31 มีนาคม 2566

คำสอน 31/03/2023

 

ฟังไม่ฟังอยู่ที่ว่าใครพูด
เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบ
ความคิดจึงถูกปิดมิติไว้

คำสอน 31/03/2023

 

มนุษย์ส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านการเรียนรู้เหมือนๆกันคือ
ไม่สนใจความรู้ใหม่
อะไรไม่อยากรู้จะไม่ยอมฟัง
จะรับฟังก็ต่อเมื่อต้องอยากรู้ก่อน

คำสอน 31/03/2023

 

ครูคนแรกและครูคนสุดท้าย
หมายถึงตัวคุณ
ต้องเริ่มเรียนรู้สิ่งต้องรู้
ด้วยตนเองมิใช่เพราะถูกจูงใจ
ถ้าคิดไม่ออกหรือไม่เข้าใจ
ให้ถามผู้รู้แล้วคิดตาม
ก่อนตนเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

คำสอน 31/03/2023

 

คุณคงไม่รู้ว่า
พายุแม่เหล็กบนท้องฟ้า
เกิดจากอีเล็คตรอนอิสระ
ที่มนุษย์หมุนกรรมจักร
ด้วยกิเลสตัณหา
แล้วเหวี่ยงมันออกมาทิ้งไว้

คำสอน 31/03/2023

 

"คาถาตัดกรรม"
ช่างเขาเถิด ไม่เป็นไร
ยังไงก็ได้ แค่นี้ก็ดีแล้ว

30 มีนาคม 2566

คำสอน 30/03/2023

 

ฝึกจิตอยู่ในป่า
ภาวนาอยู่กลางภูเขา
ต่อให้ฝึกนานแค่ไหน
ก็ไม่อาจสู้กิเลสในเมืองได้

คำสอน 30/03/2023

 

ต้องมีสัจจะนะ
อย่าดีแต่ปากพูดว่า
"ไม่ทำร้ายเขาครับ-ค่ะ"

เขาดีมาคุณจะทำดีตอบ
ถ้าเขาชั่วมาคุณจะไม่ชั่วตอบ

คำสอน 30/03/2023

 

เพราะคนรอบข้างทุกคน
ช่วยยกระดับจิตหยาบให้คุณได้
ถ้าชวนพวกเขาหมุนธรรมจักร
ด้วยความรักและเมตตา
คุณจะฆ่าหรือทำร้ายพวกเขามั้ย?

คำสอน 30/03/2023

 

ชีวิตที่จิตหยาบ
ถูกกิเลสครอบงำอยู่
จะตกเป็นทาสกฏแห่งกรรม
จนต้องเวียนว่ายตายเกิด
มีภพชาติและมีสังสารวัฏ

คำสอน 30/03/2023

 

การตายหลายภพชาติ
ทำให้จิตหยาบขาดความต่อเนื่อง
ในการยกระดับจาก 4D ถึง 6D 
เพราะมนุษย์ถูกหลอก
ให้เสพติดกิเลสจึงต้องมีอายุขัย

คำสอน 30/03/2023

 

จิตหยาบจะพาจิตวิญญาณ
หลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตาได้
เมื่อนิพพานกิเลสหมดสิ้นแล้ว

29 มีนาคม 2566

คำสอน 29/03/2023

 

การมีภพชาติไม่ดี

เกิดใหม่ทุกภพชาติ
คุณจะมีจิตหยาบกลุ่มใหม่
เพื่อการเริ่มต้นใหม่
แต่จิตวิญญาณยังเป็นดวงเดิม

คำสอน 29/03/2023

 

สงสารตัวเองบ้าง

จิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิด
จิตหยาบเป็นผู้รับมอบอำนาจ
ให้ทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์
ถ้าจิตหยาบก่อกรรมดีหรือชั่ว
จิตวิญญาณจะรับกรรมนั้นแทน

คำสอน 29/03/2023


เพราะคนรอบข้างทุกคน
ช่วยยกระดับจิตหยาบให้คุณได้
ถ้าชวนพวกเขาหมุนธรรมจักร
ด้วยความรักและเมตตา
คุณจะฆ่าหรือทำร้ายพวกเขามั้ย?

28 มีนาคม 2566

คำสอน 28/03/2023

 

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นของพระเจ้า
ธรรมดามิใช่ธรรมชาติ
เพราะธรรมดาเป็นของมนุษย์

คำสอน 28/03/2023

 

การทรงเจ้าเข้าผี
มิใช่วิถีของมนุษย์
ร่างกายคุณมีจิตวิญญาณ
เป็นเจ้าของอยู่
จะให้ผู้อื่นเข้ายึดครองไม่ได้

คำสอน 28/03/2023

 

จิตหยาบคือจิตที่ยังมีกิเลสอยู่
จิตละเอียดคือจิตหยาบ
ที่สามารถอยู่เหนือกิเลสได้
อย่างสิ้นเชิงแล้ว

คำสอน 28/03/2023

 

เหตุแห่งทุกข์

ความทุกข์เกิดจาก
จิตหยาบที่ถูกกิเลสครอบงำ
ทุกข์ที่เกิดจากอุปสรรคปัญหา
ทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้

คำสอน 28/03/2023

ความหมายของโกหก

1.พูดไม่ตรงกับความจริง
2.พูดบิดเบือนไปจากที่ตนรู้
3.พูดไม่ตรงกับที่นึกที่คิด

คำสอน 28/03/2023

 

สัจจะ คือ ความจริง
ความจริงคือสิ่งที่ตนเองรู้
แม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้

คำสอน 28/03/2023

 

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
คือเอาชนะใจตัวเองได้

คำสอน 28/03/2023

เวรกรรมเกิดที่จิต
ความคิดเกิดที่สมอง

คำสอน 28/03/2023

 

พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่ทำ
พอนำในสิ่งที่ควร

คำสอน 28/03/2023

 

"ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำคัญกว่าการเอาแพ้หรือชนะกัน"

27 มีนาคม 2566

คำสอน 27/03/2023

 

มรรควิถีจิตจักรวาล

ถ้าคุณครองมหาสติไว้
โดยมีปณิธานแห่งนิพพานได้
คุณจะมีตราธรรมจักร
เป็นสัญลักษณ์ปรากฏตรงหน้าผาก
ตัวคุณจะเชื่อมกับจักรวาลได้

คำสอน 27/03/2023

 

คนชอบธรรมต้องรู้

เป็นมนุษย์ต้องทำทุกสิ่ง
ด้วยจิตสามนึกด้านบวกเท่านั้น
คือทำด้วยความรักและปัญญา
จะทำเพราะถูกจูงใจให้ทำ
หรือจะทำตามคนอื่นก็ไม่ได้
กรรมดีที่ทำนั้นจะเป็นโมฆะ

คำสอน 27/03/2023


การทำดีต้องเริ่มที่จิตสามนึก
อย่าทำเพราะถูกบังคับหรือถูกจูงใจ
เพราะที่ทำไปนั้นจะเป็นโมฆะ

26 มีนาคม 2566

คำสอน 26/03/2023


เรามามอบความรักให้ฝูงแกะในนามพระเจ้า
พระโอวาทอาจจะยาวจนแกะบางตัวขี้เกลียจอ่าน
แต่เราไม่ขี้เกลียจเขียนเพราะเราถือสัจจะมา
จากพระองค์

คำสอน 26/03/2023

 

รับประทานคืออะไร

พระบิดาฯทรงประทาน
ขนมปังที่กินแล้วไม่ตายให้คุณได้
แต่คุณต้องรับแล้วทานเอง
(รับประทาน)

คำสอน 26/03/2023

 


ขอให้เฮงๆรวยๆ
อุดมสุข
อุดมด้วยโชคลาภ
ตลอดทั้งวันตลอดคืน

25 มีนาคม 2566

คำสอน 25/03/2023

 

มรรควิถีจิตจักรวาลคือ
ใช้จิตหยาบหมุนธรรมจักรร่วมกัน
เพื่อยกระดับอำนาจของจิตหยาบ
ช่วยพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้น

คำสอน 25/03/2023

 

หัวใจของศาสนาคริสต์คือ
เชื่อในพระบิดา
ศรัทธาพระเยซูเจ้า
เข้าถึงสัจจะได้

คำสอน 25/03/2023

มารไม่มีบารมีไม่เกิด
ปัญหาไม่มีปัญญาไม่เกิด
คนชั่วไม่มีวิถีนิพพานไม่เกิด
อายตนะไม่เปิดธรรมจักรไม่เกิด 

คำสอน 25/03/2023

 

หัวใจของพระพุทธศาสนาคือ
สอนให้มนุษย์หมั่นทำความดี
ละเว้นการทำชั่วทั้งปวง
คอยดูแลรักษาจิตให้ผ่องใสไว้

คำสอน 25/03/2023

 

มีปีกแต่บินไม่ได้
มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้
นับว่าเสียชาติเกิดแล้ว

คำสอน 25/03/2023

 

"อริยสัจสี่" เป็นเคล็ดวิธีใช้ปัญญาจัดการกับ
ปัญหา ชึ่งเป็นที่มาแห่งทุกข์ ถ้าแก้ปัญหาได้
ความทุกข์นั้นก็พลันหายแล้วจะหนีทุกข์ไป
ทำไม?

24 มีนาคม 2566

คำสอน 24/03/2023

 

เปลี่ยนแปลงที่ตนเอง
ง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

คำสอน 24/03/2023

 


"ถ้าใครยั่วโมโหท่าน จงอย่ากระทำก้าวร้าว
ต่อเขาคนนั้น ให้รีบจัดการกับความโมโห
ในใจท่านให้ได้เสียก่อน"

23 มีนาคม 2566

คำสอน 23/03/2023

 

นิพพานเป็นสภาวะของจิตหยาบ
ที่ดับการเกิดดับของกิเลสได้
นิพพานจึงมิใช่สถานที่ใดๆ
ในจักรวาลอันไพศาลนี้

คำสอน 23/03/2023

 

แดนนิพพาน
ขณะที่คุณยังไม่ตาย
มันอยู่ในจิตหยาบของคุณ
มิได้อยู่บนสวรรค์มายา
ตามที่เชื่อกันมา

คำสอน 23/03/2023

 

นิพพานก่อนตาย
หมายถึง
การนิพพานกิเลสในจิตหยาบ
ให้มันหยุด "ดับการเกิดดับ"
อย่างสิ้นเชิงให้ได้
ขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่

คำสอน 23/03/2023


นิพพานที่แท้จริง
มี 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่1.นิพพานก่อนตาย
ขั้นที่2.ตายแล้วนิพพาน

คำสอน 23/03/2023

 

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชชา
มีปัญญาปาฏิหาริย์สำราญใจ

22 มีนาคม 2566

คำสอน 22/03/2023

 

ใครทำไม่ดีกับคุณ จงอย่าไปจุ้นกับการทะเลาะ
กับเขาเลย คุณไม่มีทางเอาชนะเขาได้
หรอกนอกจากจะหายนะด้วยกันทั้งคู่

คำสอน 22/03/2023

ถ้าเป็นคนเก่งที่แท้จริง
จะไม่คุยโวโอ้อวด
จะไม่ยกตนข่มท่าน
เพื่อลบปมด้อยของตนเอง
ในแบบคนโง่เง่าเขาทำกัน

คำสอน 22/03/2023

 

คำเตือนสติ

จงปฏิบัติทำด้วยจิตสามนึก
อย่าทำแค่ปากพูด
เพราะปาก
เป็นได้แค่อายตนะหนึ่ง
ที่ต้องทำตามจิตสามนึก
ของคุณเท่านั้น

คำสอน 22/03/2023

 

อย่าดีแต่พูด

เวรกรรมนั้นทำง่าย
ส่วนธรรมะนั้นใครๆก็พูดได้
บางคนพูดธรรมะได้
แต่กลับทำตามที่พูดไม่ได้

คำสอน 22/03/2023

 

จงอย่าหูเบา

มนุษย์ถูกหลอกให้กลัวนรก
แต่ให้อยากไปสวรรค์มายาแทน
ทั้งๆที่นรกเป็นสถานบำบัด
อาการหลงมิติของจิตวิญญาณ
จากการเสพติดกิเลสเป็นนิจ
เพื่อให้กลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้ง


คำสอน 22/03/2023

 

เราคือ
Lord of the Flame
เทพเจ้าแห่งอัคคี ฟีนิกซ์
เราจึงเป็น
King of the Universe
In the Name of God

คำสอน 22/03/2023

 

จิตจักรวาล

การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั้น
ความขัดเคืองขุ่นใจ
เกิดจากนิสัยสันดานที่ต่างกัน
เพราะคุณอยากเปลี่ยนคนอื่น
ให้เป็นแบบที่ตนต้องการ
แต่เปลี่ยนนิสัยสันดานนั้นไม่ได้
พวกคุณจึงทุกข์กันทุกคน