจิตหยาบของคุณ
ด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นความรู้สึกเมื่อได้
 “รับรู้”
แล้วจิตหยาบ “รับเอา” สิ่งนั้นมาปรุงแต่งกันเอาเอง
จากกิเลสจึงนำไปสู่ตัณหาราคะอารมณ์ขยะในที่สุด
จนทำให้พวกคุณเข้าถึงอำนาจทางจิตตปัญญาไม่ได้
ยังทำให้จิตวิญญาณแก่นแท้หลงมิติไปในที่สุดด้วย
 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ซ้ำซาก
เพราะจิตหยาบในชาตินั้นเหลวไหลดังกล่าว
จิตวิญญาณแก่นแท้เมื่อถูก
 “เขย่า” ให้สั่นตามกิเลส
จึงเกิดอาการสับสนตนเองเพราะหลงมิติตามไปด้วย
จิตวิญญาณจึงเกิดอาการป่วยจากการเสียสมดุลนั้น
 
เมื่อแก่นแท้ผู้ขันอาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติ
มีการเจ็บป่วยกันเป็นจำนวนมากจากอาการหลงมิตินี้
พระองค์จึงทรงกำหนดสร้างภพภูมินรกขึ้นมา
โดยทรงบัญชาให้ประดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย
ซึ่งเป็นช่างเท็คนิกของพระองค์ให้ลงมาประจำในนรก
เพื่อใช้กระบวนการ
 Psych show บำบัดรักษาเยียวยา
จิตวิญญาณของพวกคุณที่หลงมิติไปตามจิตหยาบนั้น
ด้วยการ
 #กระชากจิตสามนึก ที่นึกผิดคิดผิดทำผิด
อันเกิดจากใช้จิตสามนึกและกลไกอายตนะไม่ถูกตรง
เพื่อชำระคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องนั้นๆ
ให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุลตามปกติดังเดิมได้
เมื่อจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นคืนสู่สมดุลได้คือหายแล้ว
ก็จะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหรือนรก
เพื่อมาเกิดใหม่ในระบบโลกให้มีชาติใหม่ต่อไปได้
 
เนื่องจากจิตวิญญาณพวกคุณ
สลัดวงจรในแบบที่ว่านี้กันไม่ได้โดยวนอยู่ในสังสารวัฏ
เพื่อตายแล้วต้องไปตกนรกแล้วจึงกลับมาเกิดใหม่
ซึ่งเป็นแบบนี้อยู่ซ้ำซากตลอดมาจนนับภพชาติไม่ถ้วน
ทำให้จิตวิญญาณในแต่ละชาติที่มีโอกาสเกิดใหม่นั้น
จำไม่ได้ว่า
 #ตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่
เพราะว่าจิตวิญญาณต้องใช้เวลาโลกทางกายภาพนาน
เมื่อใช้เวลากับการมีสังสารวัฏนานๆเข้าจึงจำกันไม่ได้
อย่างที่เรียกว่า
 “นานเสียจนลืมไปแล้ว” นั่นเอง
 
นรกจึงเป็นสถานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน
ที่จิตวิญญาณพวกคุณซึ่งอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไป
ไม่ต่างจากโรงพยาบาลโลกที่ทุกคนต้องไปในยามป่วย
เพราะที่นั่นมีแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด
เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ที่เจ็บป่วยแล้วช่วยรักษาตัวเองมิได้
แม้ว่าใครคนนั้นจะไม่ชอบเข็มฉีดยาผ่าตัดหรือวิธีบำบัด
ซึ่งประดาแพทย์พยาบาลท่านนำเอามาช่วยเหลือคนป่วย
พวกคุณที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายก็ต้องไปที่นั่นทั้งสิ้น
แม้ว่าแพทย์พยาบาลท่านจะหน้าตาดุร้ายไม่น่ารักก็ตาม
 
ถ้าคุณไม่อยากจะไปนรก
คุณก็มีสิทธิเสรีภาพโดยเลือกที่จะไม่ไปก็ได้
แต่ไม่ใช่ไม่อยากไปเพราะเกลียดกลัวนรก
เพียงแค่ตัวคุณหรือจิตหยาบอย่าตอกย้ำทำผิดซ้ำซาก
จนจิตวิญญาณต้องพลอยรับผลกรรมที่จิตหยาบก่อขึ้น
ด้วยการหลงมิติเพราะเสียสมดุลไปจากคุณสมบัติเดิม
แปลว่าคุณอย่าหมุนกรรมจักรด้วยกิเลสเพราะหลงมิติ
จนทำให้ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมให้จงได้
หากคุณอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเพราะเอาชนะกิเลสได้
คุณก็จะมีชีวิตเป็นอมตะคือไม่ต้องตายไม่ต้องตกนรก
 
ดังนั้น
สิ่งสำคัญที่พวกคุณลืมไปหมดแล้วก็คือ
ก่อนภพชาติแรกที่คุณมาเกิดนั้นคุณมาจากไหน
ใครอนุญาตให้จิตวิญญาณคุณมาเกิด
มาเกิดบนโลกเสรีนี้เพื่อทำหน้าที่อะไรกันแน่
คนนำทางตาบอดซึ่งอาสาพระศาสดาว่า
จะช่วยทำหน้าที่นำทางจิตวิญญาณแทนพระองค์
ก็จำไม่ได้เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในคำถามนั้น
แต่โชคดีที่ยังพอมีความจำสั้นๆกันได้บ้างว่า
จิตวิญญาณหลายคนล้วนกลับขึ้นมาจากแดนนรก
 
จำได้ด้วยว่าในนรกนั้นน่ากลัวอย่างไรบ้าง
ที่ในนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรมีสภาพเป็นอย่างไร
ใครทำผิดบาปอะไรจะต้องตกนรกขุมไหนชั้นไหน
ทำผิดบาปอะไรจิตวิญญาณต้องเผชิญโทษอย่างไร
เมื่อแลเห็นภาพของการทุกข์ทรมานว่ามันน่ากลัว
จึงจดจำกันมาแต่ภาพน่ากลัวของการ
 “ทำโทษ” นั้น
ทั้งๆที่ทรงเน้นการบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่ป่วย
ด้วยวิธีการ
 “ทำทุกข์” มิใช่การ “ทำโทษ” ตามที่คิด
พวกที่พอมีความจำสั้นกันมาบ้างจึงเล่าว่านรกน่ากลัว
หลายคนจึงกลัวนรกกันเป็นการใหญ่มาจนบัดนี้
 
เราจะกล่าวความจริงให้พวกคุณรู้ว่า
วิธีการบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยด้วยโรคหลงมิติ
ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นปฏิบัติการ
 “ไซโคโชว์” นั้น
พระองค์ทรงใช้วิธีกระชากจิตสามนึกทางวิญญาณ
โดยสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่จิตวิญญาณนั้น
 
ถ้าใครทำผิดบาปมาด้วยปากก็จะทำทุกข์แก่ปากนั้น
ถ้าทำผิดบาปมาด้วยมือเท้าจะทำทุกข์แก่มือหรือเท้า
ก็เพื่อเพื่อจะใช้ความทุกข์ทรมานที่ตรงนั้น
เป็นเครื่องเตือนความจำของคุณให้ระลึกได้ว่า
คุณใช้อายตนะหรืออวัยวะนั้นทำผิดบาปก่อกรรมใดมา
เมื่อคุณสำนึกบาปได้แล้วว่าจิตหยาบเคยทำผิดอะไรมา
คุณจะได้จดจำไว้ว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนั้น
คุณจะต้องไม่ทำผิดบาปเช่นว่านั้นให้ต้องตกนรกซ้ำอีก
นี่จึงเป็นกระบวนการแก้ไขจิตสามนึกทางวิญญาณ
ที่ท่านยมบาลผู้เชี่ยวชาญท่านคิดอ่านขึ้นมาใช้ช่วยคุณ
 
โชคดีสำหรับพวกคุณมั้ยล่ะ?
ที่พระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกคุณ
ทรงมีพระบัญชาให้เราถือเอาปฏิบัติการ
 “ไซโคโชว์”
มาช่วยสร้างจิตสามนึกที่ถูกต้องให้พวกคุณก่อนตาย
ด้วยกระบวนการชี้แนวทางสร้างแนวคิดสะกิดจิตปัญญา
ให้มันตื่นตัวขึ้นมาทำหน้าที่กันอย่างถูกต้องตรงธรรม
ที่เป็นกิจกรรมสนุกสนานมิใช่การลงโทษดังเช่นในนรก
เพื่อช่วยให้คุณไม่ทำผิดจนจิตวิญญาณต้องตกนรกอีก
 
#กิจกรรมไซโคโชว์ของปริญญา
ที่เรานำมาใช้ช่วยเหลือพวกคุณก่อนตาย
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานชวนคิดชวนคุยและชวนทำ
ซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญาของจิตกับสมอง
มิใช่การเล่นเกมทำกิจกรรมบ้าๆบอๆอย่างไร้สาระ
โดยสรุปแบบมักง่ายด้วยตาที่แลเห็นและหูที่ได้ยิน
เหมือนจำภาพในนรกจาก
 “ทำทุกข์” เป็น “ทำโทษ”
ด้วยการนึกคิดแบบจิตมนุษย์โดยไม่ใช้สติปัญญาเลย
 
เราจึงกล่าวเสมอว่าหากใครโชคดีมีบุญวาสนา
ก็จะได้รับโอกาสให้มาเข้ากระบวนการไซโคโชว์นี้
ที่จิตจักรวาลสถานธรรม ณ ภูกระต่ายจัดขึ้น
 
การสร้างจิตสามนึกที่ถูกต้องตรงธรรมให้คุณจะเกิดได้
ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานแทนการขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
จากวิธีบำบัดรักษาอาการป่วยทางจิตวิญญาณที่ในนรก
 
คุณเชื่อเหมือนเราหรือไม่ว่า
สร้างสำนึกที่ถูกต้องตรงธรรมให้จิตสามนึกก่อนตาย
ย่อมดีกว่าเหมาะสมกว่าตายแล้วไปปรับแก้กันในนรก
ขณะมีชีวิตอยู่โดยยังไม่ตายก็นิพพานกิเลสให้สิ้นไว้
ด้วยการใช้จิตสามนึกด้านบวกหมุนธรรมจักรเท่านั้น
เมื่อถึงเวลาที่โลกสิ้นยุคแล้วคุณก็จะหลับเป็นตาย
เพื่อให้จิตวิญญาณหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตาทันที
ซึ่งเป็นไปตาม
 “พันธะสัญญา 6” ที่คุณให้ไว้ต่อพระเจ้า
โดยคุณจะมีชีวิตเป็นอมตะจนมีอายุยืนนับพันๆปีได้
เหมือนพวกที่มีชีวิตซึ่งอยู่บนดาวดวงอื่นทั้งหลายนั่น
 
สื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบจิตสู่จิต
จากองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่
 
ปัญญาวิสุทธิ์
23/08/2566