29 สิงหาคม 2565

คำสอน 29/08/2022

 

ขอให้พบสุข พบมิตรไมตรี
งานการราบรื่นไร้อุปสรรค
โชคดี มีเฮง

28 สิงหาคม 2565

คำสอน 28/08/2022

 

จะดูวัวต้องดูที่หาง
จะดูนางต้องดูที่แม่
ตามที่คนโบราณว่าไว้
ใครยังไม่รู้ความหมาย
ก็มิใช่ยุวจิตจักรวาลแล้ว

คำสอน 28/08/2022

 

ความจริงในห้องเรียนนี้
เป็นพระอนุตรธรรมที่เรา
สื่อมาด้วยระบบจิตสู่จิต
กับพระเจ้า ไม่เคยมี
ศาสดาองค์ใดเคยสอนไว้
เรากลับมาอีกครั้งเพื่อบอก
มนุษย์ว่าทางนิพพานคือ
กลับบ้านไปทางไหน

คำสอน 28/08/2022

 

พ่อแม่ช่วยยกระดับจิตหยาบ
ลูกได้ตั้งแต่ 3 ขวบถึง 25 ปี

1.เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
2.รักและปราถณาดีต่อลูก
3.มีจิตสำนึึกแห่งคุณธรรม
4.เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกได้
5.สอนให้ลูกรู้จักรักพ่อแม่ด้วย

คำสอน 28/08/2022

 

พวกคุณเวลาอวยพรให้คนที่ล่วงลับ ก็มักจะ
ขอให้จิตวิญญาณคนตายจงไปสู่สุคติภพนั้น
ก็เพื่อให้เขาได้รับโอกาสไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดี
ในครอบครัวที่มีคุณธรรม เพื่อให้พ่อแม่ช่วย
ยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นนี้เอง! เป็นคำ
อำนวยพรที่ดีและมีความหมายกว่าที่คิดมั้ยละ

คำสอน 28/08/2022

 

ผลไม้จะหล่นไม่ไกลต้น
เพราะการสั่นสะเทือนจิตหยาบของ
พ่อแม่ มีผลต่อจิตหยาบของลูก
ตั้งแต่ในครรภ์ นิสัยสัดานดีไม่ดี
จึงถ่ายทอดผ่านกระบวนการนี้ได้
แม้ลูกคนนั้นจะโตครบสามขวบแล้ว

27 สิงหาคม 2565

คำสอน 27/08/2022

 

ถ้าคุณกลัวว่าจะแก่ชรา
ถ้าคุณอยากสวยอยากหล่อ
การคิดเช่นนี้เท่ากับว่า

คุณกำลังเปลี่ยนกาลเวลาที่
เป็นอนัตตาให้มันมีอัตตา
คุณจะชราจริง สังขารคุณ
ก็จะเสื่อมจริงไปตามเวลา

คำสอน 27/08/2022

 

"จงทำให้มากกว่าพูด
อย่าดีแต่พูดแล้วไม่ทำ
จงอย่าทำตัวเป็นคนอวดรู้
อย่าดีแต่ยกตนข่มท่าน
ขณะที่ในตนเองว่างเปล่า"