12 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ก่อนจะคิดพูดทำสิ่งใด
ต้องให้พิจารณาให้ถ่องแท้เสียก่อนว่า
ถูกคน ถูกที่ ถูกวิธี ถูกเวลา
ถูกต้อง ถูกใจ ทั้งเขาและเราหรือไม่
ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งจงหยุดทันที