20 สิงหาคม 2566

คำสอน 20/08/2023

 


บุตรเอกมิใช่พระเจ้า

พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
พระผู้ทรงกำหนดสร้างทุกสรรพสิ่ง
ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้
ทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
ที่เป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสิ่ง
ทรงเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
พระเจ้าคือจิตแห่งจักรวาล
พระเจ้าจึงมีพระองค์เดียวเท่านั้น