31 มีนาคม 2566

คำสอน

 

มนุษย์ส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านการเรียนรู้เหมือนๆ กันคือ
ไม่สนใจความรู้ใหม่
อะไรไม่อยากรู้จะไม่ยอมฟัง
จะรับฟังก็ต่อเมื่อต้องอยากรู้ก่อน

คำสอน

 

ฟังไม่ฟังอยู่ที่ว่าใครพูด
เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบ
ความคิดจึงถูกปิดมิติไว้

คำสอน

 

ครูคนแรกและครูคนสุดท้าย
หมายถึงตัวคุณ
ต้องเริ่มเรียนรู้สิ่งต้องรู้
ด้วยตนเองมิใช่เพราะถูกจูงใจ
ถ้าคิดไม่ออกหรือไม่เข้าใจ
ให้ถามผู้รู้แล้วคิดตาม
ก่อนตนเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

คำสอน

 

คุณคงไม่รู้ว่า
พายุแม่เหล็กบนขอบฟ้า
เกิดจากอีเล็คตรอนอิสระ
ที่มนุษย์หมุนธรรมจักร
ด้วยกิเลสตัณหา
แล้วเหวี่ยงม้นออกมาทิ้งไว้

คำสอน

 

"คาถาตัดกรรม"
ช่างเขาเถิด ไม่เป็นไร
ยังไงก็ได้ แค่นี้ก็ดีแล้ว

30 มีนาคม 2566

คำสอน

 

ฝึกจิตอยู่ในป่า
ภาวนาอยู่กลางภูเขา
ต่อให้ฝึกนานแค่ไหน
ก็ไม่อาจสู้กิเลสในเมืองได้

คำสอน

 

ต้องมีสัจจะนะ
อย่าดีแต่ปากพูดว่า
"ไม่ทำร้ายเขาครับ-ค่ะ"
เขาดีมาคุณจะทำดีตอบ
ถ้าเขาชั่วมาคุณจะไม่ชั่วตอบ

คำสอน

 

ชีวิตที่จิตหยาบ
ถูกกิเลสครอบงำอยู่
จะตกเป็นทาสกฏแห่งกรรม
จนต้องเวียนว่ายตายเกิด
มีภพชาติและมีสังสารวัฏ

คำสอน

 

เพราะคนรอบข้างทุกคน
ช่วยยกระดับจิตหยาบให้คุณได้
ถ้าชวนพวกเขาหมุนธรรมจักร
ด้วยความรักและเมตตา
คุณจะฆ่าหรือทำร้ายพวกเขามั้ย?

คำสอน

 

การตายหลายภพชาติ
ทำให้จิตหยาบขาดความต่อเนื่อง
ในการยกระดับจาก 4D ถึง 6D 
เพราะมนุษย์ถูกหลอก
ให้เสพติดกิเลสจึงต้องมีอายุขัย

คำสอน

 

จิตหยาบจะพาจิตวิญญาณ
หลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญตาได้
เมื่อนิพพานกิเลสหมดสิ้นแล้ว

29 มีนาคม 2566

คำสอน

 

การมีภพชาติไม่ดี
เกิดใหม่ทุกภพชาติ
คุณจะมีจิตหยาบกลุ่มใหม่
เพื่อการเริ่มต้นใหม่
แต่จิตวิญญาณยังเป็นดวงเดิม

คำสอน

 

สงสารตัวเองบ้าง
จิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิด
จิตหยาบเป็นผู้รับมอบอำนาจ
ให้ทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์
ถ้าจิตหยาบก่อกรรมดีหรือชั่ว
จิตวิญญาณจะรับกรรมนั้นแทน

คำสอน


เพราะคนรอบข้างทุกคน
ช่วยยกระดับจิตหยาบให้คุณได้
ถ้าชวนพวกเขาหมุนธรรมจักร
ด้วยความรักและเมตตา
คุณจะฆ่าหรือทำร้ายพวกเขามั้ย?

28 มีนาคม 2566

คำสอน

 

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นของพระเจ้า
ธรรมดามิใช่ธรรมชาติ
เพราะธรรมดาเป็นของมนุษย์

คำสอน

 

การทรงเจ้าเข้าผี
มิใช่วิธีของมนุษย์
ร่างกายคุณมีจิตวิญญาณ
เป็นเจ้าของอยู่
จะให้ผู้อื่นเข้าไปยึดครองไม่ได้

คำสอน

ความหมายของโกหก
1.พูดไม่ตรงความจริง
2.พูดบิดเบือนไปจากที่ตนรู้
3.พูดไม่ตรงกับที่นึกที่คิด

คำสอน

 

จิตหยาบคือจิตที่ยังมีกิเลสอยู่
จิตละเอียดคือจิตหยาบ
ที่สามารถอยู่เหนือกิเลสได้
อย่างสิ้นเชิงแล้ว

คำสอน

 

เหตุแห่งทุกข์
ความทุกข์เกิดจาก
จิตหยาบที่ถูกกิเลสครอบงำ
ทุกข์ที่เกิดจากอุปสรรคปัญหา
ทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้

คำสอน

 

สัจจะ คือ ความจริง
ความจริงคือสิ่งที่ตนเองรู้
แม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้

คำสอน

เวรกรรมเกิดที่จิต
ความคิดเกิดที่สมอง

คำสอน

 

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
คือเอาชนะใจตัวเองได้

คำสอน

 

พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่ทำ
พอนำในสิ่งที่ควร

คำสอน

 

"ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สำคัญกว่าการเอาแพ้หรือชนะกัน"

27 มีนาคม 2566

คำสอน

 

มรรควิถีจิตจักรวาล
ถ้าคุณครองมหาสติไว้
โดยมีปณิธานแห่งนิพพานได้
คุณจะมีตราธรรมจักร
เป็นสัญลักษณ์ปรากฏตรงหน้าผาก
ตัวคุณจะเชื่อมกับจักวาาลได้

คำสอน

 

คนชอบธรรมต้องรู้
เป็นมนุษย์ต้องทำทุกสิ่ง
ด้วยจิตสามนึกด้านบวกเท่านั้น
คือทำด้วยความรักและปัญญา
จะทำเพราะถูกจูงใจให้ทำ
หรือจะทำตามคนอื่นก็ไม่ได้
กรรมดีที่ทำนั้นจะเป็นโมฆะ

คำสอน


การทำดีต้องเริ่มที่จิตสามนึก
อย่าทำเพราะถูกบังคับหรือถูกจูงใจ
เพราะที่ทำไปนั้นจะเป็นโมฆะ

26 มีนาคม 2566

คำสอน


เรามามอบความรักให้ฝูงแกะในนามพระเจ้า
พระโอวาทอาจจะยาวจนแกะบางตัวขี้เกลียจอ่าน
แต่เราไม่ขี้เกลียจเขียนเพราะเราถือสัจจะมา
จากพระองค์

คำสอน

 

รับประทานคืออะไร
พระบิดาฯทรงประทาน
ขนมปังที่กินแล้วไม่ตายให้คุณได้
แต่คุณต้องรับแล้วทานเอง
(รับประทาน)

คำสอน

 


ขอให้เฮงๆรวยๆ
อุดมสุข
อุดมด้วยโชคลาภ
ตลอดทั้งวันตลอดคืน

25 มีนาคม 2566

คำสอน

 

มรรควิถีจิตจักรวาลคือ
ใช้จิตหยาบหมุนธรรมจักรร่วมกัน
เพื่อยกระดับอำนาจของจิตหยาบ
ช่วยพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้น

คำสอน

 

หัวใจของศาสนาคริสคือ
เชื่อในพระบิดา
ศรัทธาพระเยซูเจ้า
เข้าถึงสัจจะได้

คำสอน

มารไม่มีบารมีไม่เกิด
ปัญหาไม่มีปัญญาไม่เกิด
คนชั่วไม่มีวิถีนิพพานไม่เกิด
อายตนะไม่เป็นธรรมจักรไม่เกิด 

คำสอน

 

หัวใจของพระพุทธศาสนาคือ
สอนให้มนุษย์หมั่นทำความดี
ละเว้นการทำชั่วทั้งปวง
คอยดูแลรักษาจิตให้ผ่องใสไว้

คำสอน

 

มีปีกแต่บินไม่ได้
มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้
นับว่าเสียชาติเกิดแล้ว

คำสอน

 

"อริยสัจสี่" เป็นเคล็ดวิธีใช้ปัญญาจัดการกับ
ปัญหา ชึ่งเป็นที่มาแห่งทุกข์ ถ้าแก้ปัญหาได้
ความทุกข์นั้นก็พลันหายแล้วจะหนีทุกข์ไป
ทำไม?

24 มีนาคม 2566

คำสอน

 


"ถ้าใครยั่วโมโหท่านจงอย่ากระทำก้าวร้าว
ต่อเขาคนนั้น ให้รีบจัดการกับความโมโห
ในใจท่านให้ได้เสียก่อน"

คำสอน

 

เปลี่ยนแปลงที่ตนเอง
ง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

23 มีนาคม 2566

คำสอน

 

นิพพานเป็นสภาวะของจิตหยาบ
ที่ดับการเกิดดับของกิเลสได้
นิพพานจึงมิใช่สถานที่ใดๆ
ในจักวาลอันไพศาลนี้

คำสอน

 

นิพพานก่อนตาย
หมายถึง
การนิพพานกิเลสในจิตหยาบ
ให้มันหยุด "ดับการเกิดดับ"
อย่างสิ้นเชิงให้ได้
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

คำสอน

 

แดนนิพพาน
ขณะที่คุณยังไม่ตาย
มันอยู่ในจิตหยาบของคุณ
มิได้อยู่บนสวรรค์มายา
ตามที่เชื่อกันมา

คำสอน


นิพพานที่แท้จริง
มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่1.นิพพานก่อนตาย
ขั้นที่2.ตายแล้วนิพพาน

คำสอน

 

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชชา
มีปัญญาปาฏิหาริย์สำราญใจ

22 มีนาคม 2566

คำสอน

 

ใครทำไม่ดีกับคุณจงอย่าไปจุ้นกับการทะเลาะ
กับเขาเลย คุณไม่มีทางเอาชนะเขาได้
หรอกนอกจากจะหายนะด้วยกันทั้งคู่

คำสอน

ถ้าเป็นคนเก่งที่แท้จริง
จะไม่คุยโวโอ้อวด
จะไม่ยกตนข่มท่าน
เพื่อลบปมด้อยของตนเอง
ในแบบคนโง่เง่าเขาทำกัน

คำสอน

 

คำเตือนสติ
จงปฏิบัติทำด้วยจิตสามนึก
อย่าทำแค่ปากพูด
เพราะปาก
เป็นได้แค่อายตนะหนึ่ง
ที่ต้องทำตามจิตสามนึก
ของคุณเท่านั้น

คำสอน

 

อย่าดีแต่พูด
เวรกรรมนั้นทำง่าย
ส่วนธรรมะนั้นใครๆก็พูดได้
บางคนพูดธรรมะได้
แต่กลับทำตามที่พูดไม่ได้

คำสอน

 

จงอย่าหูเบา
มนุษย์ถูกหลอกให้กลัวนรก
แต่ให้อยากไปสวรรค์มายาแทน
ทั้งๆที่นรกเป็นสถานบำบัด
อาการหลงมิติของจิตวิญญาณ
จากการเสพติดกิเลสเป็นนิจ
เพื่อให้กลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้ง


คำสอน

 

เราคือ
Lord of the Flame
เทพเจ้าแห่งอัคคี ฟีนิกซ์
เราจึงเป็น
King of the Universe
In the Name of God

คำสอน

 

จิตจักรวาล
การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั้น
ความขัดเคืองขุ่นใจ
เกิดจากนิสัยสันดานที่ต่างกัน
เพราะคุณอยากเปลี่ยนคนอื่น
ให้เป็นแบบที่ตนต้องการ
แต่เปลี่ยนนิสัยสันดารนั้นไม่ได้
พวกคุณจึงทุกข์กันทุกคน