10 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 10/05/2024

 พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

สวรรค์มายาที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณมิได้สร้าง

ที่พี่น้องมากมายอยากจะทิ้งโลกพากันไปอยู่บนนั้น

มันเป็นภพภูมิที่มิได้มีอยู่จริงในสาระบบของพระองค์

เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรในแผนการสร้างนั้นเลย

 

จงจำเอาไว้ว่า

พระเจ้าที่ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั่วทั้งเอกภพ

จะมิทรงสร้างสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นขยะรกจักรวาล

จะมิทรงสร้างสรรพสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ไร้เหตุผลไว้

ให้รกที่รกหูรกตาอย่างแน่นอน

แม้ว่าเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระองค์

จะเป็นอนันตจักรวาลที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

ประกอบด้วยจักรวาล 12,500 ล้านกาแล็กซี่ก็ตาม

 

#ตัวอย่างแรก

ทรงสร้าง #เอกภพ ขึ้นมาได้

ด้วยการทรงกำหนดให้กาแล็กซี่ทั้งหมดดังกล่าว

ช่วยโบกพัดกระพือมวลของพลังงานให้ฟุ้งกระจาย

ที่เดิมทีเป็นอนัตตาให้เกิดเป็นมีอัตตารูปลักษณ์

เป็นรูปทรงรีแบบชามสองใบคว่ำประกบกันขึ้นมาได้

 

#ตัวอย่างที่สอง

ทรงสร้าง #กาแล็กซี่ธารสายน้ำนม หรือ Milky Way

ทำหน้าที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของ “เอกภพ”

โดยทรงออกแบบให้เหวี่ยงหมุนรอบจุดศูนย์กลาง

ด้วยการสร้าง 2 ระบบสุริยะเอาไว้บนกาแล็กซี่นั้น

 

วิธีการทำให้กาแล็กซี่เหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องนั้น

ทรงกำหนดให้ #ดาวพลูโต ทำหน้าที่ “โล้ชิงช้า”

โดยให้ดาวพลูโตเป็นเศษส่วนของเมอริเดี้ยน

คือเป็นดาวเคราะห์ดวงนอกสุดของสองระบบสุริยะ

ให้สามารถโคจรย้ายไปย้ายมาได้ทั้งสองระบบสุริยะ

กล่าวคือช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เก้า

ที่โคจรอยู่วงนอกสุดของระบบสุริยะที่มีโลกดำรงอยู่

หลังจากนั้นก็จะย้ายไปโคจรอยู่ในวงนอกสุด

ซึ่งเป็นดวงที่ 6 ของระบบสุริยะที่อยู่ด้านตรงข้าม

โดยมีลักษณะการโคจรเป็นแบบ “อินฟินิตี้ (Infinity)”

หรือมีลักษณะการโคจรเป็นแบบเลขแปดของฝรั่ง

แปลว่ามีการโคจรเป็นอนันต์คือไม่มีสิ้นสุดหรือยุติ

จะโคจรกลับไปกลับมาแบบที่ว่านี้เรื่อยไปนั่นเอง

 

เมื่อทรงออกแบบให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้

จะยังผลให้กาแล็กซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเอกภพ

เป็นลักษณะคล้าย “ชิงช้า” ที่เด็กเล่นกันในสวนสนุก

ซึ่งมีดาวโลกทำหน้าที่เป็น Fulcrum หรือเป็นจุดค้ำจุน

มีดาวพลูโตทำหน้าที่ในบทบาทของ “ผู้โล้ชิงช้า”

เพื่อทำให้กาแล็กซี่ใหญ่นี้เกิดการเหวี่ยงหมุนต่อเนื่อง

โดยมีมนุษย์โลกทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ค้ำจุนจุดหมุน

ด้วยการร่วมกัน #หมุนธรรมจักร ด้วยความรักเพื่อให้

ตราบใดที่จุดหมุนของกาแล็กซี่ธารสายน้ำนมคงที่

จะส่งผลให้ “เอกภพ” ทั้งระบบมีอัตตาตัวตนสมดุลได้

 

ดังนั้น

หน้าที่หมุนธรรมจักรในตนเองและร่วมกันหมุน

จึงเป็นภารกิจใหญ่และสำคัญอันยิ่งยวด

ที่พวกท่านชาวโลกจะละเลยเหลวไหลไม่ได้

เพราะถ้าหากดาวโลกดวงนี้เสียสมดุลไปเมื่อไหร่

ดาวพลูโตก็จะเป็นเศษส่วนของเมอริเดี้ยนมิได้

ลักษณะของการโล้ชิงช้าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วย

กาแล็กซี่ธารสายน้ำนมก็จะหยุดเหวี่ยงหมุน

ซึ่งจะยังผลให้เอกภพทั้งระบบต้องวิบัติไปในบัดดล

 

#ตัวอย่างที่สาม

ในการหมุนธรรมจักรในตนเองและหมุนร่วมกันนั้น

ทุกคนต้องใช้จิตสามนึกแห่งรักเพื่อให้เท่านั้น

พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาล

จึงทรงอนุญาตให้พวกท่านเขียนบทละครชีวิตขึ้นมา

เพื่อแสดงร่วมกันตั้งแต่ภพชาติแรกที่ได้มาเกิดแล้ว

ด้วยการเข้ามาแสดงร่วมกันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก

พร้อมต่างถือเงื่อนไขบททดสอบติดตัวกันมาด้วย

เพื่อแสดงออกหรือกระทำต่อกันขณะเป็นมนุษย์

 

บทละครที่แสดงเป็นเงื่อนไขต่อกันนั้น

จะมีทั้งบทดีและบทร้ายคละเคล้าปะปนกันไป

โดยมีเป้าหมายหลักคือต้องรักให้ได้แม้ว่าไม่น่ารัก

จะต้องอภัยกันให้ได้แม้ใครจะทำตัวไม่น่าให้อภัย

แต่เนื่องจากตาที่สามของทุกคนถูกปิดมิติเอาไว้

จึงไม่อาจรู้ความจริงเบื้องหลังมิติโลกที่กล่าวนี้ได้

จึงทำตัวแบบดีมาข้าดีตอบถ้าร้ายมาข้าก็ร้ายตอบ

แปลว่า “จิตหยาบ” หรือจิตมนุษย์สอบตกกันหมด

จนเกิดการต่อสู้ ตอบโต้ ต่อต้านและหลีกเลี่ยงกัน

ไม่อาจสอบผ่านบททดสอบกันได้ตามที่จะต้องเป็น

 

พระองค์จึงต้องทรงสร้าง #แดนนรก ขึ้นมารองรับ

เพื่อส่งจิตวิญญาณที่เกิดอาการป่วยด้วยหลงมิติ

เพราะจิตหยาบของตนเป็นต้นเหตุของการป่วยนั้น

นรกกับกฎแห่งกรรมจึงต้องทรงออกแบบขึ้นมาใช้

เพื่อช่วยบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลไป

เมื่อสมดุลดังเดิมแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่

เพื่อให้จิตหยาบในชาติใหม่ได้เรียนรู้บทเรียนนั้น

ตามแผนการของ #กฎแห่งกรรม ที่ทรงออกแบบไว้

จะได้ปรับเปลี่ยนจิตสามนึกใหม่คือรักได้อภัยเป็น

ไม่ว่าในครอบครัวใครจะดีชั่วต่อตัวแค่ไหนอย่างไร

 

พวกท่านเห็นหรือยังว่า

ทุกสิ่งตามตัวอย่างที่เรากล่าวอ้างมาทั้งหมดนั้น

มีสิ่งใดในมิติโลกทางกายภาพที่ไร้สาระบ้างล่ะ

มีสิ่งใดในมิติของจิตวิญญาณที่สองตามองไม่เห็น

ตามที่เรายกมาอ้างแล้วสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์บ้างล่ะ

ไม่มีอะไรที่ไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้เลยใช่ไหม

อนันตจักรวาลของพระองค์แม้จะมีอะไรอยู่มากมาย

แต่ไม่มีสิ่งใดที่ทรงสร้างให้เป็นขยะรกจักรวาลเลย

 

#สวรรค์มายา นี่ก็เช่นกัน

มันกลายเป็นเหมือนขยะที่รกโลกมานานแล้ว

เรายืนยันว่าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างขึ้นไว้แต่อย่างใด

ตอนหน้าเราจะบอกว่าใครสร้างๆอย่างไรสร้างทำไม

โปรดติดตามกันต่อไปด้วย

 

กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#พระบุตรเอก

10/05/2567