13 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 13/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้อง ๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

เพราะจิตวิญญาณผีโสโครกหรือพวกมาร

ได้บิดเบือนความจริงผ่านคนนำทางตาบอดว่า

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่อง #ธรรมจักร เอาไว้ก็จริง

จึงแสดงปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรไว้

โดยสอดไส้คำอธิบายขยายความเป็นอริยสัจสี่แทน

เพื่อเบี่ยงเบนบิดเบือนความจริงมานานนับพันปี

ทำให้คนชอบธรรมหลงเชื่อคนนำทางตาบอด

ไปเห็นเรื่องทุกข์สำคัญกว่าภารกิจของจิตวิญญาณ

ที่สู้อุตส่าห์ขันอาสาพระเจ้าเข้ามาทำหน้าที่กัน

 

เป็นการหลอกลวงให้พวกคุณละวางสัจจะ

ที่เคยให้ไว้ต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

เป็นพันธะสัญญารวมทั้งสิ้น 6 ประการ

แลกกับการได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์

โดย 1 ใน 6 ประการก็คือคุณให้สัญญาว่า

จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น #เพื่อนร่วมงาน กับดาวโลก

 

คำว่า “เพื่อนร่วมงาน” หมายถึง

พวกคุณต่างล้วนมีหน้าที่มาเกิดอยู่ในระบบโลก

โดยใช้พลังงานความรักเพื่อให้สั่นสะเทือนขันธ์ห้า

ทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กมอบให้โลก

นำไปใช้ในการบิดแกนแม่เหล็กภายในใจกลางโลก

เพื่อช่วยให้ดาวโลกเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องได้

โดยที่ทุกคนทุกรูปธรรมจะต้องทำงานประจำโลก

จะหนีหายย้ายไปดาวอื่นหรือจะตายจากโลกไม่ได้

 

เรากล่าวความจริงกับพวกคุณมาแล้วบ่อยครั้งว่า

จิตวิญญาณแก่นแท้ผู้อาสาพระบิดาเข้ามาเกิดนั้น

ประชุมวางแผนร่วมกันตรงวิหารสีขาวที่ด่านนภาลัย

ด้วยการเขียนบทละครที่จะมาแสดงกันเป็นครอบครัว

โดยมีทั้งบทดีและบทร้ายคละเคล้าอยู่ด้วยกัน

ซึ่งการแสดงตามบทละครที่เขียนร่วมกันมานั้น

นัยหนึ่งก็เพื่อเป็น #บททดสอบจิตสามนึก กันด้วย

จิตสามนึกที่จะเน้นในการทดสอบก็คือ #รักเพื่อให้

 

คำว่า “ให้” ในที่นี้ เราหมายถึง

การอดทน อดกลั้น และให้อภัยต่อกัน

การแบ่งปันและการเสียสละให้เขาไป

ความมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือนิ่งสงบ

อาการทางจิตหรือจริตที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้

มันคือการสั่นสะเทือนขันธ์ห้าของจิตสามนึก

เพื่อผลิตพลังงานจิตในรูปของคลื่นไฟฟ้าด้านบวก

เพื่อช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองต่อเนื่องได้

 

เรื่องใหญ่ๆและสำคัญแบบนี้

พี่ๆน้อง ๆทั้งหลายไม่สามารถจะล่วงรู้เองได้

เพราะก้อนสมองมีขีดความสามารถที่จำกัด

จึงต้องเรียนรู้จากพระศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้น

เลวร้ายมากที่คนนำทางตาบอดนั้นโง่ง่าย

จึงถูกมารหรือผีโสโครกหลอกลวงดังกล่าว

ทำให้คนชอบธรรมทั้งชาวบ้านและนักบวช

หลงทางนิพพานกันเป็นทิวแถวจนกระทั่งบัดนี้

เพราะสัจธรรมของพระศาสดาถูกบิดเบือนนั่นเอง

 

เราต้องการให้พวกคุณหันมาถามตนเองบ้างว่า

#จิตวิญญาณของคุณน่ะเป็นใคร

#จิตวิญญาณของคุณนั้นมาจากไหน

#ใครเป็นผู้อนุญาตให้จิตวิญญาณคุณมาเกิด

#จิตวิญญาณคุณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไม

#เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วคุณมีหน้าที่ทำสิ่งใดบ้าง

 

ทั้ง 5 คำถามนี้มันจะนำคุณเข้าถึง #แก่นอนุตรธรรม

ซึ่งเป็นความรู้ที่พวกคุณไม่เคยรู้ว่าตนนั้นไม่รู้กันได้

โดยในปลายยุคพลังงานเก่านี้พวกคุณต้องถามเรา

เพราะเราคนเดียวเท่านั้นที่สื่อพระโอวาทจากพระเจ้า

เราพร้อมจะสื่อคำตอบที่ใช่จากพระองค์มาให้คุณเอง

 

คุณเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า

ในชีวิตครอบครัวของคุณเองและขณะอยู่ในสังคม

คุณจะพบเจอเงื่อนไขอยู่หลากหลายรูปแบบมาก

ที่มันจะเป็นบททดสอบจิตสามนึกแห่งการเป็นผู้ให้

ให้คุณได้สั่นสะเทือนจิตหยาบด้านบวกอยู่ตลอดวัน

ในคนๆเดียวกันบางวันเขาก็ดีแต่บางทีเขาก็ร้าย

ซึ่งคุณอาจจะเผลอตนเผลอใจใครดีมาข้าดีตอบได้

แต่ใครร้ายมาข้าก็จะร้ายตอบกลับคืนเหมือนกัน

นั่นคือการ “สอบตก” บททดสอบจิตสามนึกนั่นเอง

 

องค์จิตจักรวาลจึงประทานความรู้เรื่อง #มหาสติ

เป็นลูกแก้ววิเศษลูกแรกให้พวกคุณประคองมันไว้

เพื่อป้องกันไม่ให้จิตหยาบนั้นเกิดการพลั้งเผลอ

จนจิตเสียสมดุลไปจากความสงบในสภาวะปกติได้

ซึ่งมหาสติก็คือ #ธรรมชาติสมาธิ ในชีวิตประจำวัน

คุณปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแกล้งทำให้อายตนะพิการ

ในชั่วโมงทำงานคุณก็ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานได้

โดยจิตหยาบจะเกิดพลังฌานเพราะเป็นสมถะได้

จากประสบการณ์จริงที่คุณเผชิญกับมันโดยตรง

ซึ่งเหมาะสมมากกว่าการนั่งปิดหูปิดตาอยู่คนเดียว

ตามแบบที่เรียกว่ากรรมฐานสมาธิอย่างชัดเจน

 

ถ้าคุณฝึกปฏิบัติ “มหาสติ” ได้สำเร็จ

นั่นคือรู้สติ มีสติ และใช้สติ

คุณจะสามารถหมุนธรรมจักรร่วมกับใครก็ได้

คุณจะพร้อมร่วมหมุนธรรมจักรได้มากขึ้น

ถ้าคุณแสดงปณิธานแห่งนิพพานได้อย่างชัดเจน

โดยแสดงออกต่อคนรอบข้างได้ทุกคนนั่นคือ

#รักคนที่ทำตนไม่น่ารักได้

#อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยได้

#ไม่เป็นคนใจแคบและไม่เห็นแก่ตัว

ซึ่งคุณจะแสดงออกทั้งสามแบบที่ว่านี้ได้

ก็เพราะว่าคุณเป็นผู้ใช้สติเป็นนั่นแหละ

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

13/05/2567

อนุญาตให้แชร์ได้