10 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 10/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

เนื่องจากพวกคุณแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์

ต่างถือทั้งบททดสอบและบทเรียนติตตัวกันมา

คนละบทคนละแบบแตกต่างกันอย่างหลากหลาย

เพื่อนำมาใช้แสดงร่วมกันกับคนในครอบครัว

อีกทั้งยังมีการเพาะบ่มนิสัยใจคอทางด้านดี

รวมทั้งที่เป็นสันดานทางด้านชั่วหรือไม่ดีปนกันอยู่

เมื่อต้องเผชิญกับความแตกต่างที่หลากหลาย

พวกคุณจึงมีปัญหาในการหมุนธรรมจักรร่วมกัน

 

เหตุเพราะตั้งแต่เด็กพวกคุณยึดตนเองเป็นที่ตั้ง

จึงเคยชินกับการทำทุกสิ่งอย่างเพื่อตัวเองเสมอ

เป็นคนที่ต้องการจะตอบสนองตนเองมากกว่าผู้อื่น

ไม่ค่อยคิดตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเลย

พอโตใหญ่มากขึ้นก็จะเป็นเด็กที่มีสันดานเห็นแก่ตัว

โดยจะเป็นคนขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะไปในที่สุด

 

เพราะสันดานเห็นแก่ตัวคือเป็นคนใจแคบ

จะเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเป็นสำคัญกว่าคนอื่น

ทำให้พวกคุณกลายเป็นคนชอบใช้อำนาจเหนือผู้อื่น

จึงแสดงตนเป็นคน “เอาแต่ใจตัวเอง” ไม่แคร์ใคร

เมื่อแต่ละคนล้วนมีสันดานที่ไม่ดีในแบบที่ว่านี้

ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในทางสังคมของพวกคุณอีก

นั่นคือ #การปฏิเสธความแตกต่างของกันและกัน

ซึ่งความแตกต่างเป็น “ต้นทุน” ของพวกคุณอยู่แล้ว

 

คุณจะเป็นสัตว์สังคมไม่ได้

คุณจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่ได้

ถ้าทุกคนไม่ยอมรับความแตกต่างกันที่หลากหลาย

 

พวกคุณแต่ละคนจะต้อง #ยอมรับความแตกต่าง

เพื่อพวกคุณจะได้ #ยอมที่จะอยู่ร่วมกัน เป็นสังคม

เพื่อพวกคุณจะได้ #ยอมรักกัน เป็นหนึ่งเดียวกันได้

 

บันไดสามขั้นดังกล่าวนี้หากคุณปฏิบัติกันได้จริง

จะเป็นเข็มทิศที่เที่ยงตรงในการนำทางชีวิตพวกคุณ

สู่การ #หมุนธรรมจักรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุผลในภารกิจสำคัญของจิตวิญญาณคุณ

โดยไม่เสียภพชาติที่ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์

ในภพชาติสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่านี้

 

เรารู้ดีว่าปัญหาหลักของพวกคุณแต่ละคนนั้น

ไม่สามารถรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้ง่ายๆ

โดยจะรักได้เฉพาะคนที่ทำตนน่ารักถูกใจเท่านั้น

ไม่สามารถจะให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยได้

แต่จะยอมให้อภัยแก่บางคนที่เป็นคนพิเศษเท่านั้น

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการรักอย่างมีเงื่อนไขทั้งสิ้น

 

ความรักอย่างมีเงื่อนไขหรือการรักเพื่อเอาแบบนี้

มันเป็นความรักที่ไม่จริงใจเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์

ในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณนั้น

ตัวคุณจะผลิตพลังงานด้านบวกที่ไม่สะอาดออกมา

ซึ่งเป็นพลังงานในแบบที่โลกใช้ประโยชน์ไม่ได้

เพราะโลกจะใช้จุดระเบิดธาตุออกซิเจนที่แกนโลก

เพื่อให้แกนโลกบิดตัวทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนมิได้

 

ความจริงนี้เป็นความลับที่มนุษย์ถูกปิดบังมาตลอด

พระเจ้าทรงเมตตาพวกคุณจึงให้เรากลับมาเผยให้รู้

โดยพวกคุณจะต้องรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้

ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตคือคนสัตว์และพืชดำรงอยู่บนโลก

โดยทุกคนทุกต้นทุกตัวต้องเข้าถึงความรักเพื่อให้

ด้วยการปลดปล่อยออกมาในรูปของไฟฟ้าแม่เหล็ก

เหมือนที่แกนโลกปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา

เพื่อให้พืชสัตว์และคนทุกคนใช้หายใจกันได้ฟรีๆ

โดยไม่มีใครแม้โลกเองใส่รหัสเป็นเจ้าของมันเอาไว้

ก๊าซออกซิเจนในอากาศจึงเป็นสมบัติของสาธารณะ

 

ความรักเพื่อให้ของพวกคุณก็เช่นเดียวกัน

ขันธ์ห้าจะสั่นสะเทือนเพื่อผลิตพลังงานบริสุทธิ์

ที่เป็นพลังงานสะอาดออกมาเป็นสาธารณะ

ที่โลกและทุกสรรพสิ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดยมิใช่เป็นพลังงานกรรมแบบของใครของมัน

เมื่อเหวี่ยงออกมาทิ้งไว้ภายนอกร่างกายแล้ว

มันจะเป็นบุรพกรรมแม่เหล็กแฝงเร้นอยู่ในก้อนเมฆ

ที่จะทำให้เกิดพายุแม่เหล็กรุนแรงและน่ากลัว

เมื่อคนส่วนใหญ่ที่หมุนกันแต่กรรมจักรด้วยกิเลส

ใช้ขันธ์ห้าผลิตบุรพกรรมแม่เหล็กด้านลบกันออกมา

ลบที่มีจำนวนมากกว่าบวกจะชิงกันวิ่งหาบวกอุตลุด

ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าและพายุฝนก็จะเกิดขึ้นมาได้

 

คุณรู้หรือไม่ว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้นั้น

มีคนที่หมุนกรรมจักรมากกว่าหมุนธรรมจักร

ภัยธรรมชาติจึงรุนแรงและน่ากลัวมากขึ้นทุกวัน

 

กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

10/05/2567