วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย
จงหลุดพ้นกลับบ้านให้ถูกทาง
เราสร้าง #มรรควิถีจิตจักรวาล
ให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินอย่างสง่างาม
แทนการหลับตาก้าวตาม
คนนำทางตาบอดแล้ว
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27/07/2020