09 พฤษภาคม 2567

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 9/05/2024

 #เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

 

โลกเหวี่ยงหมุนหนุนค้ำเพราะ “ธรรมจักร”

ด้วยความรักเพื่อให้ไม่แหนหวง

เป็นรักแท้รักจริงไม่อิงลวง

ไม่ติดบ่วงห่วงให้เพื่อได้คืน

 

ธรรมจักรหมุนสวยด้วยแรงรัก

ขันธ์ห้าจักสั่นชัดไม่ขัดขืน

ผลิตพลังสรรค์สร้างอย่างกลมกลืน

ปลุกโลกตื่นเหวี่ยงหมุนสมดุลพลัน

 

จิตวิญญาณอาสามาจุติ

จงอย่าริหนีทุกข์ใฝ่สุขสันต์

คุณกับโลกต้องถึงหนึ่งเดียวกัน

ดำรงมั่นตลอดกาลนิรันดร...

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

9/05/2567