11 พฤษภาคม 2567

หลุดพ้นคือตายแล้วกลับบ้าน 11/05/2024

 #หลุดพ้นคือตายแล้วกลับบ้าน

 

เรื่อง “นิพพาน” ก่อนตายเผยให้แล้ว

เพื่อเป็นแนวทางธรรมนำปฏิบัติ

แต่ “นิพพานหลังตาย” ยังไม่ชัด

จึงขอจัดขัดเหลาให้เข้าใจ

 

อันนิพพานหลังตายคือไม่เกิด

จิตประเสริฐ “หลุดพ้น” มรรคผลใหญ่

จิตวิญญาณหายลับกลับบ้านไกล

ไม่เกิดใหม่เพราะไม่มีหน้าที่ตาย

 

กลับบ้านไกลถึงสุดคือ “หลุดพ้น”

คืนถิ่นตนที่แรมร้างจนห่างหาย

เพราะหมดงานค้ำจุนสิ่งวุ่นวาย

มิใช่หายไปสุดที่ “หลุดลอย”

 

ผู้หลุดลอยคือทวยเทพเทวดา

เป็นเพราะว่าหนีทุกข์จนสุขน้อย

ที่ปรารถนาสูงสุดใช่หลุดลอย

ต้องแหงนคอย “หลุดพ้น” จนนิรันดร์

 

เอเมน สาธุ

อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

 

วิทยากรอำนวยการ

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

11/05/2567