08 พฤษภาคม 2567

เศษขยะในชีวิต 8/05/2024

 #เศษขยะในชีวิต

 

ถ้ากิเลสเศษขยะไม่ละทิ้ง

ยอมให้กลิ้งเกลือกปนอยู่ก้นจิต

ความรู้สึกพานึกสู่ตรึกคิด

เรื่องถูกผิดคิดได้เมื่อสายเกิน

 

ใครป้องปัดขัดคอก่ออารมณ์

ไม่สุขสมฮึดฮัดพาขัดเขิน

ทั้งตัณหาราคะจะพาเพลิน

ไม่นานเนิ่นเวรกรรมจะนำทาง

 

อันกิเลสเศษขยะจงละเสีย

จงคุ้ยเขี่ยเกลี่ยไปให้ไกลห่าง

หยิบปัญญามานิพพานด้วยการวาง

เพื่อความว่างเกื้อกูล “สุญตา”

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

8/05/2567