17 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 17/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้อง ๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

ถ้าคุณปรารถนาที่จะทำให้ความเป็นคนสองมิติ

เกิดความสมดุลและบรรลุเป้าหมายในสองมิติ

ในประเด็นของความมั่งคั่งและความมั่นคงแล้ว

โครงสร้างชีวิตของคุณจะต้องสมบูรณ์พร้อม

 

โครงสร้างชีวิต” ของคนทุกคนมี 3 อย่าง

โดยอย่างแรกคือ #โครงสร้างทางจิตวิญญาณ

ซึ่งเราได้กล่าวเอาไว้ในบทเรียนที่ผ่านมาแล้ว

 

2.#โครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแกร่ง

 

หมายถึงมีความสมบูรณ์และสมดุลของกายสังขาร

ไม่มีอวัยวะร่างกายส่วนใดพิการหรือไม่สมประกอบ

มีบุคลิกภาพที่ดีไม่อ่อนแอขี้โรคไม่มีโรคประจำตัว

 

เพราะเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีฐานะพอตัว

เนื่องจากอดีตชาติได้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้มาก

มีบิดามารดาผู้ปกครองที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงดู

ทำให้ไม่อดอยากไม่ขาดสารอาหารไม่พิกลพิการ

สามารถมีพัฒนาการไปตามวัยได้อย่างต่อเนื่อง

เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น

 

3.#โครงสร้างทางสังคมที่แข็งแกร่ง

 

หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้คน

ที่อยู่ในสังคมหรือชุมชนนั้นเป็นจำนวนไม่น้อย

เพราะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอดีประพฤติดีกับทุกคน

พร้อมที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ด้วยการคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ทุกข์ยากอยู่ทุกเมื่อ

มักประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนส่วนใหญ่

คบหาใครก็ได้อยู่กับใครก็มีความสุขกันได้ทุกคน

จึงเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าคบหาของคนส่วนใหญ่

 

คนที่มีโครงสร้างทางสังคมที่แข็งแกร่งนี้

จะเป็นบุคคลที่มีค่าของสังคมและของโลกเสรีนี้มาก

เพราะนอกจากจะเป็นคนที่รู้จักรักรู้จักให้ผู้อื่นแล้ว

ยังเป็นผู้พร้อมที่จะชวนบุคคลรอบข้างของตนทุกคน

ให้มาร่วมกัน #หมุนธรรมจักร พิทักษ์สมดุลโลกด้วย

โดยโลกเสรีนี้จะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้เลย

ถ้าพวกคุณไม่ร่วมใจกันหมุนธรรมจักรด้วยรักเพื่อให้

 

อีกทั้งโลกนี้จะหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยอัตราความเร็วของการเหวี่ยงหมุนคงที่ไม่ได้ด้วย

ถ้าพวกคุณทำตนประเภทคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวชัง

คือหมุนกันแต่กรรมจักรและหมุนธรรมจักรน้อยเกินไป

จงจำไว้ว่า “พลังงานธรรมจักร” จากจิตสามนึกแห่งรัก

ชนิดเดียวเท่านั้นจะเป็นพลังงานสะอาดที่โลกต้องการ

 

ความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตของพวกคุณแต่ละคน

จะต้องถูกสร้างขึ้นจากโครงสร้างหลักทั้งสามอย่างนี้

ที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์โดยประกอบกันไว้อย่างสมดุล

ซึ่งพวกคุณจะต้องช่วยค้ำจุนสนับสนุนซึ่งกันและกัน

แม้ว่าคุณจะทำตนเป็น #คนชอบธรรม อย่างเต็มตัว

แต่จะทิ้งสังคมเพราะอยากขึ้นสวรรค์คนเดียวนั้นมิได้

เพราะพวกคุณต้องช่วยผลิตพลังงานธรรมจักรร่วมกัน

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปด้วยสมการ Σβxโดย X =3 ขึ้นไป

สมการนี้จึงจะศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระเจ้าทรงกำหนดได้

 

เงื่อนไขสำคัญก็คือ

พวกคุณจะต้องเริ่มจากครอบครัว 3 คนพ่อแม่ลูก

ชักชวนกันหมุนธรรมจักรภายในครอบครัว

แล้วขยายตัวออกไปหมุนร่วมกันกับคนข้างบ้าน

เพื่อทำให้ “เอ็กซ์ (X)” มีค่ามากกว่า 3 ขึ้นไปให้ได้

ถ้าทุกคนทุกครอบครัวร่วมใจกันทำตัวแบบนี้กันได้

พลังงานธรรมจักรที่พวกคุณผลิตสร้างออกมาได้

จำนวน 1% มอบให้โลกส่วนที่เหลืออีก 99% นั้น

จะเป็นรางวัลสำหรับพวกคุณที่ร่วมกันหมุนธรรมจักร

รวมทั้งคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อยู่บนพื้นที่พิเศษ

ในอาณาเขต 33.33 ตารางกิโลเมตรจากพิกัดนั้น

 

รางวัลที่ทุกคนจะได้รับก็คือ

แรงสั่นสะเทือนจิตหยาบที่กำลังสั่นอยู่ในระดับ 4

ที่พวกคุณคุ้นชินกันกับคำว่าอยู่ใน “มิติที่ 4” นั้น

มันจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นทางด้านบวกทีละน้อยๆ

ถ้าพวกคุณร่วมกันหมุนธรรมจักรได้บ่อยครั้งเท่าไหร่

จะทำให้จิตหยาบพวกคุณทุกคนเข้าถึงมิติที่ 5 ได้

โดยไม่ต้องให้พวกต่างดาวเจ้าต่างภพช่วยคุณก็ได้

นี่จึงเป็น #ความลับ ที่พวกคุณถูกปกปิดกันมานาน

 

หวังว่าความจริงที่เป็นความรู้นี้

จะเป็นแสงสว่างดุจสายฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

ที่จะแลบไปให้ถึงสุดทางในทิศตะวันตกได้บ้าง

เพราะเมื่อใดที่คุณมีจิตหยาบถึง 5 เหลี่ยมมุมได้

มันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นขอให้คุณร่วมกันสั่นต่อ

เพราะเลข 5 นั้นยังไม่สมดุลมันจะหมุนต่อจนถึง 6

ซึ่งขั้นตอนนั้นมันจะเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติ

เพียงแค่พวกคุณหมุนธรรมจักรในตนเองไว้ก็พอแล้ว

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

17/05/2567