วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วิถีคนฉลาด

วิถีคนฉลาดนั้น
เมื่อเจอใครคิดต่างจงอย่าชิงปฏิเสธทันที
ท่านจงคิดตามให้เข้าใจก่อนว่า
เขาหมายความว่าอย่างไร
แล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ