22 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 22/05/2024

 พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

พวกจิตวิญญาณผีโสโครกที่ทำตัวเป็น “มาร”

บนเส้นทางการนิพพานกิเลสก่อนตายของมนุษย์

จนเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นของจิตวิญญาณ

ที่ต้องการกลับบ้านเกิดของตนเองที่จากมา

เมื่อทิ้งกายสังขารด้วยการตายไปจากโลกนี้แล้ว

เพราะไม่สามารถหมุนธรรมจักรภายในตนเอง

เพื่อยกระดับจิตหยาบให้มีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้น

จนเสมอกันหรือเท่ากันกับจิตวิญญาณของตนได้

ขณะยังมีภพชาติเป็น “คนสองมิติ” กันอยู่

 

อีกทั้งยังไม่อาจหมุนธรรมจักรร่วมกับคนใกล้ตัว

ซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละคนภายในครอบครัวของตัวเอง

รวมทั้งกับคนข้างบ้านและผู้คนต่างๆในสังคม

เพราะไม่ยอมรับในธรรมชาติที่แตกต่างกันกับตน

เนื่องจากจิตหยาบถูกกิเลสครอบงำเอาไว้จนมืดมิด

 

คำว่า “มืดมิด” นี้เราหมายถึง

สติปัญญาของสมองที่ตนเองมีอยู่นั้น

ถูกอำนาจกิเลสครอบงำจนเข้าถึงจิตปัญญาไม่ได้

คำว่าเข้าถึง “จิตปัญญา” ของสมองไม่ได้

หมายถึงกิเลสพาพวกคุณให้เป็นคน “โง่ง่าย” ไป

ที่ว่า “โง่” เพราะว่ามีสติปัญญาของสมองอยู่

แต่ไม่รู้จักหยิบฉวยมันขึ้นมาใช้งานในการคิด

 

ส่วนคำว่า “ง่าย” นั้นหมายถึง

เมื่อได้รู้เห็นหรือรับฟังสิ่งใดเรื่องใดแล้ว

จะเชื่อไปตามนั้นโดยทันทีทั้งที่ตนยังไม่เข้าใจ

หรือในทางกลับกันก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นเรื่องนั้นทันที

ทั้งที่ตนเองก็ยังอธิบายมันไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไร

 

เพราะพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นชาวโลกส่วนใหญ่

มีคุณสมบัติที่เป็นลักษณะนิสัยของจิตกันแบบนี้

จึงกลายเป็น “จุดอ่อน” ให้พวกมารหรือผีโสโครก

โจมตีจุดอ่อนของพวกท่านชาวโลกกันตลอดมา

ต่อนี้ไปนับวันจะยิ่งถูกโจมตีรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

เพราะจิตวิญญาณของพวกนี้กำลังเข้าตาจนแล้ว

พวกท่านจึงต้องรีบกำจัดจุดอ่อนของตนเองเสีย

ด้วยการฝึก “มหาสติ” ตามมรรควิถี #จิตจักรวาล

โดยฝึกตนเองให้เป็นคน “มีสติ” เอาไว้ตลอดเวลา

 

คำว่า “มีสติ” หมายถึง การฉลาดเลือกเรียนรู้

ไม่ว่าสิ่งใดที่สัมผัสรู้ดูเห็นมันได้ในชีวิตประจำวัน

ท่านจะต้องใช้ความฉลาดทางจิตในการเลือกเรียนรู้

ไม่ใช่รับรู้อะไรแล้วรับเอามันมาเรียนรู้ไปเสียทุกเรื่อง

มีคุณมีโทษมีประโยชน์เป็นบุญเป็นบาปไม่สนไม่ได้

ท่านต้องใช้ความฉลาดทางจิตใน 3 แบบต่อไปนี้คือ

 

1.#ฉลาดรับรู้ #ฉลาดรับเอา

2.#ฉลาดรับรู้ #ฉลาดไม่รับเอา

3.#ฉลาดไม่รับรู้ #ฉลาดไม่รับเอา

 

ความฉลาดทางจิตหมายถึง “ฉลาดรับรู้”

ความฉลาดทางปัญญาหมายถึง “ฉลาดรับเอา” มา

เพื่อทำการ “เรียนรู้” ด้วยสติปัญญาของสมองต่อไป

นี่จึงจะเป็นมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลขนานแท้

ที่ท่านจะไม่มีวันถูกมารหรือผีโสโครกหลอกได้อีก

 

นอกจากนั้น

ให้ท่านจงเลิกทำตัวเป็นเหมือนดั่ง “นกแร้ง”

ที่ชอบรุมทึ้งซากศพของสัตว์ตายที่เน่าเหม็น

ไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะตายเน่าเหม็นอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน

จะไม่มีวันลอดจมูกหรือลอดตาของนกแร้งได้เลย

เพราะพวกผีโสโครกจะใช้วิธีล่อจมูกเพื่อจูงใจนกแร้ง

ด้วยการนำเอา “ของเน่าเหม็น” หรือของไม่ควรเสพ

มาล่อตาล่อใจเพื่อกระตุ้นกิเลสมารในจิตท่านเสมอ

 

#กองกิเลสมาร ในจิตหยาบพวกท่านนี่แหละ

ซึ่งประกอบด้วยบริวารของมันทั้ง “กอง” เลยนั่นคือ

ตัณหา ราคะ และอารมณ์ขยะรายวันแบบต่างๆ

คือสิ่งที่ทำให้พวกท่านโหยหาส้องเสพแต่ของเหม็น

จึงไม่ต่างจากนิสัยนกแร้งที่ชอบกินแต่ของเน่าเหม็น

 

ถ้าท่านสำนึกได้ว่าพวกท่านชอบเสพของหอม

เพราะพวกท่านไม่ใช่แมลงวันและไม่เป็นนกแร้ง

ก็จงเลิกใช้กองกิเลสทั้งหลายเสพสิ่งที่ไม่ควรเสพ

เพราะกิเลสในจิตหยาบของพวกท่านนี่แหละ

มันจะเปลี่ยนสรรพสิ่งและเรื่องราวต่างๆที่ตนรับรู้

ให้กลายสภาพเป็นของเน่าเหม็นไปในฉับพลันทันที

ซึ่งท่านจะตกอยู่ในสภาพของนกแร้งหรือแมลงวัน

เพราะมันจะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันตอมมันเลียมันกินอยู่นั้น

เป็นของเน่าเหม็นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนั่นเอง

 

พวกท่านเป็นมนุษย์เหนือกว่านกแร้งแมลงวันเสียอีก

ที่ฉลาดแยกด้วยสติปัญญาและสัญชาตญาณได้ว่า

ไหนหอมหรือเหม็นไหนควรรับรู้รับเอาหรือว่าไม่ควร

เราเชื่อว่าท่านจะไม่ทำตนเป็นดั่งตัวตลกต่อไปอีกนะ

โดยเฉพาะตัวตลกของมารหรือผีโสโครกนี่แหละ

ภาษานักเลงก็ว่า “อย่าเสียฟอร์ม” ให้ถูกหลอกง่ายๆ

โดยเฉพาะกิเลสจะกระพือเมื่อถูกกระตุ้นหรือปลุกเร้า

ด้วยสิ่งที่ทำให้พวกคุณรู้สึก #อึ้ง #ทึ่ง #เสียว #กลัว

สิ่งเร้าใจเหล่านี้จะพาจิตวิญญาณท่านให้ลงต่ำทั้งนั้น

 

ยิ่งถ้าตะเกียงของท่านไม่มีน้ำมันคือสมองไม่มีน้ำยา

ถ้าตะเกียงมีน้ำมันแต่ทว่าท่านจุดตะเกียงนั้นไม่เป็น

ถ้าท่านมีภูมิปัญญาแต่ทว่าขาดองค์ความรู้ในเรื่องนั้น

ถ้าท่านขาดภูมิธรรมแม้จะมากมีทั้งปัญญาและภูมิรู้

ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ยากจะรอดพ้นจากมือมารไปได้

ขนาดสมัยของพระศาสดาในยุคเก่านับพันปีมาแล้ว

มนุษย์โลกก็ยังตกเป็นเหยื่อของพวกมารกันได้

เพราะมนุษย์ใช้ความเชื่อความชอบมากกว่าใช้ปัญญา

 

ตัวอย่างเช่น

#จะเชื่อตามผีบอกมากกว่าจะเชื่อคนด้วยกันบอก

ถ้าผีตนนั้นหลอกว่าเป็นเทพเป็นเจ้าก็จะเชื่อจนสุดลิ่ม

ถ้าผีตนนั้นหลอกว่าตนเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เชื่อ

ถ้าผีตนนั้นคือมารหลอกว่าตนเป็นพญานาคมาเกิด

ก็เชื่อตามกันอย่างว่าง่ายกันได้อีก

 

ถ้าผีตนนั้นเป็นพวกมารหลอกว่าตนเป็นพญานาค

ซึ่งอวตารลงมาเกิดเป็นคนจากสวรรค์ชั้น “อนาคามี”

ที่เป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดก็เชื่อตาม

เพราะขาดภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาที่พร่องไป

จึงไม่รู้ว่าสวรรค์มายาชั้นโสดาบันยันอนาคามีนั้น

เป็นสวรรค์ของจิตวิญญาณผู้ที่ผ่านจากการบวชพระ

แค่อ้างตนว่าเป็นพญานาคก็เป็นการหลอกลวงแล้ว

เพราะพญานาคหรือนาคจะบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้

จึงไม่จริงที่พญานาคจะอวตารลงมาจากสวรรค์ชั้นนี้

 

นอกจากนั้น

จิตวิญญาณของพระหรือนักบวชที่หลุดลอยขึ้นไป

ติดค้างอยู่บนสวรรค์มายาในชั้นอนาคามีที่ว่านี้

ไม่มีผู้ใดสามารถลดชั้นลงมาเกิดเป็นคนบนโลกอีกได้

เพราะน้ำหนักมวลจิตวิญญาณนั้นเหลืออยู่น้อยมาก

จนโลกไม่อาจดึงดูดเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาได้อีก

เรื่องอวตารลงมาเกิดจึงเป็นไปไม่ได้ตามที่กล่าวอ้าง

 

ที่พอจะเป็นไปได้บ้างก็คือ

เด็กคนนั้นจะได้ยินเสียงที่ในหัวตามสไตล์ของมาร

ที่นิยมชมใช้ปฏิบัติกันตลอดมาจากอดีตยันทุกวันนี้

ท่านจะ “อึ้ง” มั้ยกับความเป็นมาของเด็กอวตารคนนี้

ท่านจะ “ทึ่ง” มั้ยกับการที่เด็กน้อยพูดสอนธรรมะได้

โดยพูดตามเสียงที่ได้ยินจากในหัวของตัวเอง

หรือพูดตามพ่อแม่ที่ถูกมารโปรแกรมมาให้กำกับอีกที

 

ทึ่ง” มั้ยกับการที่เด็กใช้ท่าการ์ตูนแตะตรงตาที่สาม

อ้างว่า “เชื่อมจิต” เพื่อสอนธรรมทางจิตให้ท่านได้

หลังถูกแตะแล้วกลับพบว่าท่านยังรู้ธรรมะอยู่เท่าเดิม

 

เสียวมั้ย” ถ้ารู้ความจริงว่าการใช้นิ้วแตะตาที่สาม

เป็นการใช้พลังจิตสะเดาะประตูมิติที่ถูกปิดแง้มเอาไว้

ด้วยความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกระดับ 14 เก๊าส์

ให้มันเปิดอ้าออกเพื่อยักย้ายถ่ายเทคลื่นพลังงานจิต

ในรูปของ “พลังงานแสง” อันเกิดจากกรรมฐานสมาธิ

ให้พุ่งผ่านออกมาภายนอกทางประตูนี้อย่างง่ายดาย

ที่มารจะคอยลักดักดูดเอาได้ในยามที่พวกเขาต้องการ

 

ที่เรากล่าวนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้คิดรู้กันว่า

ความไม่รู้ที่นำไปสู่ความโง่ง่ายกับความงมงายนั้น

มันจะทำให้พวกท่านหลงทางนิพพานกันไปไกลลิ่ว

มันจะทำให้พวกท่านถูกลอบทำร้ายจนกลับบ้านไม่ได้

ก่อนโลกจะมืดค่ำนาน 56 วันหรือ 8 ราตรีของพระเจ้า

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#พระบุตรเอก

22/05/2567