30 กันยายน 2557

คำสอน 30/09/2014

 

เราจะขอกล่าวกับพวกเธอว่า
เส้นทางสู่การหลุดพ้นนั้น
มีทางให้เลือกดำเนินอยู่ 2 ทาง
คือ เส้นทางของผู้ทรงศีล
ในบทบาทนักรบแห่งแสงสว่าง
โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำทาง
กับเส้นทางของชาวบ้าน
ในบทบาทนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง
โดยมีองค์เยซูคริสต์เจ้า
และองค์นบีมูฮาหมัดเจ้าทรงเป็นผู้นำทาง

ส่วนตัวเรานั้น...มีหน้าที่ชี้ทางสู่การหลุดพ้น
กับการแยกดีออกจากชั่วในหมู่ชน

29 กันยายน 2557

คำสอน 29/09/2014

 

นิพพานดิบ

1.เธอจะละวางความเบื่อหน่ายวุ่นวายใจเสียให้สิ้น
2.แล้วทำจิตใจเธอให้สงบเย็นและฉ่ำชื่น เพราะว่างไปจาก
อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นขยะทั้งหลายทั้งปวง
3.รักษาจิตให้สงบอยู่กับปัจจุบัน และศรัทธามั่นในนิพพาน
4.ไม่ต่อสู้ ไม่ตอบโต้ ไม่ต่อต้าน ไม่หลีกเลี่ยงทุกเงื่อนไขสถานการณ์
ที่ต้องเผชิญหรือผจญมันไปในแต่ละวัน โดยรักให้ได้
ให้ให้เป็น ใช้ปัญญาตอบสนองต่อทุกเงื่อนไขบททดสอบ
5.กำหนดจิตให้มีความปิติสุขเบิกบาน เสมือนดั่งเธอ
เข้าถึงนิพพานแล้วฉะนั้น.....

22 กันยายน 2557

คำสอน 22/09/2014

 

การจัดการผลกรรม
ให้เป็นกลาง
ด้วยพลังแห่งจิตสำนึก
คือ การร้องขอ
อโหสิกรรมต่อกัน

1.ต้องรู้จริงในสิ่งที่ตนทำผิด
2.ต้องรับว่าผิดจริงในสิ่งที่ตนทำ
3.ต้องหลาบจำโดยไม่ทำผิดเช่นนั้นอีก

21 กันยายน 2557

คำสอน 21/09/2014

 

อาวุธปืน
อาจน่ากลัว

แต่กระสุนปืนนั้น
น่ากลัวกว่า

คำสอน 21/09/2014

 

จงรักทุกคนให้ได้
แม้คนชั่วช้า

จงระวังความชั่วของคนชั่ว
โดยไม่เกลียดชังคนชั่ว
เพราะความชั่วของเขาต่างหาก
ที่เขาใช้ทำร้ายผู้อื่น

19 กันยายน 2557

คำสอน 19/09/2014

 

คุยกับปลา
ปลาแรดเผือก

เคยทรงศีลกินผักรักธรรมะ
เสียสละละวางขันธ์ทั้งสี่
รูปเวทนาสัญญาสังขารี
กายขาวซี้ชีชนคนรักธรรม

เกิดชาติใหม่ได้มาเป็นปลาตู้
ต้องเลื่อนสู่ลู่หลบลงภพต่ำ
เพราะบาปปากเช้าเย็นเป็นประจำ
จึงตอกย้ำ "ปากควรอ้าเมื่อหากิน"

18 กันยายน 2557

คำสอน 18/09/2014

 

หนึ่งในปฏิบัติการชำระโลก
เพื่อการเปลี่ยนผ่าน
สู่ยุคพลังงานใหม่

เพื่อความเข้มสนามแม่เหล็กโลก
จากเดิม 14 เกาส์ เป็น 22 เกาส์

ปรับแนวเหนือใต้ของ
เข็มทิศแม่เหล็กโลกให้เบี่ยงเบน
มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ในพิกัด 3 องศาจากแนวเดิม

15 กันยายน 2557

คำสอน 15/09/2014

 

ถ้าท่านไม่หยุด
ท่านก็ยังจะหลุดพ้นไม่ได้

การมองผู้คนในแง่ลบ
กับการคิดลบต่อผู้อื่นแล้วจิตตก
คือ รู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเช่นที่เธอนึกจริงๆ
ทั้งๆที่ยังมิได้พิสูจน์เลยว่าจริงหรือเปล่า...
มันเสี่ยงต่อการก้าวล้วงผู้อื่นมากแท้

14 กันยายน 2557

คำสอน 14/09/2014

 

ถ้าท่านไม่หยุด
ท่านก็ยังหลุดพ้นไม่ได้

อารมณ์เสียเน่าบูดทันที
ถ้าพบเจอสิ่งที่ท่านไม่ถูกตาต้องใจ
คราใดที่ท่านผิดหว้ง ไม่สมหวัง
ทุกครั้งที่ถูกขัดคอ ถูกขัดใจ
และถูกขัดขวาง......

12 กันยายน 2557

คำสอน 12/09/2014

 

ถ้าท่านขาดสติง่ายเพราะถูกยั่วยุ
แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
แต่มันก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นได้

ถ้าหากตัวท่านมีเจ้ากรรมนายเวร
คอยติดตามท่านอยู่ในระยะประชิด
เพื่อจะฉวยโอกาสเบียดแทรกแสดงบทร้าย

ด้วยการให้ท่านกระทำผิดบาปต่อผู้อื่น
โดยที่ท่านเองไม่รู้ตัวเพราะขาดสติไปแล้ว
ทั้งนี้ก็เพื่อยืมมือผู้อื่นให้ทำร้ายท่านนั้นเอง

คำสอน 12/09/2014

 

เมื่อท่านสาดน้ำทิ้ง
แล้วมันกระเซ็นไปโดนคนอื่นเข้า
แม้ท่านจะไม่ตั้งใจทำเช่นนั้นก็ตาม
แต่เขาคนนั้นก็เปียกจริงๆและอาจจะ
โกรธเคืองขุ่นแค้นท่านเข้าจริงๆก็ได้
การเกี่ยวกรรมกันของพวกท่าน
จึงอาจเกิดได้เพราะความประมาทนี้

07 กันยายน 2557

คำสอน 7/09/2014

 

กลยุทธการยุติกรรม
ด้วย 5 ไม่

1.ไม่ขัดคอ
2.ไม่ขัดเคือง
3.ไม่ขัดข้อง
4.ไม่ขัดขืน
5.ไม่ขัดขวาง

คำสอน 7/09/2014

 

พึ่งพาอาศัย

คนทุกคน
คือคนสำคัญของฉัน

มีใจเอื้อเฟื้อ

05 กันยายน 2557

คำสอน 5/09/2014

 

ตะเกียงที่ท่านเตรียมไว้
ถ้าไร้น้ำมันเราก็ไม่สามารถ
ช่วยติดไฟให้ท่านได้

เราจึงกล่าวกับท่านว่า
ถ้ามีสมองแต่ยังขาดทักษะการคิด
การทำความเข้าใจในพระโอวาทคำสอน
จักยังขาดความเข้าใจแจ้งเห็นแจ้งเสมอ

คำสอน 5/09/2014

 

วิธีก้าวพ้น
การก่อกรรมใหม่

1.ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด
2.ไม่อ่อนใหวต่อสิ่งเร้า
3.ไม่เอาแต่ใจตน
4.ไม่เป็นคนโลเล

04 กันยายน 2557

คำสอน 4/09/2014

 

พิกัดใด ไร้รัก สมัครสมาน
จักดลดาล โพยภัย เข้าไปหา
แผ่นดินลัน น้ำหลาก สิ้นผักปลา
พายุบ้า ห่าระบาด กวาดชั่วชน

คำสอน 4/09/2014

 

เพียงแค่ท่องได้ว่า
คิดดี พูดดี ทำดี

มันยังช่วยเธอให้หลุดพ้น
ไม่ได้หรอก

ถ้าเธอนั้นยังไม่รู้ว่า

คิดดี ต้องคิดอย่างไร
พูดดี ต้องพูดอย่างไร
ทำดี ต้องทำอย่างไร
ดีในแบบฉบับของเธอ หรือว่าของใคร

03 กันยายน 2557

คำสอน 3/09/2014

 

พระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
ที่ทรงสื่อผ่านมาทางเรา
จะเป็นเสมือนดั่งฟ้าแลบ
เมื่อแลบจากฝั่งฟ้าเบื้องตะวันออก
ก็จักส่องสว่างไปถึง
ฝั่งฟ้าเบื้องตะวันตกได้

ต่อเมื่อความทุกข์ยากแสนสุดมาถึง
ดวงดาวทั้งหลายก็จะตกจากฟากฟ้า

คำสอน 3/09/2014

 

องค์จิตจักรวาล

ทรงเป็นจุดศูนย์กลาง
ของมหาจักรวาล
ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล

02 กันยายน 2557

คำสอน 2/09/2014

 

จงยุติกรรมนั้น

ด้วยการยุติ
ที่จิตใจตนเถิด

ผู้มีธรรมโดยเนื้อแท้
จะมิกล้าก้าวล่วงผู้อื่นหรอก

คำสอน 2/09/2014


พายุสุริยะ
จากดวงอาทิตย์
มิได้มีผลลบ
แค่เพียงด้านเดียว

แต่ถูกส่งมายังโลก
เพื่อยึดเหนี่ยวพลังงาน
และคลื่นแม่เหล็กโลก
ให้มีความสมดุลกับระบบโครงข่าย
สนามพลังงานจากจักรวาล 

คำสอน 2/09/2014

 

เป็นเพราะความบ้าอำนาจ
เขาจึงขาดมหาสติ

เป็นเพราะความโลภ
เขาจึงกล้าตระบัดสัตย์

เป็นเพราะเขาเชื่อว่าคนอื่นโง่กว่า
จึงกล้าทำชั่วโดยไม่กลัวนรก