13 พฤษภาคม 2567

คัมภีร์อนุตรธรรมภาคจิตจักรวาล 13/05/2024

 พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราได้กล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายมาแล้วว่า

 

สวรรค์มายานั้นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมิได้สร้าง

ซึ่งเป็นภพภูมิมายาที่คนชอบธรรมหลายคนใฝ่ฝัน

หลังตายแล้วอยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นเพราะหลงผิด

คิดว่าอยู่บนนั้นเป็นสุขมากกว่าเกิดเป็นคนบนโลกนี้

ส่วนพวกนักพรตนักบวชยังคิดหวังไกลยิ่งกว่านี้อีก

เพราะเชื่อว่าเส้นทางสายสวรรค์มายาล่าทีละขั้นนั้น

ปลายทางสุดท้ายที่เป็นมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติ

คือ “นิพพาน” ทุกสิ่งได้หมดสิ้นไม่เหลือแม้ตัวตน

 

พวกคนชอบธรรมที่เป็นฆราวาส

ซึ่งครองศีลครองธรรมกันได้วันละไม่กี่ข้อ

ขยันฟังเทศน์ฟังธรรมกล่อมเกลาจิตใจเป็นประจำ

หมั่นเจริญธรรมทำสมาธิกันอยู่ทุกคืนทุกวัน

หมั่นทำบุญสุนทานสร้างกุศลกันอย่างไม่ว่างเว้น

ขยันไปวัดไปวาเข้าหาพระเข้าหาเจ้าอยู่เป็นนิจ

โดยมีการทำผิดบาปผิดศีลธรรมกันอยู่บ้าง

เพราะมีทั้งประมาทและขาดสติบ้างในบางเวลา

ผลกรรมที่ผิดบาปจึงเกิดขึ้นน้อยกว่าคนทั่วไป

 

ถ้าคนชอบธรรมพวกนี้ถูกล้างสมอง

ให้เชื่อเรื่องสวรรค์มายาว่าเหนือกว่าเป็นมนุษย์

ให้เกิดกิเลสตัณหาจนอยากจะไปอยู่บนนั้น

ให้กลัวความทุกข์ถ้าต้องเกิดเป็นคนอยู่บนโลก

เพราะแรงเชื่อแรงศรัทธาอย่างยิ่งยวดดังกล่าวนี้

จะทำให้จิตใต้สำนึกคือเมอร์คขะบาห์

นำพาจิตวิญญาณหลุดลอยขึ้นไปสู่สวรรค์มายา

ตามแรงปรารถนายังแดนที่จิตเนรมิตขึ้นมาทันที

 

เสื้อผ้าอาภรณ์ประดับกาย

รวมทั้งมายาที่เป็นตัวตนรูปลักษณ์ของตนเอง

อีกทั้งวิมานบ้านเรือนอาศัยของตนที่อยู่บนนั้น

ล้วนเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเนรมิตขึ้นมาเอง

โดยมีภาพเขียนที่เห็นกันอยู่ตามผนังหรือกำแพง

รวมทั้งภาพที่ตนฝันไว้ในจินตนาการด้วยจิตหยาบ

ขณะที่มีภพชาติเป็นมนุษย์และเป็นคนชอบธรรมอยู่

ซึ่งภาพทั้งหมดเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์

เมื่อจิตวิญญาณละทิ้งกายสังขารในชาตินั้นไปแล้ว

เมอร์คขะบาห์จะเนรมิตภาพมายาลวงตานั้นให้ท่าน

โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในสัญญาขันธ์เป็นต้นแบบ

นี่คือสิ่งที่องค์จิตจักรวาลทรงเรียกว่า #การหลงมิติ

 

พวกท่านคงจำได้ดีที่เราเคยกล่าวว่า

#จิตใต้สำนึกจะคอยทำตามคำสั่งของจิตสามนึก

ไม่ว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นจะถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่

ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ถูกต้องจะเป็นสิ่งผิดบาปหรือไม่

จิตใต้สำนึกที่เป็นเมอร์คขะบาห์ก็จะทำให้ไปตามนั้น

 

นี่จึงเป็นสิ่งที่เราเคยกล่าวต่อพวกท่านเสมอว่า

#คุณจะโกหกตอแหลใครก็ได้แต่โกหกตนเองไม่ได้

#ถ้าโกหกตัวเองยังไม่ได้คุณจะโกหกพระเจ้าก็ไม่ได้

 

จิตวิญญาณของฆราวาสที่เป็นคนชอบธรรม

ประเภทที่ทำถูกมากกว่าทำผิดเพราะเดินตามนักบวช

ซึ่งถูกคนนำทางตาบอดบิดเบือนพระวจนะมาอีกที

เพราะจิตวิญญาณพวกผีโสโครกหลอกให้เชื่อผิดๆ

เมื่อตายแล้วจึงหลุดลอยขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต้น

โดยสวรรค์ชั้นต้นแบ่งเป็นสองระดับตามน้ำหนักกรรม

พวกที่มีกรรมมากกว่าจะลอยได้แค่เหนือโลกเท่านั้น

พวกนี้ผีโสโครกสอนให้เรียกว่า #เทพไท หรือเทพไท้

 

คำว่า “เทพ” หมายถึง ผู้ที่เหนือกว่ามนุษย์

คำว่า “ไท” หมายถึง ผู้ที่เป็นอิสระ

เทพไท” จึงหมายถึงผู้เป็นอิสระจากการเป็นมนุษย์

รูปธรรมในกลุ่มล่างสุดเหนือโลกมนุษย์คือเทพไทนี้

จะมีจำนวนมากกว่าจิตวิญญาณที่ลอยสูงถัดขึ้นไปอีก

จิตวิญญาณเทพไทพวกนี้ชอบกินเครื่องเส้นสรวง

ชอบให้เชิญลงมาเป็นเจ้าที่หรือลงมาเฝ้าศาลพระภูมิ

 

ผู้ที่มีกรรมเหลือน้อยกว่ามากบารมีกว่าพวกเทพไท

ซึ่งลอยอยู่สูงถัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่า “เทวดา”

สวรรค์มายาชั้นนี้จะมีจำนวนรูปธรรมน้อยกว่าเทพไท

มายาของพวกนี้จะต่างจากพวกเทพก็ตรงที่มีชฎา

โดยชฎาที่สวมอยู่จะมียอดแหลมกว่าเทพไทชัดเจน

ตอนที่เป็นคนชอบธรรมพวกนี้มิได้แค่ท่องทำจำศีล

หรือหลับตาก้าวตามคนนำทางตาบอดตะพึดตะพือ

แต่พวกนี้รู้จักใช้สมองใช้สติปัญญาปฏิบัติธรรมบ้าง

จึงเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตตปัญญาได้มากกว่า

มายาพวกเขาจึงมีชฎาบ่งชี้บารมีทางจิตวิญญาณ

แต่ละตนจึงมียอดแหลมๆของชฎาสูงต่ำไม่เท่ากัน

 

สวรรค์มายาที่เป็นชั้น #เทพไทและเทวดาผู้มีชฎา

ส่วนใหญ่หลุดลอยขึ้นไปจากฆราวาสแทบทั้งหมด

จิตวิญญาณคนชอบธรรมเหล่านี้พอนั่งสมาธิได้บ้าง

จึงถูกเลือกเอาไปขังให้ลอยติดค้างอยู่บนนั้น

เพื่อทำหน้าที่ “กรรมกรแสง” แผ่เมตตาให้พวกมาร

ที่จะคอยแอบดักดูดพลังงานด้านบวกที่ผลิตออกมา

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะคิดว่าแผ่แล้วได้บุญ

พวกเทพเทวดาจึงมีหน้าที่หลักคือนั่งสมาธินั่นแหละ

 

ตอนหน้าเราจะกล่าวถึงสวรรค์มายาชั้นสูงขึ้นไปอีก

อันเป็นสวรรค์มายาที่ปรารถนาของประดานักบวช

โปรดติดตามเพื่อทำความไม่รู้เสียให้กระจ่าง

 

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ

#พระบุตรเอก

13/05/2567