17 พฤษภาคม 2567

ค้นพ้นกรรมต้องทำยังไง 17/05/2024

 #ค้นพ้นกรรมต้องทำยังไง

 

สองตาดีมีอยู่ต้องรู้ใช้

ให้ว่องไวแน่แท้เมื่อแลเห็น

มองให้ชัดจัดวางสร้างประเด็น

ไหนแลเล่นไหนเห็นเป็นสำคัญ

 

สองหูดีที่หวังต้องฟังไว้

ชอบหรือไม่ให้ฟังอย่างสร้างสรรค์

ฉลาดกว่าถ้าคุณเก็บตุนมัน

ข้อมูลนั้นมีค่ากว่าทองคำ

 

สองตาหูใช้คู่กันกับปาก

จะยุ่งยากมากหน่อยถ้าพล่อยพร่ำ

ปากพาจนพารวยด้วยน้ำคำ

ยิ่งเลิศล้ำน้ำคำบวกน้ำใจ

 

ตาหูปากหากใช้ก็ให้นึก

จงฝนฝึกคิดตามก่อนนำใช้

หากนึกดีคิดดีทำดีไป

ที่นึกไว้หากชั่วอย่ามั่วทำ

 

กรรมชั่วดีนั้นอยู่ที่จิตนึก

ความรู้สึกชอบชังจะสั่งย้ำ

ให้นึกคิดพูดจาพาก่อกรรม

กิเลสนำกรรมเกิดเตลิดไป

 

มหาสติ” กำกับระงับจิต

ให้นึกคิดพูดทำกรรมดีได้

ดับกิเลสตัณหาอย่าร่ำไร

คุณจะได้เป็นคนพ้น “กรรมเวร”

 

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

17/05/2567