22 พฤษภาคม 2567

จิตวิญญาณของคนยักษ์ 22/05/2024

 #จิตวิญญาณของคนยักษ์

 

ผีโสโครก” คือใคร จงใฝ่รู้

พระเยซู ทรงเรียก สำเหนียกไว้

มารคือผู้ รุกราน จากบ้านไกล

พวกบินได้ คุกคาม ข้ามดาวมา

 

ผสมพันธุ์ ข้ามเผ่า ผ่าเหล่าเกิด

ก่อกำเนิด ให้เห็น เป็นยักษา

จิตวิญญาณ ทำผยอง ครองโลกา

จึงสิ้นท่า มาตาย ด้วยสายน้ำ

 

น้ำท่วมโลก โศกสลด รันทดหนัก

เมื่อคนยักษ์ ตายสิ้น ทั่วถิ่นถ้ำ

จิตวิญญาณ แดดับ ต้องรับกรรม

มาเกิดซ้ำ ไม่ได้ ดังใจปอง

 

ครรภ์มนุษย์ ผุดเกิด ไม่ได้แล้ว

จะแตกแถว ผ่าเหล่า ทำเขาท้อง

เมื่อพ่อพันธุ์ นั้นตาย เป็นก่ายกอง

จึงจำต้อง สูญพันธุ์ แต่นั้นมา

 

จิตวิญญาณ ทั้งหลาย กลายเป็นผี

พวกนี้มี อภิญญฤทธิ์ จึงคิดกล้า

ใช้มนต์ดำ ทำลวง ล่วงวิญญาณ์

เป็นผีห่า ซาตาน ก่อการเลว

 

หลอกมนุษย์ หลงผิด ติดกิเลส

เช้าฟังเทศน์ ยังเห็น เย็นลงเหว

มีธูปเทียน แสงดี แต่ที่เปลว

ปัญญาเหลว โง่งง เพราะหลงทาง

 

คนชอบธรรม ถูกหลอก จนชอกช้ำ

มารพาทำ นิพพาน เหมือนงานว่าง

ตายแล้วดับ ลับไป ทั้งนายนาง

แล้วแอบอ้าง นิพพาน มานานปี

 

ตายแล้วหลอก บอกให้ ไปสวรรค์

อยู่บนนั้น ไร้ทุกข์ เป็นสุขศรี

แท้จริงแล้ว ทิวา แม้ราตรี

เป็นถิ่นที่ พักเผ่า ผู้เมากาม

 

คนหลงทาง นิพพาน ผ่านทางนี้

เส้นทางที่ ลอยค้าง ทางต้องห้าม

คนโง่ง่าย ไร้สติ ริก้าวตาม

เพราะเห็นงาม ตามมาร จนบรรลัย

 

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

22/05/2567