12 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 12/05/2024

 พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราได้กล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายมาแล้วว่า

 

สวรรค์มายานั้นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมิได้สร้าง

ซึ่งเป็นภพภูมิมายาที่คนชอบธรรมหลายคน

พากันหลงทางไปนิพพานผ่านทางนั้นกันตลอดมา

ตั้งแต่ยุคที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์อยู่

มีหลักฐานคือทรงเตือนสติประดาสาวกในยุคนั้นว่า

#จงอย่านิพพานแบบตาลยอดด้วน

 

คำว่า “นิพพานแบบตาลยอดด้วน” นั้นหมายถึง

การตายแล้วจิตวิญญาณลอยไปขึ้นสวรรค์มายา

ไปเสวยสุขเป็นเทพเทวดาบนทิพยวิมานอยู่บนนั้น

ไม่อาจกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกได้ง่ายๆอีก

 

หนึ่งเพราะ “หลงติดใจ” ในราคะจริตที่ได้อยู่ตรงนั้น

เช่น มองลงมาเห็นมนุษย์แล้วคิดว่าตนมีสุขมากกว่า

เพราะได้แต่งตัวสวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์

ได้สวมชฎาสวมมงกุฎพร้อมเครื่องประดับอันเลอค่า

ได้อยู่ในวิมานแก้วอลังการณ์งานสร้างที่หรูหรากว่า

อยากจะกินอะไรเพียงแค่นึกถึงสิ่งนั้นก็ได้ดื่มกินแล้ว

ที่สำคัญคืองานการไม่ต้องหาทำให้ลำบากกายใจ

จะอยู่เป็นครอบครัวผัวเมียเพื่อเสพกามกันต่อก็ยังได้

 

การเกิดมาแล้วไม่มีการเฒ่าชะแรแก่ชรา

หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อก็ไม่มี

ไม่มีอายุขัยโดยกายสังขารก็ไม่เสื่อมเหมือนมนุษย์

อ่านถึงตรงนี้แล้วพวกคุณรู้สึกว่า

ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้น

มันเยี่ยมกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไหมล่ะ

 

หลายคนที่จิตหยาบยังติดกิเลสอยู่

จึงหลงทางนิพพานผ่านไปทางนี้กันเป็นแถว

ซึ่งเราเคยให้สติทางวิญญาณแก่ชาวโลกแล้วว่า

ถ้าคนชอบธรรมปรารถนาจะนิพพานคือหลุดพ้น

โดยคำว่า “นิพพาน” แปลว่า #กลับบ้านที่จากมา

ก็จงรู้ว่า #มาทางไหนคุณต้องกลับไปทางนั้น

ตาม “กฎแห่งการแกว่งแขนของนาฬิกา” แบบลูกตุ้ม

คุณจะนิพพานกลับบ้านหรือหลุดพ้นไปทางนั้นไม่ได้

 

#จงจำไว้ว่า

คนที่เขาสร้างตึกสูงๆหลายๆชั้นนั้น

ไม่มีใครสร้างทางเข้าออกของตึกไว้บนดาดฟ้าหรอก

เขาจะสร้างทางเข้าออกตัวตึกเอาไว้ที่พื้นชั้นล่าง

ไม่มีใครสร้างเอาไว้แม้ในชั้นใต้ดินอีกต่างหาก

พระเจ้าหรือพระผู้สร้างผู้ทรงเป็นพระบิดาของเรา

ก็มิทรงออกแบบทางเข้าออกเอกภพหรือประตูมิติ

ให้พวกคุณต้องหลุดลอยขึ้นไปทางสวรรค์มายา

หรือว่าหลุดหล่นหลุดลงผ่านไปทางขุมนรกเช่นกัน

ถ้าจะหลุดพ้นนิพพานกันแบบง่ายๆ

ก็คือต้องกลับไปจากการเป็นมนุษย์โลกนี่แหละ

 

พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบว่าทางเข้าออก

ที่จิตวิญญาณพวกคุณอันหมายถึงฝูงแกะพระบิดา

เดินทางข้ามมิติกันเข้ามาก็คือ “ประตูคอกแกะ”

ทรงเปรียบประตูผ่านเข้าออกนี้ว่าเป็น “ประตูหอ”

ทรงเปรียบพระนิเวศน์ของพระเจ้าว่าเป็น “เรือนหอ”

 

โดยทรงเปรียบไว้ว่าพระองค์ทรงเป็น #เจ้าบ่าว

ที่จะเดินทางกลับมารับเจ้าสาวก็คือพวกคุณทั้งโลก

ด้วยการกลับมาจูงมือเจ้าสาวผ่านเข้าประตูเรือนหอ

จะทรงเลือกเจ้าสาวเฉพาะคนที่ถือตะเกียงที่มีน้ำมัน

คือคนที่ไม่โง่ง่ายเพราะใช้ปัญญาของสมองคิดเป็น

ส่วนคนโง่ที่สมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้จะไม่ถูกเลือก

 

นั่นคือหลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางแขนแล้ว

พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงหลุดพ้นกลับบ้านไป

เพื่อย้อนคืนกลับเข้ามาใหม่มาฉุดช่วยมนุษย์อีกครั้ง

มาช่วยลูกแกะทั้งฝูงของพระเจ้าก็คือพวกคุณทุกคน

ให้ทันก่อนมืดค่ำโดยจะมืดนาน 8 ราตรีของพระเจ้า

นั่นคือโลกทั้งดวงจะมืดพร้อมกันยาวนาน 56 วัน

พร้อมกับมหันตภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งกว่ายุคโนอาห์

ซึ่งเกิดจากปฏิบัติการชำระโลกครั้งสุดท้ายปลายยุค

 

สองเพราะ “กลับลงมายาก”

เนื่องจากโลกไม่เอื้อให้ผู้หลุดลอยได้หลุดหล่น

เพราะจิตวิญญาณที่ผิดพลาดหลุดลอยขึ้นไป

เป็นรูปธรรมจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญธรรม

ซึ่งเป็นพวกที่ก่อกรรมทำบาปไว้น้อยกว่าคนทั่วไป

น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณจึงเบากว่าคนส่วนใหญ่

เพราะมี “ผงกรรม” หรือรหัสบุรพกรรมแม่เหล็กน้อย

ทำให้โลกออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งได้น้อยกว่าคนอื่น

จิตวิญญาณพวกเขาจึงต้องลอยเหมือนเมฆบนฟ้า

ซึ่งมีอยู่หลายชั้นเพราะน้ำหนักมวลเมฆมันไม่เท่ากัน

 

ถ้าเกิดเป็นเมฆก็ยังดีกว่าจิตวิญญาณพวกนี้นะ

เพราะเมฆสามารถรวมมวลเพิ่มให้มีน้ำหนักมากขึ้น

จนในที่สุดสามารถควบแน่นแล้วตกลงมาเป็นฝนได้

แต่จิตวิญญาณของผู้หลุดลอยจะลอยค้างอยู่ตรงนั้น

มีอยู่หนทางเดียวคือต้องลอยขึ้นไปเรื่อยๆทีละน้อยๆ

แต่ต้องทำให้น้ำหนักมวลตนเองลดน้อยลงให้จงได้

จึงต้องเรียนรู้วิธีขจัดบุรพกรรมแม่เหล็กที่ติดตัวอยู่

ซึ่งเราบอกแล้วไงว่าเป็นปฏิบัติการทางเท็คนิก

สำหรับผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นมันจึงไม่ง่ายเลย

สู้ใช้มรรควิถีจิตจักรวาลแบบชาวบ้านที่ง่ายกว่าไม่ได้

#นอกจากจะชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเท่านั้น

 

ดังนั้น

พวกคุณจึงไม่ต้องสงสัยว่า

ทำไมสวรรค์มายานั้นจึงมีหลายชั้น

ทำไมจิตวิญญาณจึงล่องลอยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้

เพราะเราได้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ให้รู้แล้ว

 

สาเหตุที่พวกเขาลอยขึ้นไปเป็นเทพเทวดากันมาก

เพราะว่าจิตวิญญาณพวกนี้เป็น “คนชอบธรรม”

ที่เชื่อตามหรือก้าวตาม “คนนำทางตาบอดชรา”

เป็นพวกที่จิตวิญญาณผีโสโครกหลอกพาไปขังไว้

โดยหลอกให้เชื่อว่าเป็นถนนที่จะนำไปสู่นิพพานได้

ยิ่งลอยสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้นิพพานมากเท่านั้น

จากการที่พวกเขามีแนวคิดกับความเชื่อแบบนี้แหละ

คุณจะสังเกตได้จากคำถามที่พวกนี้จะถามกันขรมว่า

#แดนนิพพานนั้นอยู่ตรงไหนกัน?

#นิพพานนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตา?

ทำให้ทั้งคนถามและคนฟังคำถามพากันสับสนต่อ

 

เราบอกแล้วว่า

การที่จิตวิญญาณคนชอบธรรมลอยขึ้นไปข้างบน

คือการหลุดลอยขึ้นไปค้างเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้น

โดยมีคำอธิบายความตามหลักวิทยาศาสตร์รองรับ

ที่พวกผีโสโครกที่เป็นจิตวิญญาณสกปรกนั้นรู้ดีอยู่

มีก็แต่คนที่ถูกหลอกเท่านั้นที่มิอาจล่วงรู้ความจริงนี้

 

เราจะขอกล่าวความจริงให้รู้เพิ่มเติมไว้ด้วยว่า

พวกเขาหลอกพาจิตวิญญาณพวกคุณให้หลงทาง

ด้วยวิธีการสอนให้เชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นทุกข์มาก

เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนจะลำบากลำบนเหลือเกิน

แถมยังบิดเบือนพระวจนะของพระศาสดาว่า

พระองค์ก็ทรงหนีทุกข์จนพบอริยสัจสี่ที่มีมรรคแปด

ทั้งๆที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าจิตวิญญาณมาเกิด

เพื่อหมุนธรรมจักรด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนสมดุลโลก

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องกลัวทุกข์หนีทุกข์เสียอีก

จึงหลอกให้หยิบเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกัน

 

เราถามคุณว่า

จิตคุณนั้นถ้าเปรียบเป็นลำไส้ที่มีกากอุจจาระล้นอยู่

เวลาคุณนำพาตัวเองไปทางไหนไปอยู่ที่ใดก็ตาม

กากอุจจาระนั้นมันติดตัวคุณไปด้วยเสมอใช่ไหม

ความทุกข์ในจิตของคุณก็ไม่ต่างกันกับกากอุจจาระ

ถ้าคุณยังไม่ถ่ายออกมาให้หมดหรือยังไม่ชำระทุกข์

ไปไหนมาไหนทั้งกากอุจจาระหรือความทุกข์ก็ยังอยู่

ขอให้คนชอบธรรมทั้งหลายได้ฉุกคิดในเรื่องนี้ด้วย

 

ถ้าคุณกลัวทุกข์นั่นคุณก็ถูกหลอกให้ติดทุกข์

ถ้าคุณอยากมีความสุขจนอยากหนีโลกไปสวรรค์มายา

เท่ากับว่าคุณก็กำลังติดทุกข์โดยเอาสุขเป็นตัวตั้งอยู่ดี

นี่คือแผนการสกปรกของผีโสโครกที่หลอกมานับพันปี

 

มีคำถามว่า

ทำไมเมื่อคุณหลงทางไปอยู่บนนั้น

พวกคุณจึงมีมายาสวรรค์ที่เหมือนกันคล้ายกันได้

เพราะพวกคุณไม่รู้ว่าสัญญาขันธ์นั้นเป็นเหตุ

จากภาพวาดตามฝาผนังตามวิหารที่เห็นอยู่เป็นประจำ

จากเรื่องเล่าที่เป็นคำกล่าวย้ำซ้ำๆกันให้คุณฟัง

มันจะถูกคุณบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันธ์โดยอัตโนมัติ

เพราะสัญญาขันธ์เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณ

ที่พวกคุณต้องถือติดตัวมาจากด่านนภาลัย

ก่อนผ่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีนี้

ซึ่งเป็นเสมือนดั่งกลไกสำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการบันทึกคุณสมบัติของจิตวิญญาณ

และบันทึกข้อมูลประวัติว่าจิตหยาบทำอะไรไปบ้าง

 

ถ้าจิตหยาบคุณหลงเชื่อตามคนนำทางตาบอด

ที่ถูกผีโสโครกหลอกมาอีกทอดหนึ่งแล้ว

จิตวิญญาณของคุณจะหลงมิติหรือหลงผิดตามด้วย

โดยจิตวิญญาณในภาคส่วนของเมอร์คขะบาห์

ที่พวกคุณเรียกว่า #พลังจิตใต้สามนึก ที่มีฤทธิ์นั้น

เขาจะเนรมิตประดิดสร้างมายาให้ตามที่คุณเชื่อนั่น

เมื่อเชื่อตามมายาเดียวกันสวรรค์มายาจึงเหมือนกัน

 

เพราะความจริงมันเป็นสิ่งลวงตามที่เรากล่าวนี้

มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้เมื่อตายแล้วก็เพราะว่า

พวกคุณเสพติดกิเลสแม้จะเป็นผู้ชอบปฏิบัติธรรมอยู่

ตัวบ่งชี้ก็คือ “อยากไปสวรรค์” นั่นคือตัณหาตัวใหญ่

ทันทีที่ตายไปมอร์คขะบาห์จะพาไปทางนั้นทันที

ลอยไปได้สูงแค่ไหนก็จะไปสถิตอยู่ที่ตรงชั้นนั้น

 

นักธรรมที่เป็นฆราวาสแต่เดินตามคนนำทางตาบอด

จะลอยไปอยู่สวรรค์มายาชั้นล่างที่เหนือโลกหน่อย

ชั้นนี้จะเป็นพวกเทพเทวดาชฎาแหลมเขาอยู่กัน

แต่ในชั้นที่สูงขึ้นไปมากกว่าชั้นล่างๆนี้นั้น

จะเป็นสวรรค์ของพวก “นักพรต” ที่เก่งกรรมฐาน

พวกเขาจะมีคำว่า “พระ” นำหน้าชื่อชั้นสวรรค์กัน

 

(ในบทนี้เรายังมีตอนต่อไปอีก)

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#พระบุตรเอก

12/05/2567