11 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 11/05/2024

 #คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล

 

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

 

พวกคุณแต่ละคนนั้นมีสมบัติติดตัวอยู่ด้วยกันทุกคน

นอกจากสิ่งที่เรียกว่า “ทรัพย์สมบัติ” ที่นับจับถือได้

ซึ่งใครๆก็อยากจะมั่งมีหรืออยากจะมีมั่งกันแล้ว

ยังมีสิ่งที่คุณมักมองข้ามผ่านไปโดยใส่ใจน้อยกว่า

อันประกอบด้วย

 

1.#รูปสมบัติ

คือ ตัวตนรูปร่างหน้าตาลักษณะบุคลิก

หล่อ สวย หนุ่ม สาว เฒ่า แก่

สูง ต่ำ ดำ ขาว ยาว สั้น อ้วน ผอม

เป็นรูปสมบัติทั้งสิ้น

 

2.#นามสมบัติ

คือ ชื่อแซ่ชื่อสกุลที่เป็นนามเรียกขานจำเพาะตน

ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงที่พ่อแม่ช่วยตั้งให้

รวมทั้งเกียรติ ตำแหน่ง ยศ ชื่อเสียง เป็นต้น

 

3.#คุณสมบัติ

คือ อุปนิสัยใจคอด้านดีและสันดานด้านไม่ดี

ซึ่งส่วนหนึ่งจิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติ

ให้จิตหยาบชาตินี้ช่วยปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลแก้ไข

โดยนิสัยและสันดานส่วนใหญ่กว่า 70% ขึ้นไป

เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากการสั่งสมเพาะบ่มในชาตินี้

มีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและคนใกล้ตัวเป็นต้นแบบ

รวมทั้งสังคมแวดล้อมและสถาบันการศึกษา

ล้วนมีอิทธิพลในการสร้างนิสัยและสันดานทั้งสิ้น

 

นอกจากนั้น

#วัยวุฒิ #คุณวุฒิ #พรแสวง #พรสวรรค์

#สุขภาพ และ #สุขภาวะ

ก็จัดอยู่ในหมวดคุณสมบัติด้วยเช่นกัน

 

4.#ทรัพย์สมบัติ

คือ สมบัติภายนอกที่ได้มาจากการแสวงหา

จำพวกทรัพย์สินต่างๆทั้งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้

กับที่เคลื่อนย้ายได้จำพวกเงินทองของประดับต่างๆ

ที่มีมูลค่าหรือสามารถตีราคาเป็นเงินตราได้

 

5.#บุญสมบัติ

คือ ผลกรรมด้านบวกในมิติของจิตวิญญาณ

ที่จิตหยาบคุณกระทำผ่าน “จิตสามนึก” รายวัน

จากการเป็นผู้เริ่มต้นสั่นสะเทือนด้วยตนเอง

หรือสั่นสะเทือนตามผู้อื่นด้วยการร่วมอนุโมทนาบุญ

โดยบุญสมบัติสามารถเพิ่มพูนขึ้นจากการสั่งสมได้

ซึ่งจะอยู่ในรูปของ “บารมี” ของจิตวิญญาณนั่นเอง

 

บารมีของจิตวิญญาณ

หมายถึงพลังอำนาจของเมอร์คขะบาห์

ที่เป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นๆ

ซึ่งเป็นชั้นเปลือกนอกสุดของจิตวิญญาณ

ขณะที่ดำรงตนเองอยู่อย่างอิสระในจักรวาล

แต่ถ้าเป็นตัวตนแก่นแท้ขณะเกิดเป็นมนุษย์นั้น

บารมีของจิตวิญญาณก็คือพลังจิตใต้สำนึกนั่นเอง

 

ถ้าจิตวิญญาณของใคร

ได้รับการสั่งสมบุญสมบัติโดยจิตหยาบเอาไว้มาก

จิตวิญญาณของคนผู้นั้นก็จะมีความสงบสุขมาก

ประเภทสะอาดกายเจริญไวสะอาดใจเจริญสุขนั่นล่ะ

 

สมบัติโดยรวมทั้ง 5 อย่างนี้

ถ้าคุณแหนหวงหรือว่าห่วงมันมากเท่าไหร่

แปลว่าจิตหยาบคุณไปหลงยึดติดมันเข้าให้เมื่อใด

จะเข้าถึง “ความทุกข์” กับ “ความสุข” ไปทันที

โดยที่ทั้งทุกข์และสุขนั้นไม่มีอัตตาตัวตนแท้จริง

มันเป็นอนัตตาที่เป็นสภาวะหนึ่งของจิตเท่านั้น

 

#ถ้าคุณกลัวทุกข์คุณก็ยึดติดทุกข์คุณก็จะเกิดทุกข์

#ถ้าอยากมีความสุขคุณก็ติดสุขคุณก็จะเกิดทุกข์ได้

#ถ้าคุณไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์จิตคุณก็จะสงบว่าง

 

เพราะเหตุนี้เองเราจึงจะขอกล่าวความจริงให้รู้ว่า

สมบัติทั้ง 5 อย่างที่เรากล่าวมาเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้น

#สิ่งสมมุติ ก็คือ “มายา” หรือ “เงา” ของพวกคุณ

เมื่อมันเป็นแค่ “เงามายา” มิได้มีอัตตาตัวตนจริงๆ

คุณจึงจะยึดติดหรือยึดมันไว้เพื่อครอบครองไม่ได้

เพราะไม่มีใครคว้าเงาแล้วจับถือเงาเอาไว้ได้หรอก

นอกจากจะเป็นเรื่องตลกรับประทานแล้วยังโง่ด้วย

 

ถ้าในชีวิตประจำวันของคุณ

#ทำทุกสิ่งในปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ให้มันดีที่สุด

#ทำทุกสิ่งในปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ให้ฉลาดที่สุด

#ทำทุกสิ่งในปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ให้สุดพลังที่สุด

 

ทำทุกสิ่งโดยให้จิตอยู่กับปัจจุบันแบบที่ว่านี้เท่านั้น

โดยไม่ย้อนหวนรำลึกถึงอดีตที่มันผ่านพ้นมาแล้ว

โดยไม่ห่วงใยหรือเพ้อฝันถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง

 

เราจะบอกพวกคุณว่าหากคุณทำได้ตามนี้

คุณจะสะกดคำว่า #ทุกข์ ไม่เป็นอีกตลอดชีวิต

คุณจะไม่เกลียดกลัวการเกิดเป็นมนุษย์กันอีก

จนเกิดอาการหลงมิติอยากไปเกิดบนสวรรค์มายา

จนต้องหนีซมซานแทบจะคลานออกไปจากโลก

โดยทิ้งหน้าที่ของจิตวิญญาณเพื่อ “ค้ำจุนโลก” ไป

 

คุณจะมีอายุขัยยืนยาวเท่ากับพวกต่างดาวได้เลย

คุณจะตายก็ต่อเมื่อโลกถึงกาลสิ้นยุคพลังงานเก่า

มิใช่ตายเพราะสิ้นบุญกรรมตามอายุขัยของสังขาร

หรือจิตวิญญาณจะต้องตายไปตามยถากรรม

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#ปัญญาวิสุทธิ์

11/05/2567