10 พฤษภาคม 2567

นิพพานก่อนตาย 10/05/2024

 #นิพพานก่อนตาย

 

เมื่อเอ่ยถึง “นิพพาน” อย่ารั้นถาม

ว่าเขตคามของนิพพานนั้นอยู่ไหน

เพราะแท้แล้วนิพพานเกิดที่ใจ

อย่าทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นยาก

 

คำ “นิพพาน” คือ #ดับการเกิดดับ

คอยจ้องจับกิเลสสิ้นเศษซาก

ไม่รู้สึกชอบชังกระทั่งอยาก

ให้กรรมลากลงต่ำจนลำเค็ญ

 

จิตนิพพานคือว่างจากกิเลส

ไม่ทิ้งเศษตัณหาคาให้เห็น

#ธรรมจักร หมุนง่ายไม่ยากเย็น

นิพพานเด่นทำได้ก่อนตายไป

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

10/05/2567