26 กรกฎาคม 2559

คำสอน 26/07/2016

 

จงอย่ามัวเก็บเกี่ยวประโยชน์
จากเนื้อหนังของท่าน
เก็บไว้ไม่นานก็เสื่อมสลาย

แต่จงหว่านเมล็ดพันธ์ุลงไป
ในจิตวิญญาณของท่านด้วย
ประโยชน์ที่เก็บเกี่ยวได้
จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์

23 กรกฎาคม 2559

เกิดจุดดำบนดวงอาทิตย์ 2 จุด พร้อมกัน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ หอดูดาวที่นิวยอร์ค
ได้ถ่ายภาพจุดดำบนดวงอาทิตย์ไว้ (ดังภาพ)

พบว่าเป็นจุดดำที่เกิดขึ้นพร้อมกันถึง 2 จุด
คือจุดดำหมายเลข 2565 และหมายเลข 2567

หมายความว่า....
ขณะนี้บนพื้นผิวดวงอาทิตย์
มีการระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 2 จุดนั่นเอง

ซึ่งแน่นอนว่าปฏิบัติการนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ
เพื่อส่งพายุสุริยะพร้อมประจุบวกมากมายมายังโลก

เนื่องจากในบรรยากาศโลกทุกวันนี้นั้น
มันเต็มไปด้วยอนุภาคประจุลบ
ที่เป็นขยะอันเกิดจากจิตที่มากด้วยกิเลสตัณหา
เป็นผู้ผลิตสร้างมันขึ้นมาอย่างไร้สำนึกนี่แหละ

ช่างเท็คนิกจึงต้องส่งพายุประจุบวกเข้ามายังโลก
เพื่อใช้บวกช่วยชำระลบในระบบโลกให้เป็นกลาง
อันเป็นการคืนสมดุลทางไฟฟ้า
ให้แก่บรรยากาศโลกหรือระบบโลกนั่นเอง

นอกจากนั้นพลังประจุบวกที่หนาแน่น
ยังจะมีผลกระทบต่อแกนโลกในมุมของแผ่นดินไหว
จะมีผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อของมนุษย์
ในมุมของความฉลาด พลังขับดันทางเพศ
และความก้าวร้าวทางอารมณ์
จะมีผลกระทบต่อสภาวะจิตไร้สำนึกของมนุษย์
ในมุมของการขาดมหาสติ เป็นต้น

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
23-07-2016


21 กรกฎาคม 2559

เคล็ดลับการเพิ่มพลังให้จิตวิญญาณพี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
การทำบุญสุนทานนั้น
จะได้บุญมากหรือน้อยมิได้ขึ้นอยู่กับว่า

1.ท่านทำบุญทำทานกับใคร
2.จำนวนทรัพย์สิ่งของที่ทำว่ามีค่ามากน้อยแค่ไหน
3.จำนวนเงินทองที่ทำว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด
4.จำนวนคนที่รู้ว่าท่านทำบุญนั้นมีจำนวนเท่าไหร่
5.ท่านทำแล้วอธิษฐานร้องขอสิ่งตอบแทนเป็นมั้ย

แต่การทำบุญสุนทานนั้น
จะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า

1.ท่านทำด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้หรือไม่
2.ท่านทำด้วยน้ำใสใจจริงหรือไม่
3.ท่านทำโดยไม่ร้องขอสิ่งตอบแทนได้หรือไม่
4.ท่านทำบุญทำทานอย่างมีเงื่อนไขหรือเปล่า
5.ท่านมีความสุขใจมากๆขณะที่กำลังทำอยู่หรือไม่
6.เมื่อได้ทำบุญแล้วท่านมีความสุขที่ได้ทำไปหรือไม่

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ทุกครั้งที่ท่านทำบุญทำทานหรือสร้างกุุศลนั้น
มันคือการ "ชาร์จ" พลังงานจิตใต้สำนึก
อันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณของท่าน
ให้ได้รับการเติมเต็มจากที่ท่านใช้ไปในแต่ละวัน
ให้มีความสมดุลและสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ
เพื่อให้การเป็นคนสองมิติของท่าน
มีพลังอำนาจล้นเปี่ยมอยู่เสมอนั่นเอง

เคล็ดลับของการเพิ่มพลังให้แก่จิตวิญญาณ
เมื่อท่านทำบุญสุนทานนั้น
มันมิได้ขึ้นอยู่กับ "พิธีกรรม" หรือ "วิธีการ"
แต่มันอยู่ที่ "จิตใจ" ของท่านต่างหาก

พิธีกรรม หรือ วิธีการ หรือ อื่นๆ
มันล้วนแล้วแต่เป็นเพียงกุศโลบาย
เพื่อการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า "บุญ"
หรือ "พลังอำนาจทางจิตวิญญาณ" เท่านั้นเอง
ถ้าท่านสามารถเข้าถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุด
ของจิตสำนึกทางด้านบวกได้มากเท่าใด
พลังบุญพลังบวกก็จักเพิ่มขึ้น
ในจิตวิญญาณของท่านได้มากเท่านั้น

การทำบุญจึงจำต้องอาศัย

1.สติปัญญา
2.ความศรัทธา
3.ความปรารถนาที่จะให้
4.ความไม่มีเงื่อนไขในการทำบุญนั้น

ทั้ง 4 ประการนี่ต่างหากท่านทั้งหลาย
ดวงจิตธรรมญาณของท่านจึงจะได้รับประโยชน์
จากการทำบุญกุศลของท่านแต่ละครั้ง
ได้อย่างเต็มกอกเต็มกำเลยทีเดียว

โดยท่านสามารถวัดว่าท่านได้บุญมากหรือน้อย
ในการทำบุญทำทานแต่ละครั้ง
จาก "ความปีติสุข" หรือ ความอิ่มเอิบเบิกบาน
ที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจท่านเองนั่นแหละ

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-07-2016


ชำระจิตสำนึกด้วยน้ำ ... ที่ประเทศจีนคราวนี้ถึงคิวเมืองหลวงบ้างแล้ว....

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 
เกิดภาวะน้ำท่วมขังฉับพลัน
ในกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หลังฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมง
พบว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
ร่วม 300 มิลลิเมตรภายในเวลา 3 ชั่วโมง

ในระยะต้นของปฏิบัติการสร้างจิตสามนึก
ด้วยการชำระล้างจริตที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์นี้
ประเทศจีนจะเป็นประเทศหนึ่ง
ซึ่งต้องทำสงครามกับ "น้ำ"

เพราะการสร้างเขื่อนเก็บกับน้ำในแม่น้ำสายหลัก
จนทำให้พลวัตรทางธรรมชาติของน้ำสูญเสียไปมาก
จึงทำให้ประชาชนต้อง "สำลักน้ำ" เพื่อ "สำนึก"

พวกเขาจะได้พิสูจน์ความสามารถ
ในการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์กักเก็บน้ำเอาไว้ได้ว่า
จะสามารถสร้างเขื่อนหรือทำนบกั้นน้ำไหลหลาก
จากภาวะน้ำท่วมฉับพลันกันได้จริงหรือไม่

โดยท่านจะเห็นภาพพวกเขา
พยายามสร้างกระสอบทราย
ทำคันกั้นน้ำท่วมกันอย่างสาละวน

แต่จนแล้วจนรอด
พวกเขาก็จะเอาชนะน้ำท่วมไม่ได้หรอก

บางจังหวัดในตอนกลางของประเทศจีน
ยังต้องระเบิดเขื่อนกั้นน้ำยาวสามกิโลเมตรทิ้งไป
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว

เราขอกล่าวความจริงไว้อีกครั้งหนึ่งว่า....

ยุคนี้เป็นยุคที่จิตสามนึกของมนุษย์ตกต่ำ
การทำสงครามกับภัยพิบัตินั้น
เป็นสถานการณ์ที่มนุษย์โลกจะมิอาจเลี่ยงได้แล้ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

21-07-2016