01 พฤษภาคม 2567

บ่อเกิดพฤติกรรม 1/05/2024

ถ้านึกถูกคิดถูกปลูกผลิต

แต่นึกผิดคิดผิดคือปลิดทิ้ง

ถ้านึกดีทำดีนั้นดีจริง

แต่นึกสิ่งชั่วช้าพาก่อกรรม

 

ทั้งนึกออกนึกเองและนึกเอา

สามใบเถายามตื่นแม้คืนค่ำ

เป็นตัวก่อบ่อเกิดพฤติกรรม

จงนึกนำย้ำจิตให้คิดดี

 

เอเมน สาธุ

1/05/2567